دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله سيستم و مديريت توزيع

سيستم و مديريت توزيع

مدیریت توزیع
فهرست مطالب
سيستم و مديريت توزيع   1
مديريت كانالهاي توزيع   1
سيستم بازاريابي و كانالي توزيع   1
اهميت واسطه ها در بازار   2
طبقه بندي   2
طراحي كانالهاي توزيع   3
مراحل طراحي كانالهاي توزيع   4
مديريت روابط كانالها   6
ايجاد انگيزه در واسطه ها   7
تعارض بين كانالها   7
شكبه توزيع   9
1 خرده فروشها   9
ديگر گروههاي توزيعي   14
مديريت توزيع فيزيكي   15
اهيمت مديريت توزيع فيزيكي   15
توزيع فيزيكي و خدمت به مشتريان   15
مفهوم سيستم كل توزيع فيزيكي   16
بهينه سازي ارتباط هزينه با خدمت به مشتريان   17
استفاده استراتژيك از توزيع فيزيكي   17
وظايف اصلي مديريت توزيع فيزيكي   18
محل موجودي وانبار   18
اداره كردن مواد   20
مسئوليت سازماين براي توزيع فيزيكي   22
فعاليتهاي ترفيعي و تشويقي   23
ماهيت و اهميت ترفيعات و تشويقات   23
روشهاي ترفيع   23
اهميت ترفيع در بازاريابي جديد   23
فرايند ارتباطات   24
تعيين تركيب فعاليتهاي ترفعيي و تشويقي   25
تبليغات و آگهيها   26
تصميمات اصلي درامورتبليغات و آگهيها   26
4-……………………… تصميمات در مورد پيام   28
پيشبرد فروش   29
تصميمات اصلي در امور پيشبرد فروش   30
روابط عمومي   31
تنظيم اهداف روابط عمومي   32
انتخاب پيامها و وسايل روابط عمومي   32
اجراي برنامه روابط عمومي   32
ازريابي نتايج روابط عمومي   32
فروش حضوري   32
طبيعت و اهميت فروش حضوري   33
مزيتهاي نسبي فروش حضوري   33
خصوصيات شغلهاي فروشندگي   33
نيروي فروش، برنامه ريزان استراتژيك   34
انواع مشاغل فروش   34
فرايند استراتژيك فروش حضوري   35
مديريت استراتژيك نيوري فروش   36
فصل دوازدهم   39
انواع بازاريابي   39
بازاريابي خود (شخصي)   39
بازاريابي سازمان   39
بازاريابي مكان   40
بازاريابي ايده   40
بازاريابي خدماتي   40
ويژگيهاي امور خدماتي   41
مديريت بازاريابي خدمات   41
آميخته بازاريابي خدمات   41
آينده خدمات   43
بازاريابي در سازمانهاي غير تجاري   43
وسعت بازاريابي غير تجاري   43
سازمانهاي غير تجاري   43
مهفوم مبادله و بازاريابي در سازمانهاي غير تجاري   44
بازارهاي موجود در سازمانهاي غير تجاري   44
اهميت بازاريابي غير تجاري   44
طرز تفكر سازمانهاي غير تجاري نسبت به بازاريابي   45
ايجاد برنامه استراتژيك براي بازاريابي غير تجاري   45
فصل سيزدهم   46
بازرايابي بين المللي   46
مشكلات بازاريابي جهان   46
اهميت بازارهاي جهاني   46
استراتژي همگاني با ويژه   46
تصميمات عمده در بازاريابي   46
مرحله دوم: تصميم به فعاليت در سطح بين الملل   47
مرحله سوم: تصميم در مورد انتخاب بازارها در سطح بين المللي   47
مرحله چهارم: تصميم درموردچگونگي وارد شدن به بازار بين المللي   48
مرحله پنجم: تصميم در مورد برنامه هاي بازاريابي بين المللي   48
مرحله ششم: تصميم در مورد نوع سازمان بازاريابي بين المللي.   48
  سيستم و مديريت توزيع
توزيع به زبان ساده يعني رساندن محصول مورد نظ مشتري در زمان مطلوب به مكان مورد نظر يكي از مشكلات عمده كشورمان در امور اقتصادي و بازرگاني كاستيها و ضعفهاي مربوط به شيوه توزيع است.
مديريت كانالهاي توزيع
هركدام از اعضاي كانال توزيع حلقه اتصالي شبكه سازماني بين توليد كننده و مصرف كننده هستند.
سيستم بازاريابي و كانالي توزيع
سيستم بازار يابي عبارت است از تعداد زيادي از افراد و سازمانهايي كه از طريق اطلاعات، محصولات، مذاكرات، مخاطرات، امكانات و انسانها باهم ارتباط دارند.
به دليل اين كه خريداران بسيار پراكنده اند، به همين دليل وجود سيستم توزيع براي انتقال محصولات و خدمات از توليد كننده به مصرف كننده ضروري است.
– توليد كنندگان مي توانند به طور مستقيم به مصرف كنندگان محصولات و خدمات خود مراجعه كنند.
–      مصرف كنندگان مي توانند به سوي توليد كنندگان بروند.
– واسطه ها مي توانند با فعاليتهاي خود بين توليد كننده و مصرف كننده ارتباط برقرار كنند.
كانالهاي توزيع براي از بين بردن فاصله بين توليد كننده و مصرف كننده نهايي هستند.
سازمانهاي توزيع، وظايف گوناگوني به عهده دارند ماند تهيه و فراهم كردن، ذخيره كردن، بسته بندي، تامين منابع مالي، حمل و نقل و مشاوره محصولات، به همين دليل قسمتي از بهاي فروش محصول كه خريداران مي پردازند مربوط به خدمات اينگونه سازمانهاست.
اهميت واسطه ها در بازار
منتقدان بازاريابي گاهي بالا بودن قيمتها را ناشي از وجود واسطه هاي گوناگون مي دانند. در بازاريابي شايد بتوان واسطه ها را حذف كرد، اما وظايف واسطه گري حذف شدني نيست.
امام كساني كه بايد آن را به عهده بگيرند ممكن است در بين توليد كنندگان يا حتي مشتريان باشند. در حالي كه واسطه ها ارزانتر از توليد كننده يا مصرف كننده نهايي، وظيفه توزيع را انجام مي دهند.
طبقه بندي
واسطه ها بنا بر نقش وظيفه اي كه به عهده دارند داراي عناوين گوناگوني هستند كه مهمترين آنها عبارتند از:
1-    خرده فروشها كساني هستند كه محصولات را خريداري كرده، به مصرف كنندگان و استفاده كنندگان نهيي و سازماني مي فروشند. مغزاه هاي محلي، فروشگاه هاي زنجيره اي قدس، سپه و سوپر ماركتها.
2-    كارگزاران يا دلالها گوهي هستند مذكرات خريد يا فروش و يا هر دو را بر عهده مي گيرند، اما مالك محصلو نمي گردند. دلالها، آژانسها يا كارگزاران فروش، اين نوع واسطه ها صاحب محصول نيستند مخاطرات بازار مانند تغيير قيمتها كمتر متوجه آنان مي گردد.
عمده فروشها يا توزيع كنندگان . كساني هستند كه محصولات خريداري كرده، سپس به خرده فروشها يا بازرگانان ديگر و استفاده كنندگان صنعتي، نهادي يا تجاري مي فروشند.مثل فرش، برنج، چاي وآهن كه در بازار نام آنها با نام محصولي كه توزيع مي كنند. ذكر مي شود…………….

دانلود مقاله سيستم و مديريت توزيع
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد