دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه رگرسیون لجستیک

دانلود پروژه رگرسیون لجستیک

دانلود پروژه رگرسیون لجستیک تحليل رگرسيوني، فن و تكنيكي آماري براي بررسي و به مدل در آوردن ارتباط بين متغيرهاست. كاربردهاي رگرسيون، متعدد است. و تقريباً در هر زمينه اي از جمله مهندسي و فيزيك، اقتصاد، مديريت، علوم زيستي و بيولوژي و علوم اجتماعي صورت مي‌پذيرد. در حقيقت تحليل رگرسيوني ممكن است فن و تكنيكي آماري با بيشترين و وسيعترين كاربرد بين تكنيكهاي آماري باشد.
منظور از مدل بندي يا مدل كردن يك فرآيند، در نظر گرفتن يك مدل رياضي بصورت يك معادله به منظور نشان دادن رفتار و روند كلي آن فرآيند مي‌باشد. و رگرسيون يكي ازمهمترين و پركاربدترين انواع مدل بندي در آمار است كه به دو صورت خطي و غير خطي مطرح مي‌شود…………

دانلود پروژه رگرسیون لجستیک

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه اي بر الگوهاي خطي تعميم يافته 1
1-1- الگوهاي خطي : 1
1-2-الگوهاي غير خطي : 3
1-3- الگوهاي خطي تعميم يافته : 3
1-4- رگرسيون لجستيك حالت خاصي از رده الگوهاي خطي تعميم يافته: 5
فصل دوم: رگرسيون لجستيك 7
2-1ـ مفهوم كلي متغيرهاي نشانگر : 7
2-2- مدل‌هاي رگرسيوني با يك متغير پاسخ نشانگر : 7
2-3- الگوي رگرسيوني كه واريانس تابعي از ميانگين است : 8
2-4- يك مدل خطي : 10
2-5- يك مدل غيرخطي : 11
2-6- چند خاصيت منحني لجيت : 14
2-7- فرضهايي كه در رگرسيون لجستيك وجود ندارد : 14
2- 8 – فرضهايي كه در رگرسيون لجستيك وجود دارند : 15

پروژه رگرسیون لجستیک

فصل سوم : براورد پارامترهاي مدل رگرسيون لجستيك 16
3-1- برآورد پارامتر با استفاده از درستنمايي ماكزيمم  : 16
3-2- رابطه بين برآورد درستنمايي ماكزيمم الگوي رگرسيون لجستيك و كمترين مربعات موزون : 19
فصل چهارم : استنباط هاي آماري با استفاده از رگرسيون لجستيك 23
4-1- استنباط والد وقتي از رگرسيون لجستيك استفاده مي‌كنيم : 23
4-2- استنباط درستنمايي در رگرسيون لجستيك : 26
فصل پنجم :نرم افزار SAS و رگرسيون لجستيك 29
فصل ششم: 34
مثال 6-1 34
مثال 6-2 46
منابع : 53

دانلود پروژه رگرسیون لجستیک

فصل اول:

1-1- الگوهاي خطي :
مدلي را مدل خطي مي‌گويند كه تابعي خطي بر حسب پارامترهاي خود باشد. مثلاًَ مدلهاي زير خطي هستند:كه در آنها متغير پاسخ يا برآمد، مجموعه اي از متغيرهاي پيشگو يا برگشت،مجموعه پارامترهاي نامعلوم و جمله خطاي تصادفي است. گاهي اوقات متغيرهاي برگشت  را متغير كمكي مي‌نامند. ما نوعاً فرض مي‌كنيم كه جمله خطاي  داراي ميانگين صفر است……………

 

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :56

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-orange” target=”_blank”]جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید[/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-red” target=”_blank”]جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

دانلود پروژه رگرسیون لجستیک
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد