دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله شاخص‌هاي جهاني شدن اقتصاد و موقعيت ايران

دانلود مقاله شاخص‌هاي جهاني شدن اقتصاد و موقعيت ايران

چكيده

پديده جهاني شدن يكي از بحث‌انگيزترين موضوعات فرآوري كشورها در عصر كنوني است كه در مورد آن اختلاف‌ نظرهاي بسياري وجود دارد و بررسي آثار و پيامدهاي گسترده اين فرآيند بر ابعاد مختلف حياتي انساني از جمله آثار سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن توجه خاص انديشمندان، سياستمداران، اقتصاددانان و متوليان فرهنگي جهان را به خود جلب كرده است. اين بررسي‌ها، قبل از همه نيازمند كمي كردن اين پديده و ساخت و به كارگيري شاخص‌هاي مناسب براي اندازه‌گيري آن مي‌باشد. در اين مقاله برآنيم كه شاخص‌هاي مختلف جهاني شدن را كه در ادبيات اقتصادي تجربي كاربرد دارد، معرفي نماييم. در بخش اول به مقدمه و طرح موضوع پرداخته و در بخش‌هاي دوم و سوم به ترتيب شاخص‌هاي تركيبي و غير تركيبي جهاني شدن ارائه خواهد گرديد. در بخش پاياني، فرآيند جهاني شدن را در آيينه شاخص‌ها نظاره‌گر خواهيم بود.

فهرست مطالب

چكيده3

مقدمه و طرح موضوع4

1- جهاني شدن اقتصاد5

2- شاخص‌هاي جهاني شدن8

3- شاخص‌هاي تركيبي10

4- شاخص‌هاي غير تركيبي19

1-4- شاخص‌هاي «باز بودن تجاري20

1-1-4- شاخص‌هاي وقوعي20

2-1-4- شاخص‌هاي پيامدي23

2-4- شاخص‌هاي باز بودن مالي33

5- فرآيند جهاني شدن در آئينه شاخص‌ها34

6- ايران و فرآيند جهاني شدن اقتصاد37

جمع بندي وملاحظات42

منابع46

شاخص‌هاي جهاني شدن اقتصاد و موقعيت ايران

چكيده

پديده جهاني شدن يكي از بحث‌انگيزترين موضوعات فرآوري كشورها در عصر كنوني است كه در مورد آن اختلاف‌ نظرهاي بسياري وجود دارد و بررسي آثار و پيامدهاي گسترده اين فرآيند بر ابعاد مختلف حياتي انساني از جمله آثار سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن توجه خاص انديشمندان، سياستمداران، اقتصاددانان و متوليان فرهنگي جهان را به خود جلب كرده است. اين بررسي‌ها، قبل از همه نيازمند كمي كردن اين پديده و ساخت و به كارگيري شاخص‌هاي مناسب براي اندازه‌گيري آن مي‌باشد. در اين مقاله برآنيم كه شاخص‌هاي مختلف جهاني شدن را كه در ادبيات اقتصادي تجربي كاربرد دارد، معرفي نماييم. در بخش اول به مقدمه و طرح موضوع پرداخته و در بخش‌هاي دوم و سوم به ترتيب شاخص‌هاي تركيبي و غير تركيبي جهاني شدن ارائه خواهد گرديد. در بخش پاياني، فرآيند جهاني شدن را در آيينه شاخص‌ها نظاره‌گر خواهيم بود.

مقدمه و طرح موضوع

جهاني شدن – واژه رايج دهه 1990 ميلادي – يكي از مناقشه‌آميزترين موضوعات در علوم اجتماعي است كه هر چند در مورد آن بحث‌هاي زيادي صورت گرفته است، ولي هنوز تعريفي جامع و فراگير- كه در بردارنده كليه جوانب اين پديده باشد- ارائه نشده است و همچنان پيرامون تعريف آن مشاجرات و ابهامات فراواني مشاهده مي‌شود.برخي نويسندگان جهاني شدن را «مرحله‌اي از سرمايه‌داري» و يا «مدرنيته جديد» خوانده و برخي آن را «يك راه جديد تفكر» معرفي كرده‌اند. در عين حال گاه با تعاريفي نسبتاً دقيق مواجه مي‌شويم كه آنها نيز نمي‌توانند ابهامات پيرامون اين كلمه را كاملاً بزدايند و ضمناً عليرغم برخي همپوشاني‌ها، بسيار متفاوت و مختلفند.

منابع

ادواردز، سياستين (1378)؛ «سياست تجاري، رشد و توزيع درآمد»، مترجم: شاپور محمدي، پژوهشنامه بازرگاني، شماره 13.

بهكيش، محمد مهدي (1380)؛ اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن، تهران، نشر ني

بهكيش و پرهيزگار (1379)؛ «چگونگي محاسبه تعرفه معادل در حذف موانع غير تعرفه‌اي و يكسان‌سازي حمايت»، مجله برنامه و بودجه، 57-56

جانسون و هولمز و پاتريك (1379)؛ شاخص اقتصادي سال 1999»، مترجم: محمد ابراهيم امين، مجله برنامه و بودجه، شماره 48.

دادگر، يداله (1379)؛ «جهاني شدن اقتصاد و موضع ما»، هفته‌نامه عصر ما، 23، 15 و 29 بهمن.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 46

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود مقاله شاخص‌هاي جهاني شدن اقتصاد و موقعيت ايران
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد