دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه روش های تشویق خلاقیت در کودکان

روش های تشویق خلاقیت در کودکان
فهرست مطالب
مقدمه
مدل براي خلاقيت
نياز علمي به خلاقيت
كاهش هزينه و برنامه ارتقاي كيفيت
مديريت نگهداري
رقابت وفوق رقابت
ادراكات نادرست درباره خلاقيت
منابع خلاقيت
معصوميت
تجربه
انگيزش
داوري تنظيم شده
اتفاق، پيشامد ،اشتباه و جنون
سبك
رهايي
گريز انديشي
طراح و تحليل
روش هاي طراحي
كاربرد هاي تفكر خلاق
بهبود
حل كردن مشكل
ارزش و فرصت
آينده
تامل خلاق                                                                       
تلاش خلاق                                                                      
تامل                                                                               
انگيزه                                                                             
كاربرد تامل خلاق                                                            
جهت دهنده                                                                     
بادبزن مفهوم          
جهت ها
مفاهيم
ايده ها
ساختن يك بادبزن مفهوم
جايگزين هاي تحرك آميز
ارزيابي
شناساندن خلاقيت
حساس كردن
قهرمان نامزد/قهرمان فرايند
اجزاءمتشكله خلاقيت
انگيزه دروني چيست؟
چگونه انگيزه بر روي خلاقيت اثر مي گذارد؟
چهار روش براي كشتن خلاقيت
چگونه روشهاي والدين مي تواند خلاقيت را بر انگيزد
مبارزه با كشندگان خلاقيت
نمايش در مقابل يادكيري
منابع
مقدمه
ترديدي نيست كه مهم ترين نقشي كه والدين مي توانند در تربيت كودكان خود ايفا كنند پرورش توانائي خلاقيت آنهاست زيرا خلاقيت به نحو بلامنازع عامل كليه پيشرفت هاي بشري است و امكان بروز خلاقيت افراد وقتي مهارت ها و انگيزه خلاقيت در كودكي پرورش يابد بسيار بيشتر است. شايد از آن مهم تر اين واقعيت اين است كه چنان كه بسياري از روانشناسان تاكيد دارند خلاقيت و سلامت روح وروان همراه و همگام اند. بدين ترتيب شايد به جرات بتوان گفت خلاقيت كليد طلائي خوشبختي است.
شوخ طبعي برجسته ترين رفتار مغز انسان است.
من اين مطلب را پيش از اين بارها گفته ام و دوباره مي نويسم بدون اين كه قصد تحريك داشته باشيم.موضوع از نظر من بسيار جدي است.شوخ طبعي بهتر از هر رفتار ذهني ديگر ماهيت سيستم اطلاعاتي را كه سبب مي شود نشان مي دهد.اين يك “سيسيتم اطلاعاتي خودسامان[1]” است.
شوخ طبعي نه فقط ماهيت اين سيستم را به روشني معين مي كند، بلكه نشان مي دهد كه ادراك شكل گرفته در يك جهت چگونه ممكن است به طور ناگهاني در چهت ديگري تغيير شكل دهد.اين امر جوهر خلاقيت است و بعداً در اين بخش آن را مورد كاوش قرار خواهد داد.
بي توجهي به شوخ طبعي از سوي فيلسوفان ، روانشناسان، دانشمندانِ ارتباطات و رياضيدانان به سيستم هاي غيرخطي و ناپايدار(نظرية بي نظمي[2] و نظرية فاجعه3 و غيره) علاقه مند شده اند.لازم است دو نوع سيستم بسيار گستردة اطلاعاتي يعني سيستم هاي منفعل و سيستم هاي فعال را از هم متمايز كنيم……


دانلود پروژه روش های تشویق خلاقیت در کودکان
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد