دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه ساختار تشكيلاتي بيمه نظام خدمات بيمه اي در ايران

ساختار تشكيلاتي بيمه نظام خدمات بيمه اي در ايران

مبلغ بيمه شده بيش از ارزش حقيقي مورد بيمه باشد از آنجا كه بيمه نبايد و نمي تواند داراي سود و منفعت براي بيمه‌گذار باشد، در صورت تحقق خطر مورد بيمه، حداكثر خسارت پرداختي به بيمه‌گذار به قيمت واقعي خواهد بود نه بيش از آن. در اين مورد، مادة 17 شرايط عمومي بيمة آتش سوزي ايران مصوب 27/8/1366 شوراي عالي بيمه چنين مقرر مي دارد:

« مادة 17- بيمة مضاعف

اگر تمام يا قسمتي از اموال بيمه شده موضوع اين بيمه نامه به موجب قرارداد ديگري و براي همان خطر و مدت نزد بيمه‌گر ديگري بيمه شود بيمه‌گذار ملزم است مراتب را بدون تأخير و با ذكر نام بيمه‌گر جديد و مبلغ بيمه شده به اطلاع بيمه‌گر برساند.

پيشنهاد بيمه نامه proposal

پيشنهاد بيمه نامه از طرف بيمه‌گذار مي تواند به صورت شفاهي يا كتبي بدون هيچ گونه تشريفات ويژه انجام پذيرد. در عمل معمولاً پيشنهاد از طرف بيمه‌گذار با تكميل فرم پيشنهاد ارائه مي شود.

انواع بیمه های مختلف در فصول مختلف این پروژه برسی میشوند.

دانلود پروژه ساختار تشكيلاتي بيمه نظام خدمات بيمه اي در ايران
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد