دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه شبيه سازي ديناميكي شيرترمز اتوماتيك لكوموتيو

 شبيه سازي ديناميكي شيرترمز اتوماتيك لكوموتيو ( راه آهن )
فهرست مطالب
مقدمه
1               مروري بر نحوه عملكرد سيستم ترمز اتوماتيك
2               تحليل حالتهاي مختلف سوپاپ ترمز اتوماتيك
2-1           حالت هواگيري( Release)
2-2            بررسي حالت ترمز در شش دنده (Service)
2-3           حالت كاهش بيشتر فشار لوله اصلي (Over Reduction)
2-5           حالت خنثي (Handle- Off)
2-6          حالت ترمز اضطراري (Emergenc
3               اجزا تشكيل دهنده شير ترمز اتوماتيك
3-1           شير رله
3-1-1      شر رله در حالت هواگيري
3-1- 2     شير رله در حالت تعدل
3-1-3      شير رله در حالت سرويس
3-2           شير رگلاتور
3-2-1      شير رگلاتور در وضعيت هواگيري
3-2-2      شير رگلاتور در وضعيت سرويس
3-3          شير قطع و وصل لوله اصلي در حالت باز
3-3-2     شير قطع و وصل در حالت بسته
3-4         شير تخليه سريع
3-4-1     شير تخليه سريع در حالت بسته
3-3-2     شير تخليه سريع در حالت باز
3-4-3        شير اضطراري
3-5-1     شير اضطراري در حالت عدم تحريك
3-4-3        شير اضطراري در حالت تحريك
3-  5           شير لغو ترمز جريمه(Suppression)
3-6-1        حالت تحريك
3-4-2       حالت عدم تحريك
3-4-2          عملكرد در وضعيت سرويس
3-5          شير خروسكي
3-7-1    شير خروسكي در حالت مسافري
3-5-2         شير خروسكي در حالت باري
3-5-3         شير خروسكي در حالت قطع
4               اندازه گيري
4-1          حالتهاي مختلف سوپاپ شش دنده و اندازه هاي مورد لزوم آنها
4-1-1     حالت هواگيري
4-1-2     حالت ترمز تدريجي در شش دنده
4-1-3      اندازه گيري مورد لزوم در حالت ترمز تدريجي در شش دنده
4-1-4     حالت آزاد سازي ترمز
4-1-5     حالت لغو ترمز جريمه
4-1-6     حالت كاهش بيشتر يا Over reduction
4-1-7     خنثي
4-1-8     حالت ترمز امرژنسي
4-2         حالت هواگيري شش دنده
4-2-2    حالت سرويس
4-2-3     حالت لغو ترمز جريمه
4-2-4     حالت اضطراري
5               ضميمه 1 ( ترجمه متن شركت سازنده)
6               اصول شبيه سازي
6-1          نيازها واهداف شبيه سازي
6-2         بررسي روشهاي ممكن جهت انجام پروژه
6-2-1     مزايا و معايب
6-3         تشريح اصول و مباني روش استفاده شده
6-3-1     مقاومت
6-3-1-1 معادلات سيالاتي حاكم بر مقاومت
6-3-1-2 اثبات فرمول
6-3-1-3 حل معادله در برنامه سيمولينك
6-3-1-4 حل معادلات مربوط به مقاومت
6-3-2      مخزن
6-4            حل يك مثال ساده
6-4-1      فرضيات و تفسير نتايج
7              شبيه سازي شير ترمز اتوماتيك
7-1          شير رله
7-1-1     محاسبات نيرو
7-1-2     محاسبات نيوماتيكي
7-2         شير رگلاتور
7-2-1    محاسبات نيرو
7-2-2    محاسبات نيوماتيكي
7-3         شير قطع ووصل لوله اصلي
7-4          شير تخليه سريع
7-5          شير اضطراري
7-6          شير لغو ترمز جريمه
7-6-1   در حالت هواگيري
7-6-2      در حالت سرويس
7-6-3      در حالتهاي لغو ترمز جريمه ، اضطراري و Handle Off
7-7        شير خروسكي
چكيده
در اين پروژه نخست اجزا و عملكرد شير ترمز اتوماتيك لكوموتيو مورد اشاره قرار مي گيرد . سپس به معرفي روش جز به جز در شبيه سازي سيستم هاي نيوماتيكي مي پردازد. در اين روش ابتدا المانهاي اصلي به كمك نرم افزار Matlab ساخته شده ، سپس با اتصال آنها به يكديگر ، كل مجموعه، شبيه سازي مي گردد.
علاوه بر اين كاربرد ، اين روش در شبيه سازي ديناميكي شير ترمز اتوماتيك ( شش دنده) ، به عنوان فرمان دهنده سيستم ترمز قطار، مورد بررسي قرار مي گيرد.
ABSTRACT
At this project first functions and componens of Locomotive automatic brake valve will explaned . Next the Object-Oriented method in paeumatic simulation will discussed . at this method main first elements will simulate by matlab , then we connect them to simulate whole of the valve .
In addition , this method will used for simulation of locomotive automatic brake valve .
منابع و ماخذ
1-The Analysis and Desing of Pneumatic Systems. Blaine W. Anderson.
1967John Wiley  &Sons
2- Fluid Mechanics V.L Streeter & E.B .Wylie 1996 John Wiley  &Sons
3- Modern control Engineering 3 ed 1997 . Katsohiko Ogata
4-control Engineering 2ed1995 Benjamin Kaw

دانلود پروژه شبيه سازي ديناميكي شيرترمز اتوماتيك لكوموتيو
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد