دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

روش تحقیق چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان زن

روش تحقیق چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان زن

روش تحقیق چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان زن اين تحقيق جهت بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان زن شهرري مي باشد. روش انجام اين تحقيق كتابخانه اي و ميداني مي باشد كه تعداد 40 پرسشنامه بين معلمان تعدادي از مدارس دخترانه راهنمايي و دبيرستان شهرري توزيع شد كه تمامي اين پرسشنامه ها برگردانده شدند.اين تحقيق 6 فرضيه دارد كه عبارتند از 1) سنجش اينكه آيا بين ميزان در آمد و نحوه گذران اوقات فراغت رابطه معناداري وجود دارد يا خير ؟

2) سنجش اين موضوع كه آيا بين سن و نحوه گذران اوقات فراغت رابطه معناداري وجود دارد يا خير ؟ 3) سنجش اينكه آيا بين وضعيت تاهل و نحوه گذران اوقات فراغت رابطه معنا داري وجود دارد يا خير ؟ 4) سنجش اين موضوع كه آيا بين سابقه و نحوه گذران اوقات فراغت رابطه معناداري وجود دارد يا خير ؟ 5) سنجش اين موضوع كه آيا بين تعداد فرزندان و نحوه گذراندن اوقات فراغت رابطه معناداري وجود دارد يا خير ؟6) سنجش اين موضوع كه آيا بين رشته تدريسي و نحوه گذران اوقات فراغت رابطه معنا داري وجود دارد يا خير ؟

روش تحقیق چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان زن

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

فصل اول: كليات (طرح تحقيق). 1

طرح مسئله 2

اهميت و ضرورت تحقيق 4

اهداف تحقيق6

پيشينه تحقيق7

فصل دوم: مرور رويكردهاي نظري 11

نگاهي اجمالي بر روند تاريخي اوقات فراغت 12

صور مختلف گذران اوقات فراغت در ايران 18

اوقات فراغت از ديدگاه اسلام 22

ادبيات موضوع تحقيق 26

اوقات فراغت از ديدگاه جامعه شناسان و انديشمندان 28

چارچوب نظري 35

فرضيه هاي تحقيق 46

انواع وقت 47

ابعاد فراغت 53

متغيرها 56

فصل سوم: روش شناسي تحقيق57

روش تحقيق 58

تعريف مفاهيم 60

تعريف عملياتي مفاهيم 62

فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات 64

تجزيه و تحليل داده ها 65

آزمون فرضيه ها 77

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات 83

نتيجه تحقيق 84

مشكلات تحقيق 90

پيشنهادات 91

منابع

 ضمائم

نمونه پرسشنامه

كدنامه…………………..

منابع

–  اردلان ، فرنگيس(1363) «جامعه شناسي اوقات فراغت» (جزوه درسي)،دانشكده علوم اجتماعي و تعاون ، تهران ، بي تا.

– آزادارمكي ، تقي(1373) «نظريه هاي جامعه شناسي»، سروش.

– ازكيا ، مصطفي(1352) ، سمرقاره ، دهكده اي از تربت جام ، استان خراسان .

– اسكيدمور ، ويليام(1372) ، «تفكر نظري در جامعه شناسي» ، ترجمه : علي محمد حاضري ، تهران، نشر سفير.

– امير شاهي ، غلامحسين (1352)، مير قلعه ، دهكده اي از دره گز ، استان خراسان .

– بهنام ، جمشيد ؛ راسخ ، شاپور(1348)، «مقدمه اي بر جامعه شناسي ايران» ،تهران ، چاپ سوم ، شركت سهامي انتشارات خوارزمي.

– بيرو ، آلن(1370) «فرهنگ علوم اجتماعي» (انگليسي ، فرانسه ، فارسي) ، ترجمه : باقر ساروخاني ، تهران ، چاپ دوم ، انتشارات كيهان.

 

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :100

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-green” target=”_blank”]جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-red” target=”_blank”]جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

روش تحقیق چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان زن
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد