دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله شبيه سازی رآکتور سنتز متانول

 شبيه سازی رآکتور سنتز متانول

مصريان باستان جهت موميايي كردن ازمخلوطي استفاده مي كردند كه شامل متانول نيزبود،كه آنرا از پيروليز چوب به دست آورده بودند با اين وجود متانول خالص براي اولين بار توسط رابرت بويل در 1661 جدا سازي شد، كه او آنرا Spirit of box  ناميد. زيرا در تهيه آن از چوب صندوق استفاده كرده بود كه بعداً به Piroxilic Spirit  معروف شد. در سال 1834 ، شيميدانان فرانسوي آقايانJean Baptiste وEugene Peligot  عناصر تشكيل دهندة آنرا شناسايي كردند ،آنها همچنين لغت methylene را به شيمي آلي وارد كردند كه واژه methu به معناي شراب واژه hyle به معناي چوب بود. سپس در سال 1840 واژه methyl  از آن مشتق شد و جهت توصيف Methyl Alcohol  استفاده شد. سپس اين نام در سال 1892 به وسيله كنفرانس بين المللي نامگذاري مواد شيميايي بهMethanol كوتاه شد.

در1923،دانشمند آلمانيMattias Pier كه براي شركتBASFكارمي كرد،  طرحي را جهت توليد متانول از گاز سنتز (مخلوطي از اكسيدهاي كربن و هيدروژن كه از زغال به دست مي آمد و در سنتز آمونياك نيز كاربرد دارد ) ارائه كرد. كه در آن از كاتاليست روي- كرم استفاده مي شد و شرايط سختي از نظر فشاري (1000 الي300  اتمسفر) و دما (بالاي ) داشت. توليد مدرن متانول هم اكنون توسط كاتاليست هايي که امكان استفاده از شرايط دمايي كمتر را دارند، ممكن است.

متانول ( متيل الكل ) به فرمول  يك مايع شفاف سفيد رنگ شبيه آب است كه در دماي معمولي بوي ملايم دارد . از زمان كشف آن در اواخر قرن هفدهم تاكنون مصرف آن رشد رو به فزوني داشته به طوري كه اكنون با توليد سالانة‌ تن متريك رتبه 21 را در بين محصولات شيميايي صنعتي داراست متانول گاها با عنوان الكل چوب يا ( برخي مواقع Wood Spirite ) نيز خوانده مي شود كه دليل آن به تقريبا يك قرن توليد تجاري آن از خرده چوب بر مي گردد به هر حال متانولي كه از چوب تهيه شده باشد مواد آلوده كنندة‌ بيشتري ( مانند استيلن ،‌ اسيد استيك ، الكل اليل ) دارد تا الكلهاي صنعتي امروزي .

فهرست مطالب 

فصل اول :متانول ،خواص و روشهای توليد

1-1-تاريخچه

1- 2- خصوصيات فيزيكي Physical properties

1-3-  واكنشهاي شيميايي

1-4- توليد صنعتي و فرآيند آن

1-5-ماده خام

1-5-1-گاز طبيعي

1-5-2-باقيمانده هاي نفتي

1-5-3-نفتا

1-5-4-ذغال سنگ

1-6-كاتاليست

1-7-توليد در مقياس تجاري

1-8-واكنشهاي جانبي

1-9-خالص سازي

1-10-كاربردهاي متانول:

1-10-1-1- توليد اسيد استيك:

1-10-1-2-كاربرد اسيد استيك در صنايع:

1-10-2-توليد وينيل استات:

1-10-3-فرمالدئيد:

1-10-4-اتيلن گليكول:

1-10-5-متيل آمين:

1-10-6-دي متيل اتر:

1-10-7- تركيبات كلرومتان :

1-10-8-متيل ترشري بوتيل الكل(MTBE)

1-10-9-كاربرد متانول در مخلوط با بنزين:

فصل دوم: سينتيك و مكانيسم واستوکیومتری

2-1-اصول واکنشهاي کاتاليستي

2-1-1-مراحل مستقل در واکنشهاي کاتاليستي

2-1-2-سينيتيک ومکانيسم واکنشهاي کاتاليستي

2-1-3-اهميت جذب سطحي در واکنشهاي کاتاليستي هتروژن

2-1-4-بررسي سينتيکي

2-1-5-مکانيسم واکنشهاي کاتاليستي هتروژن فاز گاز

2-1-5-1-مکانيسم Langmuir- Hinshelwood (1421 )

2-1-5-2-مکانيسم Eley –Rideal

2-2-ترموديناميك و سينتيك سنتز فشار پائين متانول

2-1-1- مقدمه

2-1-2- استوكيومتري و ترموديناميك

2-1-3- سينتيك و مكانيسم

Klier

Graff

Skrzypek

2-1-4- مكانيسم

فصل سوم: شبيه سازي واكنش كاتاليستي هتروژني توسط Hysys

3-1– مدل سینتیکی

3-2-مراحل شبيه سازي رآكتور در Hysys

3-3-نتايج حاصله از شبيه سازي

منابع

منابع :

[1] Outhmer Encyclopedia

[2]Industrial Catalyst , Jens Hagen

[3] Thermodynamics and kinetics of low pressure methanol synthesis, Jerzy Skrzypek

[4]جزوه پتروشيمی شيراز راجع به متانول

[5] Hysys Documents

[6]Methanol Plant Technology,www.synetix.com

فرمت : قابل ویرایش | WORD| صفحات : 70

************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود مقاله شبيه سازی رآکتور سنتز متانول
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد