دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه زلزله و شهر تهران

زلزله و شهر تهران
فهرست مطالب
مقدمه
تعريف زلزله
توزيع جغرافيايي زلزله ها
علل وقوع زلزله
شدت مطلق يا بزرگي زلزله
شدت زمين لرزه
منطقه تأثير زلزله
مدت زمان لرزش
جدول مدت زمان لرزش در محيطهاي خاك و سنگ
آثار زلزله:
دوره بازگشت
پيش بيني زلزله
مناطق زلزله خيز محل تراكم انسان فعاليت هايش
پيشگيري از خطرات زلزله
نقشه هاي خطر (پهنه بندي خطر)
ساختمان هاي مقاوم در مقابل زلزله
آموزش مداوم
زلزله در ايران
زلزله خطري براي تهران
واكنش مردم
آمادگي زلزله
رعايت نكات ايمني قبل از وقوع زلزله
رعايت نكات ايمني در هنگام وقوع زلزله
پس از وقوع زلزله چه بايد كرد؟
نتيجه
منابع و مآخذ
(تهران و زلزله)
مقدمه:
ايران جزء ده كشور بلاخيز دنيا بوده است در ميان كشورهاي آسيايي پس از هند، چين و بنگلادش بيشترين آمار را به خود اختصاص داده است. 40 نوع بلاي طبيعي در جهان وجود دارد 30 نوع آن متعلق به ايران است 60% تلفات ناشي از حوادث جهان نيز متعلق به كشور ما است.
از 678 شهر كشور 660 شهر روي خط زلزله و 24 شهر در منطقة پرخطر قرار دارد و تنها 2% شهرها را خطر كمتري تهديد مي كند. ميلياردها تن از ساكنان 100 كشور جهان حداقل با يكي از حوادث طبيعي از قبيل زلزله، طوفان، سيل و خشكسالي مواجه هستند. اگر كشورها به خصوص كشورهاي در حال توسعه، اقدامات پيش گيرانه براي كاهش خطرات ناشي از حوادث شركت كنند مي توان براي ميليون ها امنيت جاني تههي كرد.
زلزله پديده اي است كه در طول تاريخ بشري بارها انسان را به وحشت انداخته و باعث تخريب شهرها و روستاهاي زيادي همراه با تلفات انساني شديد و داغ‌دار نمودن انسان بوده است با گونه اي كه انسان جان خود را در مقابل آن عاجز و درمانده ديده آن را به پديده هاي ماوراء الطبيعت و خشم خدايات دانسته است.
در هر صورت اين خطر با توجه به سابقة تاريخي تهران و مناطق اطراف و دوره هاي بازگشت لرزه هاي بزرگ تهران را تهديد مي كند.
تعريف زلزله
براي شناخت هر پديده اي در جهان واقع لازم است ابتدا از آن تعريف مناسب و نسبتاً جامعي داشته باشيم چرا كه بدون دانستن تعريفي مناسب از آن نمي توان به كنه پديده پي برد و آن را به خوبي درك نمود.
مردم عادي در كلامي ساده زلزله را حركت ناگهاني زمين ناشي از خشم نيروهاي ماوراءالطبيعه و خدايان مي دانند كه بر بندگان عاصي و عصيانگر خود كه نافرماني خداي خود را نموده و مرتكب گناهان زيادي شده اند مي دانند.
اگرچه امروزه با گسترش دانش تجربي اين تعريف در زمره اباطيل و خرافات قرار گرفته است ولي هنوز در جوامع و مردم كم دانش و جاهل مورد قبول است.
در فرهنگ تك جلدي عميد زلزله را با فتح حروف «ز» و «ل»، يعني زلزله بر خلاف آنچه در زبان عامه مردم رايج است آورد، و مي نويسد «زمين لرزه، لرزش و جنبش شديد و يا خفيف قشر كره زمين كه به نقصان درجه حرارت مواد مركزي و احداث چين خوردگي و فشار و يا در اثر انفجارهاي آتش‌فشاني بوقوع مي رسد»
در فرهنگ جغرافيا تأليف پريدخت فشاركي و همچنين جغرافيايي تأليف مهدي مؤمني تعريفي مشابه هم به گونه زير ارائه شده است:
«جنبش يا تكان پوسته زمين كه به صورت طبيعي ناشي از زير پوسته زمين است گاهي اوقات زلزله باعث تغييراتي در سطح زمين مي شود اما اغلب زيان بوجود آمده ناشي از تكان ها فقط محسوس است و ممكن است زلزله بوسيله يك انفجار آتشفشاني بوجود آيد……………

دانلود پروژه زلزله و شهر تهران
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد