کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید. (کوروش کبیر)
خانه » پروژه » عمران » دانلود پروژه ساختمانهاي فلزي
دانلود پروژه ساختمانهاي فلزي

دانلود پروژه ساختمانهاي فلزي

ساختمانهاي فلزي

فهرست‌
مقدمه‌
مراحل‌ مختلف‌ ساخت‌ يك‌ سازه‌
بازديد زمين‌ و ريشه‌كني‌
پياده‌ كردن‌ نقشه‌
گودبرداري‌
پي‌ كني‌
پي‌هاي نقطه‌اي
بتن اصلي
سيمان
آب
بيش‌ پليت‌ (صفحه‌ زير ستون‌)
شناژ
اجزاء تشكيل‌دهنده ساختمانهاي فلزي
ستون‌ها
تسمه‌هاي‌ اتصال‌
صفحه‌هاي‌ تقويتي‌
تقليل ضخامت ستون
ورق‌ پشت‌ بند
جوش
اتصال‌ ستون‌ به‌ صفحه‌ زير ستون‌
پل‌‌ها يا قيرهاي‌ اصلي‌
نكاتي‌ در مورد ساخت‌ پل‌ها
اتصال‌ و پله‌هاي‌ سراسري‌
تيرهاي‌ لانه‌ زنبوري‌
پروفيلهاي اتصال و ميله مهار
وصله‌ نمودن‌ دو قطعه‌ تيرآهن‌ به‌ يكديگر
بادبند
ديوار زيرزمين
خاك طبيعي يا شفته
ماسه‌ سيمان‌ جهت‌ زير قيرگوني‌
گچ‌ كاري‌ يا سيمان‌ كاري
گچ‌ و خاك‌
سفيد‌كاري‌
كشته كشي
قرنيز
كف‌ سازي‌
زمين كوبيده
بلوكاژ
موزائيك‌
كف‌ سازي‌ در طبقات‌
عايق‌ صوتي‌
قيرگوني‌
كاشي‌ لعابي‌ و نصب‌ آن‌
سقف‌ كاذب‌
بام‌
ناودان‌
دودكشها
در و پنجره‌
پله‌
ساختمانهاي فلزي
مقدمه‌:

دنيايي‌ كه‌ ما امروزه‌ در آن‌ زندگي‌ مي‌كنيم‌ بدون‌ شك‌ دنيايي‌ متفاوت‌ با دنيايي‌ است‌ كه‌ نياكان ‌ما در آن‌ مي‌زيستند، دنياي‌ امروز دنياي‌ فن‌ و تكنولوژي‌ است‌، امروزه‌ ديگر نيروي‌ انساني‌ كم‌ كم‌ ازصحنه‌ بيرون‌ مي‌رود و جاي‌ خود را به‌ رباطها و كامپيوترهاي‌ هوشمند مي‌سپارد. آري‌ در اين‌ عصرتكنولوژي‌ كه‌ ديگر بازوهاي‌ نيرومند انساني‌ در عرصه‌ توليد چندان‌ سودمند نيستند بايد ما هم‌اين‌ حقيقت‌ را بدانيم‌ و باور كنيم‌ كه‌ ديگر دنيا عوض‌ شده‌ است‌ و مردمان‌ آن‌ براي‌ زنده‌ بودن‌ وبهتر زندگي‌ كردن‌ مدام‌ سعي‌ دارند كه‌ برتري‌ خود را به‌ يكديگر نشان‌ دهند، پس‌ بايد تلاش‌ كرد وسعي‌ كرد كه‌ از مردمان‌ دنيا عقب‌ نماند، آري‌ براي‌ بودن‌ و با افتخار زيستن‌ بايد سعي‌ كرد تا از اين‌قافله‌ علم‌ و دانش‌ عقب‌ نماند و بايد علم‌ آموخت‌ و دانش‌ تجربه‌ كرد، بله‌ تنها آموختن‌ علم‌سودمند نيست‌. بلكه‌ علم‌ و دانش‌ زماني‌ مي‌تواند جاي‌ بازوهايي‌ را كه‌ از كار افتاده‌اند را بگيرد كه‌به‌ پشتوانه‌ تجربه‌ مجهز باشد حال‌ در هر حرفه‌ و فني‌ كه‌ مي‌خواهد باشد.
فولاد و سيمان‌ در ساختمان‌ سازي‌ ياري‌ گرفت‌ و در اثر دسترسي‌ به‌ اين‌ مصالح‌ و امكانات‌ديگر گسترش‌ شهرها از افقي‌ به‌ عمودي‌ تبديل‌ شد و امر آپارتمان‌ سازي‌ در ساختمانها چندين‌طبقه‌ متداول‌ گرديد.
به‌ هر حال‌ واحد كارآموزي‌ فرصتي‌ خوب‌ بود براي‌ آشنا شدن‌ با محيط‌ كار و همچنين‌ درك‌عميق‌ مطالبي‌ كه‌ بطور تئوري‌ فرا گرفته‌ايم‌.
در پايان‌ جا دارد اولا از استاد ارجمند جناب‌ آقاي‌ مهندس صالحی تشكر نمايم‌ نه‌ تنها به‌ خاطر اينكه‌ در اين‌ درس‌ استاد بنده‌ بودند بلكه‌ به‌ دليل‌ اينكه‌ در طول‌ چند سال‌ دانشجويي‌ بنده‌ چندين ‌بار سعادت‌ شاگردي‌ ايشان‌ را در درسهاي‌ مختلف‌ داشته‌ام‌ و ايشان‌ حق‌ بسياري‌ بر گردن‌ بنده‌ دارد، به‌ هر حال‌، حالا كه‌ به‌ اميد خداوند درسهايم‌ در حال تمام شدن است اين‌ كار آموزي‌ بهانه‌اي‌ شده‌ تا از اين‌ استاد ارجمند نيز تشكر و قدرداني‌ نمايم‌ بپاس‌ زحمات‌ بي‌دريغي‌ كه‌ ايشان‌ براي‌ ما كشيدند.
با توجه‌ به‌ اينكه‌ ساختمانهاي‌ مورد نظر در پروژه‌ از نوع‌ ساختمانهاي‌ فلزي‌ مي‌باشد لذا لازم‌است‌ تا در ابتدا به‌ ساختمانهاي‌ فلزي‌ توضيحات‌ مختصري‌ داده‌ شود:
در اين‌ نوع‌ ساختمانها براي‌ ساختن‌ ستونها و پلها از پروفيلهاي‌ فولادي‌ استفاده‌ مي‌شود كه‌ درايران‌ معمولا ستونها را از تيرآهنهاي‌ I دوبل‌ و يابال‌ پهن‌هاي‌ تكي‌ استفاده‌ مي‌نمايند و همچنين‌براي‌ اتصالات‌ نبشي‌ ـ تسمه‌ و براي‌ زير ستونها از صفحه‌ فولادي‌ استفاده‌ مي‌شود و معمولا دوقطعه‌ را بوسيله‌ جوش‌ يا پيچ‌ و مهره‌ و يا پرچ‌ به‌ هم‌ متصل‌ مي‌نمايند كه‌ البته‌ امروزه‌ كاربرد پيچ‌ ومهره‌ و پرچ‌ براي‌ اتصال‌ قطعات‌ به‌ يكديگر بسيار كم‌ است‌ و اين‌ امر بدليل‌ مزاياي‌ جوش‌ واتصالات‌ جوشي‌ بر ساير انواع‌ اتصالات‌ است‌.
سقف‌ اين‌ نوع‌ ساختمانها ممكن‌ است‌ تيرآهن‌ و طاق‌ ضربي‌ و يا از نوع‌ سقفهاي‌ ديگر مانندتيرچه‌ بلوك‌ كه‌ باز هم‌ امروزه‌ سقفهاي‌ تيرچه‌ بلوك‌ براي‌ پروژه‌هاي‌ بزرگ‌ معمولا بيشتر استفاده‌مي‌شود و به‌ ندرت‌ در پروژه‌هاي‌ بزرگ‌ از سقفهاي‌ طاق‌ ضربي‌ استفاده‌ مي‌شود.
براي‌ پارتيشنها مي‌توان‌ مانند ساختمانهاي‌ بتوني‌ از انواع‌ آجر و يا قطعات‌ گچي‌ و يا سفالهاي‌ تيغه‌اي‌ استفاده‌ نمود كه‌ در اين‌ مورد هم‌ باز بيشتر از سفالهاي‌ تيغه‌اي‌ استفاده‌ مي‌كنند.
در هر حال‌ جدا كننده‌ها بايستي‌ از مصالح‌ سبك‌ استفاده‌ شوند. بعد از اينكه‌ مختصري‌ درمورد ساختمانهاي‌ فلزي‌ گفته‌ شد لازم‌ است‌ تا در ساخت‌ يك‌ ساختمان‌ مراحل‌ بطور مختصرگفته‌ شود.
مراحل‌ مختلف‌ ساختن‌ يك‌ ساختمان‌
1 ـ بازديد زمين‌ و ريشه‌ كني‌
قبل‌ از شروع‌ هر نوع‌ عمليات‌ ساختماني‌ بايد زمين‌ محل‌ ساختمان‌ بازديده‌ شده‌ و وضعيت‌ وفاصله‌ آن‌ نسبت‌ به‌ خيابانها و جاده‌هاي‌ اطراف‌ مورد بازرسي‌ قرار گيرد و همچنين‌ پستي‌ و بلندي‌زمين‌ با توجه‌ به‌ نقشه‌ ساختمان‌ مورد بازديد قرار گرفته‌ در صورت‌ آنكه‌ ساختمان‌ بزرگ‌ باشدپستي‌ و بلندي‌ و ساير عوارض‌ زمين‌ مي‌بايد بوسيله‌ مهندسين‌ نقشه‌ بردار تعيين‌ گردد و همچنين‌بايد محل‌ چاههاي‌ فاضلاب‌ و چاه‌ آبهاي‌ قديمي‌ تعيين‌ شده‌ و محل‌ آن‌ نسبت‌ به‌ پي‌ سازي‌مشخص‌ گردد و در صورت‌ لزوم‌ مي‌بايد اين‌ چاه‌ با بتن‌ يا شفته‌ پر شود و محل‌ احداث‌ ساختمان‌نسبت‌ به‌ زمين‌ تعيين‌ شده‌ و نسبت‌ به‌ ريشه‌ كني‌ (كندن‌ ريشه‌هاي‌ نباتي‌ كه‌ در زمين‌ روئيده‌ است‌)آن‌ محل‌ اقدام‌ شود و خاكهاي‌ اضافي‌ به‌ بيرون‌ حمل‌ گردد و بالاخره‌ بايد شكل‌ هندسي‌ زمين‌ وزاوياي‌ آن‌ كاملا معلوم‌ شده‌ باشد و با نقشه‌ ساختمان‌ مطابقت‌ كند.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است