دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه سیستم عاملهای بلادرنگ

دانلود پروژه سیستم عاملهای بلادرنگ

فهرست مطالب:
•    فصل اول :  زمانبندی بلادرنگ
مقدمه
مشخصات سيستم های بلادرنگ
زمانبندی بلادرنگ
رويکردهای ايستای مبتنی بر جدول
رويکردهای ايستای مبتنی بر اولويت و با قبضه کردن
رويکردهای پويا بر اساس برنامه ريزی
رويکردهای پويا با بهترين کوشش
زمانبندی ايستا مبتنی بر جدول
زمانبندی ايستای مبتنی بر اولويت و با قبضه کردن
زمانبند مهلت زمانی
زمانبندی Linux
زمانبندی Unix SVR
•    فصل دوم : الگوريتم های برنامه ريزی و حمايت سيستم های اجرايي برای سيستم های بلادرنگ
خلاصه
برنامه ريزی بلادرنگ
متريک های اجرا در سيستم های بلادرنگ
الگوهای برنامه ريزی
الگوريتمهای برنامه ريزی برای اين الگوها
برنامه ريزی ثابت Table –Driven
برنامه ريزی priority driven preemptive
برنامه ريزی ديناميک
برنامه ريزی Best –Effort  ديناميک
موضوعات برنامه ريزی مهم
برنامه ريزی با محدوديتهای  توان خطا
برنامه ريزی با احيای منابع
سيستم اجرايي  بلادرنگ
هسته های کوچک ، سريع و اختصاصی
توسعه های زمان واقعی برای سيستم های اجرای بازرگانی
سيستم های اجرای تحقيق
هسته MARS
هسته SPRING
هستهMARUTI
هسته ARTS
•    فصل سوم :  بررسی ارتباط ميان اجزای يک سيستم جامع بلادرنگ
خلاصه
شرح عملگرهای بهبوديافته
تشريح مطالعات تجربی
فصل چهارم : منابع………….

فرمت : WORD  | صفحات:70

******************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه سیستم عاملهای بلادرنگ
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد