دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله سري استانداردهاي كنترل كيفيت و اعمال آن

سري استانداردهاي كنترل كيفيت واعمال آن در آذين خودرو

مقدمه :

آنچه براي من جذاب است سهولت نيست ، دشواري هم نيست ،  بلكه دشواري رسيدن به سهولت است .

در دنياي رقابتي امروز ، كيفيت به مهمترين موضوع مورد توجه توليد كنندگان و تامين كنندگان تبديل شده است . از ويژگي هاي مهم سالهاي اخير ، جهاني شدن امور و پيشرفت و حركت د رجهت به استاندارد در آوردن نظامها و فعاليتهاست . اين روند بويژه با اقدام سال 1987 سازمان بين المللي استاندارد در تهيه و تدوين استانداردهاي موسوم به سري ISO 9000 شدت يافته است . از ويژگي اين استانداردها ، تمركز و دقت كافي آنها به ايجاد هماهنگي كامل بين تكنيكها و مفاهيم كنترل كيفي در سطحي جامع و فراگير است . در اين ارتباط علاقه شركتهاي صنعتي و بازرگاني به سري استانداردهاي ISO 9000 كه در اصل شامل استانداردهاي مديريت و تضمين كيفيت است ، دال بر افزايش آگاهي شركتها در اين زمينه است . اين استانداردها ، مديران سازمانها را در اتخاذ و اجراي مجموعه تغييراتي كه با هدف افزايش كيفيت اعمال    مي شوند ، ياري مي دهند .

سري ISO 9000 آنچنان وسيله جوامع و شركتهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است كه اساس و بنيان استانداردهاي ملي آنها را دچار تحول و دگرگوني وسيعي نموده است . شايد يكي از عواملي كه موجب پذيرش همه جانبه اين استاندارها شده است . ناشي پذيرش آنها توسط جامعه اروپا است . بعلاوه گات يا سازمان تجارت جهاني (WTO) نيز ايجاد استانداردهاي بين المللي و ويژه ISO 9000 را توصيه مي كند . از سوي ديگر سري استانداردهاي ISO 9000 به طور جامع و فراگير كليه مفاهيم مديريت و راهبردهاي كيفي و نيز مدلهاي مناسب براي تضمين كيفيت را شامل ميگردد . اين استانداردها با برخورداري از ساختاري مناسب به گونه اي تركيب يافته اند كه ميتوان آنها بر اساس يك روش ساده شماره گذاري به خاطر سپرد . اين ويژگي استانداردهاي سري ISO 9000 پيامدهاي جالب توجهي براي بازارهاي تجاري ـ صنعتي جهان داشته است .

استانداردهاي ISO 9000  در ارتباط با نظام كيفيت ، مبناي مناسبي را براي اجراي نگرش مديريت كيفيت جامع (IQM) فراهم مي آورند . با اين حال ، اجراي اين استانداردها ، مستلزم آن است كه توليد كنندگان و تامين كنندگان يك نظام مدون و سازمان يافته كيفي را به عنوان وسيله اي براي تضمين تطابق فرآورده يا خدمات خود با مشخصات تعيين شده ،‌به مورد اجرا بگذارند و با ابزارهاي لازم كه يكي از آنها مميزي كيفيت است از صحت آن مطمئن شوند . استفاده از سري استانداردهاي ISO 9000 به عنوان يك استاندارد بين المللي در اجراي نظامهاي كيفي ، با وجود آنكه به علاقه و خواست شركتها و جوامع بستگي دارد ، اما از روحيه اي بازار گرايانه نيز برخوردار است .

در اين ميان نبايد فراموش كرد كه تنها اكتفا به توليد فرآورده ها يا خدمات با كيفيت ، كافي نيست ، بلكه سازمانها بايد بتوانند به مشتريان خود نشان بدهند كه كيفيت فرآورده ها و خدماتي كه آنها توليد مي كنند ، چگونه تضمين ميگردد . بنابراين مستند سازي روشهاي تضمين كيفيت ، مهمترين اصل در افزايش توان نظام كيفي سازمانهاست . از اينرو ، عناصر نظام كيفي را بايد مستند نمود . بر اساس يك روش مناسب و سازگار با مدل انتخاب شده ، براي تضمين كيفيت فرآورده ها و خدمات آنها را به كار گرفت ، راهنماهاي اصول كيفيت ، روشهاي كاري ، شرح مشاغل ، ارزيابي گزارشات و ساير مدارك مربوط به كيفيت فرآورده را شامل مي گردد كه بايد دقيقاً مورد توجه قرار بگيرند .

از سوي ديگر بسياري از كارشناسان ، معتقدند كه ISO 9000  ، توطئه اي از پيش طراحي شده براي جلوگيري از ورود كالاهاي توليدي كشورهاي در حال توسعه به بازار كشورهاي پيشرفته صنعتي است .در اروپا استفاده از استانداردهاي ISO 9000 با هدف تدارك يك مجموعه واحد از استانداردهاي كيفي واحد ، براي تسهيل اتحاد اقتصادي در ميان كشورهاي جامعه اروپا مطرح است . اين واقعيت ، شركتهاي ايراني و شركتهاي جوامع در حال توسعه را با چالشي بزرگ مواد ساخته و از سوي ديگر فرصتي مناسب براي افزايش حجم تجارت بين المللي رافراهم آورده است . زيرا از ميان دو تامين كننده كه همگي مطابق با مفاد يك قرارداد مشابه فعاليت ميكنند ،‌آنكه از استانداردهاي تعيين شده وسيله سازمان بين المللي استانداردها تبعيت ميكند ، نسبت به ساير رقباي خود توان رقابتي بيشتري برخوردار خواهد بود . بنابراين مي توان ادعا نمود كه رعايت استانداردهاي سري ISO 9000 براي شركتهاي ايراني فرصتي استثنايي جهت ورود به بازارهاي جهاني رافراهم مي آورند ، بطوريكه عدم رعايت آنها بخت موفقيت در صحنه رقابتهاي بين المللي را از اينگونه شركتها سلب كرده و آنها را با مشكلات جدي مواجه مي سازد .

در حقيقت توجه به اينگونه استانداردها و تلاش ، براي تامين پيش شرطهاي آنها براي شركتهايي مثل شركتهاي ايراني ، مشكلات بسياري را به آنها تحميل مي كند. با وجود اين ، حركت در جهت خصوصي سازي و تلاش براي ورود به بازارهاي جهاني و مطرح شدن مجدد عضويت ايران درگات ، تمهيداتي است كه مي توان با استفاده از آنها با پيامدها و اثرات ناشي از رقابتهاي جهاني به مقابله برخاست . زيرا سياستهاي حمايت از بازارهاي داخلي و محدوديتهاي گمركي كه تا به امروز اعمال ميشدند را ديگر نمي توان بيش از اين ادامه داد . در اين ارتباط ، شركتهاي ايراني نبايد پيش از اين حمايت هاي دولتي متكي باشند . بر عكس بايد به طور جدي در پي افزايش كيفيت و ارتقاء توان نظامهاي كيفي خود باشند .

از اينرو ، در اينجا بايد تاكيد نمود كه مديريت كيفيت جامع ، بدون اينكه در پي بهبود مستمر و پايدار باشد به سفري بدون مقصد مي ماند كه جزء اتلاف انرژي سازمانها ره آورد ديگري نخواهد داشت . در شرايطي كه مديريت كيفيت جامع هدف تلقي شود ، ISO 9000  مي تواند به عنوان نقطه آغازين اين مسافرت به كمك مديران بيايد .

امروزه ، تعداد بسيار زيادي از استانداردهاي مربوط به توليد فرآورده در سراسر جهان مورد توجه و استفاده شركتهاي توليدي قرار ميگيرند . اما اشكال اساسي اينجاست كه همه اين استانداردها ، پس از تكميل و ساخت فرآورده در پايان هر مرحله و قسمت كاري و در مرحله آزمايش آن بكار گرفته مي شوند . در اين ارتباط عملكرد واقعي فرآورده ، اندازه ، مشخصات ، ايمني و ساير ويژگي هايي كه يك فرآورده بايد داشته باشد ، وسيله همين استاندارد مورد ارزيابي قرار مي گيرند . حال آنكه ISO 9000 بيشتر در پي آن است كه مشخص كند چند تعداد از اين  استانداردها ، در حصول اطمينان از اينكه خدمات ، مواد و يا يك فرآورده در ارضاي نيازهاي كاركردي مشتري موفق بوده اند نقش داشته اند . با اين حال بين ارزيابي وضعيت شركت براساس نظام كيفي ISO 9000 و تاييد كيفي فرآورده نهايي توليد شده ، تفاوت اساسي وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد .

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 109

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

دانلود مقاله سري استانداردهاي كنترل كيفيت و اعمال آن
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد