دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه سيستمهاي امنيتي شبكه

امنيت شبکه
فهرست مطالب
1 مقدمه……………………………………. 1
فصل اول:
1-1 انواع حملات …………………………….. 1
1-1-1 حملات رد سرویس…………………………. 1
1-1-2 حملاتی که به منظور بدست آوردن اطلاعات صورت مي‌گیرند   4
1-1-3 حملاتی که سرویسدهی روی شبکه را دچار مشکل مي‌کنند 4
1-2-امنیت پروتکلها………………………….. 5
1-2-1 پیچیدگی سرویس ………………………… 5
1-2-2 سوء استفاده از سرویس…………………… 6
1-2-3 اطلاعات ارائه شده توسط سرویس…………….. 6
1-2-4 میزان دیالوگ با سرویسگیر……………….. 6
1-2-5 قابلیت پیکر بندی سرویس ………………… 7
1-2-6 نوع مکانیزم احراز هویت استفاده توسط سرویس… 7
فصل دوم:
2 فایروالهای packet- fkiter……………………….. 9
2-1 فيلتر‌هاي stateless………………………….. 9
2-1-1 کنترل بسته‌ها بر اساس نوع پروتکل…………. 9
2-1-2 کنترل بسته‌ها بر اساس آدرس IP……………. 9
2-1-3 کنترل بسته‌ها بر اساس پورتهای TCP/UDP…….. 10
2-1-4 کنترل بسته‌ها از روی سایر اطلاعات موجود در سرآیند    11
2-1-5 مشکلات فیلتر‌های استاندارد………………. 12
2-1-6 کنترل بسته‌ها توسط سیستم عامل…………… 13
2-2 فیلترهای stateful…………………………. 13
2-3 مشکلات فیلترها………………………….. 14
فصل سوم:
3 NAT…………………………………….. 15
3- انواع ترجمه آدرس در NAT………………….. 17
3-1-ترجمه پویا…………………………….. 17
3-1-2 ترجمه ایستا………………………….. 18
3-1-3 توزیع بار……………………………. 18
3-1-4 افزونگی (Redundancy)…………………….. 19
3-2 مشکلات NAT……………………………… 19
3-3 پراکسی………………………………… 20
3-3-1 عملکردهای امنیتی پراکسی……………….. 21
3-3-2 پنهان کردن اطلاعات سرویسگیرها…………… 22
3-3-3 بستن يک سري URL………………………. 22
3-3-4 کنترل کنترل محتویات بسته‌ها…………….. 22
3-3-5 اطمینان از سالم بودن بسته‌ها……………. 23
3-3-6 کنترل روی دسترسی‌ها……………………. 23
3-4 تاثیر پراکسی در سرعت……………………. 23
3-4-1 cache کردن……………………………. 23
3-4-2 توزيع بار …………………………… 24
3-4-3 مشکلات پراکسی ………………………… 24
3-5سیستم‌های تهاجم یاب ……………………… 26
3-5-1 سیستم‌های تهاجم باب بر مبنای بازرسی……… 27
3-5-2 سیستم‌های تهاجم یاب طعمه ………………. 28
3-6 IP Filter…………………………………. 29
3-6-1 نصب IP Filter روی Solaris……………………. 30
3-6-2 پیاده سازی یک فیلتر با استفاده از IP filter…. 30
فصل چهارم:
4 Snort……………………………………. 36
4-1 مود Sniffer……………………………… 37
4-2 مود Packet logger…………………………… 38
4-3 مود تهاجم یاب شبکه……………………… 39
4-3-1 فیلترهای BPF…………………………. 40
4-3-2 فایل پیکربندی Snort …………………… 42
4-3-3 Perprocessor‌ها ………………………….. 43
4-3-4 قوانین تهاجم یاب……………………… 45
4-3-5 ماجول‌های خروجی……………………….. 45
4-4 SAINT…………………………………. 47
4-4-1 فایل پیکربندی………………………… 48
4-4-2 خط فرمان…………………………….. 52
4-4-3 فرمت بانک اطلاعاتی…………………….. 55
4-4-4 بانک اطلاعاتی Facts……………………… 5
4-4-5 بانک اطلاعاتی all-hosts…………………… 557
4-4-6 بانک اطلاعاتی todo……………………… 57
4-4-7 بانک اطلاعاتی CVE……………………… 57
4-4-8 آنالیز خروجی…………………………. 57
منابع و مآخذ ……………………………… 60
مقدمه
این متن به بررسی انواع سیستمهای امنیتی و بررسی نقاط ضعف و قوت هر کدام مي‌پردازد. در این بخش مقدماتی در مورد امنیت پروتکها و انواع حملات بیان مي‌شود و بخشهای بعدی به بررسی دقیق انواع فایروال (فیلتر، NAT و پراکسی) و سیستمهای تهاجم یاب مي‌پردازد. سپس سه نمونه از نرم افزارهای مفید امنیتی Snort, IPF) و SAINT) معرفی مي‌گردد.
1-1 انواع حملات
در این قسمت یک سری از روشهای متدول برای جمله به شبکه‌های کامپیوتری توضیح داده مي‌شود و در مورد هر کدام مشخصات و نحوه شناسایی آن حمله بیان شده است. این حملات در چهار دسته عمده تقسیم بندی شده اند:
–         حملات رد سرویس یا DoS –         حملات استثماری-         حملاتی که به منظور بدست آوردن اطلاعات صورت مي‌گیرند.-         حملاتی که سرویسدهی روی شبکه را دچار مشکل مي‌کنند.1-1-1 حملات رد سرویس
این نوع حملات با ایجاد یک بار زیاد و غیر عادی روی سرورها باعث از کار افتادن سرویسهای ارائه شده توسط آنها مي‌شوند. از آنجا که انجام دادن این نوع حمله ساده است. لذا بیشتر متداول مي‌باشد. این قسمت بيشتر این حملات را توضیح مي‌دهد:
Ping of Death
این حمله از طریق بسته‌های ICMP صورت مي‌گیرد. حجم بسته‌های ICMP به 64KB محدود مي‌شود و بسته‌هایی که در سر آیند آنها حجم بسته بیشتر از این مقدار بیان شده (در حالیکه نیست) ممکن است در سمت گیرنده مشکلاتی ایجاد کنند چون بسیاری از سیستم عاملها کنترل دقیقی روی بسته‌های معیوب ندارند. این نوع حمله نبستاً قدیمی است و امروزه تمام سیستم عامل‌ها قادر به تشخیص آن مي‌باشند.
Teardrop
این حمله از طریق Fragment‌های IP صورت مي‌گیرد. یک Fragment شامل اطلاعاتی است که بیان مي‌کند چه قسمتی از بسته داخل آن قرار دارد. بسیاری از سیستمها ممکن است با گرفتن Fragment‌هایی که متعلق به یک بسته بوده و با هم تناقض دارند (یک قسمت از بسته در دو Fragment قرار داشته باشد) دچار مشکل شوند. این نوع حمله نیز قدیمی است.
UDP Flooding
این حمله با استفاده از سرویسهای chargen , echo صورت مي‌گیرد. با فرستادن یک درخواست جعلی از طرف یک سرویس echo برای یک سرویس chargen مي‌توان به راحتی حجم زیادی از ترافیک را روی شبکه ایجاد کرد.
SYN Fooding
این حمله با فرستادن SYN پروتکل TCP صورت مي‌گیرد. برای یک سرور دریافت یک بسته SYN به معنی گرفتن فضایی از حافظه برای آن ارتباط و فرستادن یک بسته ACK در پاسخ مي‌باشد. فضای حافظه تخصیص داده شده تا زمان timeout یا بسته شدن ارتباط باقی مي‌ماند. اگر تعداد زیادی بسته SYN فرستاده شود موجب اتلاف قسمت عمده ای از حافظه مي‌شود، هر چند فرستادن بسته‌های ACK نیز زمان و پردازش زیادی لازم دارد. این حمله در نهایت سرور را به وضعیتی مي‌کشاند که قادر به قبول ارتباط جدید نمی باشد. از آنجا که فرستنده بسته SYN در این حمله منتظر پاسخ نمی ماند مي‌تواند بسته‌ها را قبل از فرستاندن تغییر دهد و هر بار یک آدرس تصادفی بجای آدرس فرستنده آنها قرار دهد. در این صورت تشخیص حمله بسیار مشکل مي‌شود…………..


دانلود پروژه سيستمهاي امنيتي شبكه
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد