یكدیگر را مسخره نكنید (اگر دین دارید)
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه سازمان تجارت جهانی
دانلود پروژه سازمان تجارت جهانی

دانلود پروژه سازمان تجارت جهانی

دانلود پروژه سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی

در جهانی کنونی که همه چیز در حال تحول و پیشرفت می باشد نروم تحول در زمینه های مختلف اقتصادی و دیگر زمینه ها برای تمام کشورها لازم و ضروری می باشد و حتی یکی از واجبات مهم برای بقای کشورها در زمینه ی فعالیت های اقتصادی در عرصه ی بین‌المللی می باشد با توجه به وجود سازمانی به نام سازمان تجارت جهانی عضویت  و ۱۵۴ کشور جهان در این سازمان و آزادسازی تجاری در زمینه های مختلف در این کشورها لازم است که اهمیت این سازمان جهانی و مزایا و معایب عضویت در این سازمان مورد بحث قرار گیرد و همچنین به نقش ایران و مزایا و معایب آن در عضویت به این سازمان خواهیم پرداخت و همین‌طور که می دانیم این سازمان حوزه های مختلفی را در زمینه های مختلف تجاری مورد بررسی قرار می دهد. از جمله ۳ حیطه مهم در زمینه ی خدمات، کالا، و مالکیت که هر کدام از این حوزه ها خود به شاخه های مختلفی تقسیم می گردند.
۱- مبتلا فعالیت در زمینه ی کالا کالاهایی از قبیل منسوجات، پوشاک، محصولات کشاورزی، انواع فلزات محصولات صنایع شیمایی و محصولات صنایع غذایی، انواع مصالح ساختمانی و وسایل نقلیه و تجهیزات حمل و نقل.
۲- فعالیت در زمینه ی خدمات هم به بخش ها خدمات توریسم خدمات فنی و مهندسی، خدمات ساختمان، و حمل و نقل و……..
۳- مالکیت ها از جمله مالکیت های صنعتی و معنوی از قبیل آثار مکتوب و آثار سمعی، بصری، فیلم های سینمایی، محصولت صنعتی، اختراعات، علائم تجاری …… تقسیم می شود و همانطوری که به این مصادیق اشاره شد حیطه ی فعالیت سازمان تجارت جهانی بسیار گسترده می باشد و همه ی موارد بسیار مهم و حیاتی در زمینه ی تجارت را در بر می گیرد و هر روز به موارد این آزادسازی های تجاری در زمینه های مختلف افزوده می شود و کشورها برای عضویت در آن باید خود را با ا ستانداردهای سازمان تجارت جهانی در زمینه هایی که این سازمان به فعالیت می پردازد
فهرست مطالب چکیده: ۴
سوال فرعی: ۶
مقدمه: ۷
مراحل طی شده تا شکل‌گیری سازمان تجارت جهانی ۸
دور اروگوئه زمینه‌ساز شکل‌گیری سازمان تجارت جهانی: ۹
۲- اصل جهان شمولی: ۱۳
تجارت خدمات و بررسی خدمات حقوقی در سازمان تجارت جهانی ۱۵
موافقت نامه عمومی تجارت خدمات ۱۵
هدف و اجزاء گاتس ۱۶
شیوه های عرضه ی تجارت خدمات حقوقی ۱۸
رشد خدمات حقوقی ۱۹
تجارت خدمات حقوقی ۲۰
مشکلات و موانع تجارت خدمات حقوقی ۲۳
بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی ۲۶
بررسی پیشینه ی حق مالکیت معنوی در حقوق ایران ۲۷
حقوق بین‌المللی و مالکیت معنوی تا سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) ۲۸
موافقت‌نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (Trips) ۳۱
استانداردهای حداقل در موافقت‌نامه trips. ۳۲
رژیم کپی‌رایت در موافقت‌نامه (Trips) ۳۳
اهداف و اصول موافقت‌نامه ترپیس ۳۴
تجارت کالا در سازمان تجارت جهانی ۳۷
کالاهای غیر کشاورزی  ۴۰
حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت ۴۲
الف- بررسی اجمالی تفاهم‌نامه حل اختلاف ۴۴
۴- تشکیل هیأت رسیدگی ۴۷
۵- استیناف ۴۷
۶- صدور توصیه یا حکم ۴۸
ب- نکات و دیدگاه های حقوقی در خصوص مکانیسم حل اختلاف ۵۰
ارتباط حقوق بشر با سازمان تجارت جهانی ۵۳
پیامدهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ۵۸
منافع پیوستن به wto ۶۱
پیش نیازهای پیوستن به wto ۶۳
نتیجه‌گیری: ۶۶
منابع ۶۷
چکیده:
در جهانی کنونی که همه چیز در حال تحول و پیشرفت می باشد نروم تحول در زمینه های مختلف اقتصادی و دیگر زمینه ها برای تمام کشورها لازم و ضروری می باشد و حتی یکی از واجبات مهم برای بقای کشورها در زمینه ی فعالیت های اقتصادی در عرصه ی بین‌المللی می باشد با توجه به وجود سازمانی به نام سازمان تجارت جهانی عضویت  و ۱۵۴ کشور جهان در این سازمان و آزادسازی تجاری در زمینه های مختلف در این کشورها لازم است که اهمیت این سازمان جهانی و مزایا و معایب عضویت در این سازمان مورد بحث قرار گیرد و همچنین به نقش ایران و مزایا و معایب آن در عضویت به این سازمان خواهیم پرداخت و همین‌طور که می دانیم این سازمان حوزه های مختلفی را در زمینه های مختلف تجاری مورد بررسی قرار می دهد. از جمله ۳ حیطه مهم در زمینه ی خدمات، کالا، و مالکیت که هر کدام از این حوزه ها خود به شاخه های مختلفی تقسیم می گردند.
۱- مبتلا فعالیت در زمینه ی کالا کالاهایی از قبیل منسوجات، پوشاک، محصولات کشاورزی، انواع فلزات محصولات صنایع شیمایی و محصولات صنایع غذایی، انواع مصالح ساختمانی و وسایل نقلیه و تجهیزات حمل و نقل.
۲- فعالیت در زمینه ی خدمات هم به بخش ها خدمات توریسم خدمات فنی و مهندسی، خدمات ساختمان، و حمل و نقل و……..
۳- مالکیت ها از جمله مالکیت های صنعتی و معنوی از قبیل آثار مکتوب و آثار سمعی، بصری، فیلم های سینمایی، محصولت صنعتی، اختراعات، علائم تجاری …… تقسیم می شود و همانطوری که به این مصادیق اشاره شد حیطه ی فعالیت سازمان تجارت جهانی بسیار گسترده می باشد و همه ی موارد بسیار مهم و حیاتی در زمینه ی تجارت را در بر می گیرد و هر روز به موارد این آزادسازی های تجاری در زمینه های مختلف افزوده می شود و کشورها برای عضویت در آن باید خود را با ا ستانداردهای سازمان تجارت جهانی در زمینه هایی که این سازمان به فعالیت می پردازد تطبیق دهند تا بتوانند به عنوان عضو سازمان در عرصه ی بین‌المللی فعالیت نمایند آنجا که حیطه ی مواردی که سازمان به بررسی آن می پردازد بسیار گسترده می باشد در این تحقیق سعی کرده امر که در و همچنین سعی کرده‌ا م هر چند کوتاه به ارتباط این سازمان با دیگر بخش های حقوق مثل حقوق بشر و …… به طور خلاصه بپردازیم و به همچنین بر سیستم حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی نیز توجه کنم حال با توجه به گستردگی مطالب سعی نمودم توجه خود را در چند مورد از زمینه هایی که نام بردم بیشتر متمرکز نمایم گرچه در مورد مسائل مختلف به اختصار به توضیح خواهم پرداخت فرضیه به سازمان تجارت جهانی نقش مهمی در در آزادسازی تجاری و متعاقب آن پیشرفت اقتصادی و یکسان سازی قوانین تجاری در زمینه های مختلف کالا، خدمات و مالکیت ها می گردد.
سؤال اصلی: آیا سازمان تجارت جهانی نقش مهمی در آزادسازی تجاری و پیشرفت اقتصادی و یکسان سازی قوانین تجاری در زمینه ای مختلف کالا خدمات و مالکیت ایفا می کند.
سوال فرعی:
۱- سازمان تجارت جهانی چه نقشی در روند یکسان سازی قوانین ایفا می کند؟
۲- با توجه به شرایط جامعه ی جهانی و پیوستن کشورها به این سازمان جهانی آیا ایران هم لازم است به این سازمان بپیوندد؟
۳- نقش سازمان تجارت جهانی در یکسان سازی قوانین در زمینه کالا (مثلاً محصولات کشاورزی) چیست؟
۴- نقش سازمان تجارت جهانی در یکسان سازی قوانین در زمینه ی خدمات (مثلاً حمل و نقل) چیست؟
۵- نقش سازمان تجارت جهانی در یکسان سازی قوانین در زمینه علائم (مثلاً مالکیت صنعتی ) چیست؟
۶- نقش سیستم حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهان چیست؟
۷- ارتباط سازمان تجارت جهانی با دیگر نهادهای حقوقی مثل حقوق بشر چیست؟
مقدمه:
سازمان تجارت جهانی یک رژیم بین‌المللی است که اعضای آن نسبت به تنظیم قواعد و مقررات ناظر بر تجارب بین‌الملل اقدام می ورزند و از طریق امتیازات متقابل زمینه را برای دسترسی سهل تر به بازارهای دیگر فراهم می سازند. این سازمان را به دلیل تأثیرگذاری بر سیاست های تجاری اعضاء گسترش تجارت بین‌المللی ونظام منحصر به فرد حل اختلاف مهم‌ترین سازمان بین‌المللی بعد از جنگ دوم جهانی قلمداد کرده‌اند سازمان تجارت جهانی به جهت تدوین حقوق ناظر بر روابط بازرگانی بین دولت ها منبع اصلی حقوق بین‌المللی تجارت و یکی از منابع حقوق بین‌الملل عمومی نیز به حساب می آید و کار آن مکمل تلاش های آنسیترال است که از طریق قانونمند کردن روابط بین بنگاه های خصوصی مسئولیت کار تدوین حقوق تجارت بین‌الملل را برعهده دارد. نکات ذکر شده نشان دهنده ی اهمیت این سازمان در سطح بین‌المللی می باشد و نشان می دهد که در جهان کنونی نیاز به تنظیم قواعد و مقرراتی حقوقی در زمینه ی تجارتی برای کل کشورها و متعاقب آن پیروی آن ها از یکسری قواعد متحد الشکل لازم و ضروری است و حتی یکی از واجبات مهم برای بقای کشورها در زمینه ی فعالیت های اقتصادی در عرصه بین‌المللی می باشد.
فصل اول:
مراحل طی شده تا شکل‌گیری سازمان تجارت جهانی
تجارت در سطح بین‌المللی از قدیم الایام به اشکال مختلفی رایج بوده ولی با گذشت زمان پیشرفت فعالیت های اقتصادی و تدوین قواعد و مقرراتی حقوقی ناظربر آن فعالیت ها منجر به این شد که کشورها یک سری قواعد حمایتی و قوانین و مقررات حقوقی در این زمینه ها به وجود بیاورند که برای تحقق این هدف موافقت نامه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) برا تسهیل دسترسی به بازارهای دیگر و کسب منافع تجاری را به وجود آورند که البته جنبه ی موقتی داشت و طرفین و متعاهد آن عمدتاً در چهارچوب مزاکرات تعرفه ای به یکدیگر امتیاز می دادند و در واقع اعطای امتیاز بدین معنا بود که کشورهایی که عضو گات بودند می پذیرفتند که تسهیلاتی در اختیار شر کای تجاری خود قرار دهند و در مقابل از موانع کمتری در راه صادرات کالاهای خود برخوردار شدند. در مجموع۸ دور مذاکره در چهارچوب گات از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۴ تا تشکیل سازمان تجارت جهانی انجام شد که این مذاکرات از جهت طول دوران مذاکرات و همینطور تعداد کشورهای شرکت کننده متفاوت بودند به طوری که اولین مذاکرات با تعداد محدودی (حضور ۲۳) کشور و در زمانی نزدیک به دو ماه طول کشید در صورتی که آخرین رو مذاکرات که با تعدادی بیش از ۱۲۰ کشور تشکیل شد. موافقتنامه عمومی تعرفعه و تجارت در سال ۱۹۴۷ توسط ۲۳ کشور به امضا رسید و بعد از آن مذاکرات دور دوم آن در سال ۱۹۴۹ ما حضور ۱۳ کشور تشکیل شد ولی با توجه به اشتیاقی که برخی کشور منجمله آمریکا برای آزادسازی تجاری داشتند منجر به تشکیل دورسوم درسال ۱۹۵۱ با حضور ۳۸ کشور شد و در سال ۱۹۵۶ دور چهارم درژنو با حضور ۲۶ کشور بود و دور پنجم هم در ژنو و با حضور ۲۶ کشور تشکیل شد و بعد دور ششم،‌ که معروف به دور کندی است ۳ سال به دراز کشید و روش مذاکرات تا دور کندی مذاکرات کالا به کالا بود بدین ترتیب که کشورها مذاکرات دو جانبه ای انجام داده و فهرست هایی با یکدیگر حراج می کردند که چنانچه هر کشوری که منافعی در آن می یافت به این فهرست ها محلق می شد ولی دردور کندی تغییری ایجاد شد و آن عبارت بود از این که مزاکرات کالا به کالا جای خود را به کاهش درصد خاصی از تعرفه برای گروه های کالاهای ویژه داد. دور هفتم نیز در سال ۱۹۷۳ با حضور ۱۰۲ کشور آغاز گردید و این دور نیز تعرفه ها را در بساری موارد کاهش داد و بر آن بود را برای هماهنگ کردن تعرفه ها در سطح جهان مهیا سازد بدین معنا هر قدر تعرفه بیشتر بود کاهش آن نیز می بایست چشمگیری باشد و در این دور هم تلاش های زیادی در زمینه های مختلف دیگر برای از بین بردن موانع تجاری به وجود آمد.
دور اروگوئه زمینه‌ساز شکل‌گیری سازمان تجارت جهانی:
دور اوروگوئه کامل‌ترین و طولانی‌ترین دور مذاکرات تجاری بوده است که هفت سال و نیم طول کشید. برخلاف تمام ادوار که مربوط به تجارت کالاها بوده دور اروگوئه تجارت خدمات ومالکیت فکری حیات کشورها را نیز در برگرفته ودرهمین دورا رو گوئه یک نظام جدیدی برای حل وفصل ها اختلافات تجاری به وجود آمد که به دلیل مکانیسم های اتخاذ شده تضمینی برای اجرای آرای صادره بود. اولین تلاش برای آغاز مذاکرات این دور در سال ۱۹۸۲ صورت گرفت ولی از آنجا که صحبت از اصلاح کلی ساختار نظام تجارت بین‌ا لملل و مذاکره درباره ی مسائل جدید بود بدین گونه تقسیم گرفته شد که تعمق کافی به عمل آمده و کشورها پس از بررسی نتایج احتمالی به آن بپیوندند و در واقع حاصل کار مذاکرات دور اروگوئه تأسیس سازمان تجارت جهانی و جایگزین شدن آن به جای گات بوده است واین سازمان همانطور که بیان شده علاوه بر موافقت نامه در زمینه ی کالا مثل گات به فعالیت در عرصه های دیگر فراتر از گات نظیر خدمات ومالکیت فکری نیز می پردازد. و علاوه بر این ها یکسری موافقتنامه های چند جانه نیز در غیر از موارد فوق یعنی (کالا- خدمات- مالکیت) شکل گرفته که کلیه ی اعضا موظف به پیوستن به آن ها نبودند و فقط کشورهایی که علاقه ومنافع ویژه ای در آن زمینه داشتند به آن ها می پیوستند مثل موافقتنامه های هواپیمایی کشوری در حالی که در موافقتنامه های کالا- خدمات و مالکیت پذیرش کامل و بی قید و شرط آن ها شرط ورود به سازمان تجارب جهانی بود در این موافقتنامه ها چنین اجباری به چشم نمی خورد………

فرمت : WORD | صفحات:۶۷

*******************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است