دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

سیستم پیاده سازی کدک صحبت استاندارد G827 بر روی پردازنده C4502 TMS320

سیستم ، پیاده سازی کدک صحبت استاندارد (G827) بر روی پردازنده C4502 TMS320
فهرست مطالب
* – مقدمه
* فصل 1 بررسی و مدل سازی سيگنال صحبت
* 1-1- معرفی سيگنال صحبت
* 1-2- مدل سازی پيشگويی خطی
* 1-2-1- پنجره کردن سيگنال صحبت
* 1-2-2- پيش تاکيد سيگنال صحبت
* 1-2-3- تخمين پارامترهای LPC
* فصل 2 روش ها و استانداردهای کدينگ صحبت
* 2-1- مقدمه
* 2-2- روش های کدينگ
* 2-2-1- کدرهای شکل موج
* 2-2-2- کدرهای صوتی222-2-3- کدرهای مختلط
* الف- کدرهای مختلط حوزه فرکانس
* ب- کدرهای مختلط حوزه زمان
* فصل 3 کدر کم تاخير LD-CELP
* 3-1- مقدمه
* 3-2- بررسی کدرکم تاخير LD-CELP
* 3-2-1- LPC معکوس مرتبه بالا
* 3-2-2- فيلتر وزنی شنيداری
* 3-2-3- ساختار کتاب کد
* 3-2-3-1- جستجوی کتاب کد
* 3-2-4- شبه ديکدر
* 3-2-5- پست فيلتر
* فصل 4 شبيه سازی مميزثابت الگوريتم به زبان C
* 4-1- مقدمه
* 4-2- ويژگی های برنامه نويسی مميزثابت
* 4-3- ساده سازی محاسبات الگوريتم
* 4-3-1- تطبيق دهنده بهره
* 4-3-2- محاسبه لگاريتم معکوس
* 4-4- روندنمای برنامه
* 4-4-1- اينکدر
* 4-4-2- ديکدر
* فصل 5 پياده سازی الگوريتم برروی DSP
* 5-1- مقدمه
* 5-2- مروری بر پياده سازی بلادرنگ
* 5-3- چيپ های DSP
* 5-3-1- DSP های مميزثابت
* 5-3-2- مروری بر DSP های خانواده TMS320
* 5-3-2-1- معرفی سری TMS320C54x
* 5-4- توسعه برنامه بلادرنگ
* 5-5- اجرای برنامه روی برد توسعه گر C5402 DSK
* 5-5-1- بکارگيری ابزارهای توسعه نرم افزار
* 5-5-2- استفاده از نرم افزارCCS
* 5-5-3- نتايج پياده سازی
* 5-6- نتيجه گيری و پيشنهاد
* – ضمائم
* – ضميمه (الف) ديسکت برنامه های شبيه سازی مميز ثابت به زبان C و   پياده سازی کدک به زبان اسمبلی
* – ضميمه (ب) مقايسه برنامه نويسی C و اسمبلی
* – مراجع

سیستم پیاده سازی کدک صحبت استاندارد G827 بر روی پردازنده C4502 TMS320
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد