دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله سياست هاي اجرايي چين در برابر روند رشد جمعيت

سياست هاي اجرايي چين در برابر روند رشد جمعيت

فهرست مطالب
مقدمه: 1
مدل چيني توسعه و پي آمدهايش بر زندگي زحمت كشان 2
مدل چيني توسعه 14
اصلاح نهادها 15
مدل چيني توسعه 19
چند گانگي الگوهاي اقتصادي 23
سياستهاي چين درباره ي مسائل مختلف 36
سياست هاي چين : 36
سياست هاي چين درباره ي روند رشد جمعيت 41
برنامه تنظيم خانواده 41
جمعيت چين 42
درباره خود كشور چين 43
وسعت چين 43
نتيجه گيري: 46
مقدمه:
بشر از آغاز روزهاي استقرار مثل در روي زمين با مشكلات متعددي روبرو بوده و هست و اوست كه توانسته با قوه تعقل كه بهترين هديه ي الهي براي انسان هاست بر مشكلات خود فائق آيد و به بهترين شكل زندگي، از ديدگاه ديروز برسد و در انتظار بهتر از اين است از ديدگاه امروزي و  اعجبا از روزگار در ديروز نه چندان دور بشر به دنبال حذف مرگ و مير كودكان خود بوده تا بتواند با رشد جمعيت قوي گردد و به توسعه برسد و در امروز با كاهش مرگ و ميز رشد فزاينده جمعيت بزرگترين مشكل بشريت گشته و انفجار جمعيت را از انفجار بمب اتم بدتر مي داند. واقعا بشر م و درمانده چه بايد كند تا بتواند توازن برقرار سازد. و اين رشد بي اندازه جمعيت را كنترل كند. ما در اين مقاله با بررسي شيوه ها و را همچنين كارهاي كشور چين در اين خصوص برآنيم تا از تجربيات جديد اين كشور بهره جوييم. باشد كه چراغي فرارويمان باشد و هاديمان گردد.
دل چيني توسعه و پي آمدهايش بر زندگي زحمت كشان
اولين نكته اي كه بايد به آن اشاره كنم، گسترش نابرابري منطقه اي در اقتصاد چين است. يعني اگر چه مناطق ساحلي در چين، مي توانند شاهد حضور شركت هاي فرامليتي باشند ولي كارگران و دهقانان ايالت هاي غربي در وضعيت نامساعدي قرار گرفته اند. برآورد شده است كه نتيجه اين افزايش نابرابري اين شده است كه بين 100 تا 120 ميليون نفر به صورت كارگران سيار در آمده اند كه براي كاريابي به مناطق ويژه و ايالات شرقي مهاجرت مي كنند. در شانگهاي به گفته پاول لوبك، بخش قابل توجهي از در پژوهش ديگري شماره اين كارگران سيا را 100،
كارگران سيار در خيابان كارگران سيار، در خيابان ها زندگي مي كند.
بيلون نفر ميليون نفر بر آورده كرده، كه دائما در جستجوي كار از يك شهر به شهر ديگر مهاجرت مي كنند اگر چه در بررسي ميزان رشد اقتصادي، مدل چيني به نظر بسيار چشمگير مي آيد ولي از پي آمدهاي اجتماعي اش نمي توان غافل ماند. آن چه به ويژه توجه برانگيز است شرايط كاري در اين واحدهائي است كه در (مناطق اقتصادي ويژه) ايجاد شده اند. مروري بر شرايط كاري موجود در اين كارگاهها، گوشه هائي از هزينه هاي اجتماعي اين (رشد شتابان) را نشان خواهد داد…………….

دانلود مقاله سياست هاي اجرايي چين در برابر روند رشد جمعيت
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد