دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله سیستم مالی دفتر مدارس خارج از کشورSQL

سیستم مالی دفتر مدارس خارج از کشورSQL
مقـدمه :
رساله ای که اينـک در دست شـما خواننده گرامـی قـرار دارد ، حاوي مطالبـي اسـت كه شمـا را بـا تمــامي زواياي طراحي سيستم نرم افزاري پرسنـلی و مـالی  دفـتر مـدارس خـارج از کـشور آشنا مي كنـد و نحوه ي كار با اين سيستم را به شما آموزش مي دهد . اين پـروزه نـرم افـزاری اسـت کـه در قسمت های امــور اداری ، پرسنـلی و مـالی بخشــی از وزارتخـانه محترم آمـوزش و پـرورش به نام  دفـتر مـدارس خـارج از کـشور  به کـار گرفته مي شود .اين دفتر مديريت تمامی سرپرسـتان مدارس ايران در تمامی کشور های دنيا را بر عهـده دارد . به اين ترتيب که هر دو سال يک بار امتحاناتی را برای اعزام معلمان به خارج از کشـور را بـرگزار می کند .در صــورت قبولی در اين امتحان معلمان به مدت دو سال مامور به خدمـت در يکی از کشورها می شوند .و به همراه خانواده شان از ايران عزيمت مـی کنند .در ايـن دفـتر حقـوق معـلمـان هر دو ماه يکبـار طبـق شرايـط زندگی آنها در آن کـشور ومقطع تحصيـلی و مـدرک و… مـحاسبه می شود و به صورت ارزهای دلار آمريكا , يوروي اروﭘـا  و ين ﮊاﭘـن , به حسـاب بانكي آنها در آن كشور واريـز می شود . هم اکنون امور مالی دفتر مدارس خارج از کشور  با سيستم های قديمی تحت Dos اداره می شـود که کار با
آن بسيار دشوار و حوصله بر است و به همين دليل ما در صدد نوشتن يك برنامه جديد برآمديم تا مشكلات كار با آن سيستم قديمي را بهبود ببخشيم .تمام سعی و کوشش مـا اين بوده که نرم افزار کاربردی ای طراحـی نماييم که، کمـتر دچـار مشـکل شود وکار با آن راحت باشد . همچنـين ،  قابليت بروز رسانی داشته باشد .اين نرم افزار شامل بخـش هايسـت کـه مربـوط به امــور اداری و مـالی می گردد و هـر دوی اين بخـــش ها که در ارتباط تنگاتــنگ با يکـديگرهستند را به يقيـن به يکديگر نزديکتر از گذشته می گـرداند .در يــک سازمان اطلاعات تمامـي کارمندان زيـر نظـر امــور اداری می باشـد ، بمعنی آنکه وقتـی سيستـم پرسـنلی سازمانی دستخوش تغييرات قرار می گيرد . ايـن تغـييـرات روی سيستم مـالی کـارمندان بـی تاثيرنخـواهد بود . از اينرو بـا در شبکـه قرار گرفتن اين نرم افـزار هر تغييری در شرايط پرسنلی يک کارمند به طور اتومـاتيک شرايط حقـوقي او را نيز تغـــييرخواهد داد .زيرا همانطور كه در ابتداي سخن گفته شد , معلمان اعزام شده به خارج از كشـور , فقـط به مدت دو سـال
مجاز به خدمت در خارج از كشور هستنـد و بعد از دو سـال ماموريت آنـها به اتمـام مـي رسد و بايد بقـيه خدمتشان را در مدارس داخل كشور بگذرانند .در پايان از شما خواننده محترم استدعا داريـم که اگر خطا و کم و کاستي در اين رسالــه و برنامـه ملاحـظه فرموديد از لطف و بخشش خود را از ما دريغ نفرماييد .
مروری بر مطالعات انجام شده
در مقدمه به اين نکته اشاره شد که يک برنامه کاربردی بايد بگونه ای طراحی و نوشته شود که کار را بـرای کاربر يا کاربراني که از آن استفاده مي کنند ساده تر از گذشته سازد .حال بمنظور رعايت اين اهداف ما در طراحی و نوشتن اين نـرم افزار که تحت ويندوز کار مي کند از زبان های  برنامه نويسی بـروز و پرکـاربرد و سريـعی همچـون  زبـان  C#و بانـک اطلاعـاتی SQL SERVER
به عنوان پايگاه داده و نيز محيط های گـزارش گيری همـاهنگ با برنامه همـچون CRYSTAL REPORTبهره گيری نموديم .ما با استـفاده از کتاب ها و سايت هـا ی مرتبـط با نـرم افزار های مذکور تــوانستيم به فـراگيری اين زبان ها دست يابيم .شمـا در ادامـه مـي توانيد در فصل اول تا حدودی با زبان برنامه نويسی بـانک اطلاعاتیِ SERVER  SQLو همـچنين در  فصل دوم مقداری با زبان برنامه نويسـی C# آشـنا شويد و نمونه هايی از کد های برنامه راببينيد . فصــل سـوم نـيز در برگيـرنده توضيحـاتی بر کل برنامه می باشد و در مورد نحـوه کار با نرم افزارتوضيحاتی را متذکر می شود .
و در پايان اين رساله شما را با منابع استفاده شده آشنا می سازيم .

دانلود مقاله سیستم مالی دفتر مدارس خارج از کشورSQL
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد