دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه زغالسنگ در رشته کوه البرز

زغالسنگ در رشته کوه البرز
فهرست مطالب
مقدمه
استراتیگرافی البرز مركزی
استراتیگرافی سازند شمشك
ممبر اكراسر
ممبرلله بند
ممبر كلاریز
ممبر آلاشت
بخش تحتانی
بخش فوقانی
ممبر انن
ممبر دانسریت
منشأ رسوبات زغالدار در البرز مركزی
سازند زغال دارارتباط با ژئوسنكلینال
سازنده زغال دارد در ارتباط با ساپ ژئوسنكلینال
سازند زغال دارند در اتباط با ساپ پلاتفروم سنكلینال
سازند زغال دارد در اتباط باپلاتفرم سنكلینال
غالخیزی در البرز مركزی
نهشته های ممبر (انن)
ممبر F دانسریت
نهشته زیر آب ( نهشته زغل كارمزد )
وجود زغال
نهشتة الاشت I
وجود زغال
كیفیت زغالها
نهشتة آلاشت II
وجود زغالها
كیفیت زغالها
منطقة نو رود
كیفیت زغال
ذخایر
نهشته گسیلیان
رخنمون زغالدار گلیران – شیخ موسی
زغالخیزی
رخنمود زغالدار تاته – آببندان
رخنمون زغالدار نشن اندوار
رخنمون زغالدار سرخ آباد
رخنمون زغالدار سرخ چال
رخنمون زغالدار گومان
منابع
زغالسنگ در رشته کوه البرز
مقدمه :
كانسارهاي اصلي و شناخته شدة زغالسنگ ايران بيشتر در امتداد رشته كوه البرز ، طبس و كرمان قرار گرفته اند . البرز شامل سه ناحية البرز شرقي ، البرز مركزي و البرز غربي است . البرز مركزي يكي از مهمترين ناحيه هاي زغالدار در ايران مي باشد كه اكثر لايه هاي زغال بر البرز نركزي در سازند شمشك به صورت تناوبي از لايه هاي ماسه سنگ ، لاسين ، شيل و زغالسنگ قرار گرفته است .
عمده نواحي زغالدار در البرز مركزي عبارتند از : آلاشت ، گلندرود ، كجور ، نورد (در سازند اليكا ) شمشك ، واسياسر ، سرخ آباد ، سرتنگه ، خاردنده و مبارك آباد .
در رسوبات البرز مركزي نهشته هاي  زغالدار آلاشت گسترش و بيرون زدگي زيادي نسبت به ساير مناطق البرز دارند . در حال حاضر سه منطقة بزرگ زغالدار در البرز مركزي كشف شده است كه عبارتند از : آلاشت گلندرود  و نورد با انواع زغالهاي تك شو و ذخاير قابل ملاحظه .
در ميان نواحي زغالدار در البرز مركزي سنواحي آلاشت ، گلند رود ، نورد ، سرسنگه ، سرخ آباد و واسياسر به دليل شرايط مساعد جغرافيايي با وجود راه آهن مناسب ترين مناطق براي تأسيس معدن مي باشند .

دانلود پروژه زغالسنگ در رشته کوه البرز
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد