دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه رويكرد JIT و تاثير آن بر فروش و مشتريان

رويكرد JIT و تاثير آن بر فروش و مشتريان
فهرست مطالب
مديريت موجودي چيست؟ 1
كارآتر شدن برنامه زمان بندي 14
تعيين موجودي مورد نياز: 16
نقش ذخيره اطمينان: 17
تحويل محصولات: 18
تداركات: 19
انواع سيستمهاي توزيع: 20
فرآيند تعيين احتياجات ناخالص تا خالص 22
نقطه سفارش فازي- زماني (TPOP): 22
مركز توزيع (DRP) سطح سفر 23
نيازهاي ناخالص: 23
موجودي در دست و برنامه ريز شده: 23
نيازهاي خالص 24
زمان انتظار: 25
مرحله فاز بندي زمان تعديل زمان انتظار: 25
صدور سفارش برنامه ريزي شده: 26
تقاضاي وابسته: 27
بهبود نگهداري محيط كار: 27
بهبود نقل و انتقال مواد: 28
MRPII، MRPI 33
تركيب JIT و MRPII 33
موارد برتر نظام توليد به هنگام نسبت به سيستم MRPII: 34
ادغام JIT، MRPII: 35
نخستين روش ادغام JITو MRPII 36
روش  دوم ادغام MRPII و JIT: 37
روش سوم ادغام JITو MRPII : 40
سوابق دقيق فهرست موجودي: 43
سوابق دقيق فهرست موجودي: 44
سفارشات خريد معوقه: 44
زمان انتظار براي توليد هر قطعه: 44
برنامه ريزي مواد و قطعات MRP: 45
برنامه ريزي براي ظرفيت: 50
برنامه ريزي براي توزيع منابع (DRP): 51
منبع مواد اوليه و قطعات: بازرسي مواد وارده: 55
رويه‌هاي كاري JIT: 59
مديريت موجودي چيست؟
هدف از مديريت موجودي جايگزين دارايي بسيار گران قيمتي به نام (موجودي) با دارايي كم قيمت تري به نام (اطلاعات) است. براي تحقق اين هدف اطلاعات بايد به هنگام، دقيق قابل اطمينان و باهم سازگار باشند. اصلي ترين دليل براي اينكه بايد موجودي تحت مديريت قرار گيرد  اين است كه بتوان به مدد اين مديريت اهداف بالقوه متضاد زير را باهم سازگار نمود
1-           حداكثر كردن ميزان سرويس دهي (خدمات) به مشتري
2-           حداكثر كردن كارآيي عمليات خريد و توليد
3-           حداقل كردن سرمايه گذاري بر روي موجودي
4-  حداكثر كردن سود با دستيابي به اهداف فوق بازگشت موجودي (ROI) و بازگشت دارايي (ROA) افزايش خواهد يافت.
1-           حداكثر كردن ميزان سرويس دهي (خدمات) به مشتري:
علل عمده سرويس دهي ضعيف به مشتري در مقوله تحويل به موقع، مربوط مي‌شود به پيش بيني‌هاي نادرست تغييرات متعدد در سفارشات مشتري و ضعف كلي در مديريت حسابداري و نه البته تامين كنندگان و بخش خريد نتيجه اين مشكلات نگهداري بيش از اندازه موجودي كالا است كه سرانجام به كسري موجودي و هزينه بالاي محصول و سود حاشيه اي پايين تر منجر مي‌گردد براي تعيين سطح سرويس دهي به مشتري نخست بايد تعيين كنيد كه مي‌خواهيد چند درصد از مواقع كالا به موقع ارسال شود. هر چه دقت پيش بيني فروش محصول خاصي بالا باشد لاجرم خطاي پيش بيني مشخصي به مشتري كم تر مي‌شود و در اثر نگهداري موجودي كم تر براي ساخت محصولات مي‌توان استفاده بهتري از ظرفين ماشين آلات به عمل آورد. نبايد موجودي را قبل از نياز بدان ايجاد كرد تا مجبور نشويم زودتر از موقع نياز از ظرفيت ماشين آلات استفاده كنيم با داشتن موجودي كم تر عموما فضاي كم تري مورد نياز است و نيز از فضا به موقع ( و نه پيش از زمان مورد نياز) استفاده خواهد شد.
2-  حداكثر كردن كارآيي خريد و توليد: در مواردي موجودي به دليل صرفه جويي در هزينه خريد و توليد نگهداري مي‌شود ممكن است براي صرفه جويي در هزينه خريد و يا حمل و نقل به خريد كالاها بيش از مقدار مورد نياز شود وقتي بيش از نياز كالا خريداري شود ممكن است منجر به ايجاد مقداري موجودي در انبار شود البته مي‌توان توافق نامه‌هايي را منعقد كرد كه به حجم سفارشات خريد موسوم هستند بر اساس اين توافقات هر چه حجم خريد افزايش يابد ميزان تخفيف بالا خواهد رفت و مي‌توان همزمان تصريح كرد كه سفارشات به همان ميزاني تحويل شوند كه مورد نياز هستند………..

دانلود پروژه رويكرد JIT و تاثير آن بر فروش و مشتريان
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد