دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

روش تحقیق بررسي و مقايسه نگرش مردان و زنان مجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم

فهرست مطالب

فصل اول : كليات پژوهش
چكيده
1- مقدمه
2- بيان موضوع پژوهش و ضرورت اهميت آن
3- اهميت موضوع در پژوهش
4- هدف پژوهش

5- سئوال هاي پژوهش
6- فرضيه پژوهش
7- متغيرهاي پژوهش
8- تعاريف عملياتي متغيرها

فصل دوم :گستره نظري پژوهش
تاريخچه معلوليت(از گذشته تا كنون)
انواع معلوليت
ناشنوايي
گروه بندي معلولين جسمي
انواع فلج مغزي
مشكلات رواني – اجتماعي معلولين
خدمات توانبخشي براي معلولين
مناسب سازي شهري براي معلولين
ازدواج و كاركردهاي ان
معلوليت و ازدواج

فصل سوم : روش پژوهش
1-3 جامعه آماري
2-3 نمونه و روش نمونه گيري
3-3 شيوه جمع آوري اطلاعات
4-3 ابزار اندازه گيري

فصل چهارم : روش تجزيه و تحليل نتايج آماري
روش آماري
تحليل آماري

فصل پنجم : بحث و بررسي و تفسير نتايج
نتيجه گيري نهايي
محدوديت ها
پيشنهادها
منابع

روش تحقیق بررسي و مقايسه نگرش مردان و زنان مجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد