خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند نه دینشان را برای دنیاشان. (دکتر علی شریعتی)
خانه » پروژه » فناوری اطلاعات » دانلود پروژه شبکه های ادهاک متحرک
دانلود پروژه شبکه های ادهاک متحرک

دانلود پروژه شبکه های ادهاک متحرک

بررسی شبکه های ادهاک متحرک

فهرست مطالب
مقدمه    1
شبکه‎های سلولی (One Hop) Cellular Networks    2
فصل يکم: آشنایي با شبكه‎هاي بي سيم    3
فصل يکم :آشنایي با شبكه هاي بي سيم    3
اشبكه هاي محلي    5
نصب و راه اندازي    6
كارائی    6
1-3- انواع شبكه هاي بي سيم    8
فصل دوم: مسيريابي    11
فصل دوم– مسيريابي 12
2-1- مفاهيم اوليه مسيريابي    12
مسيرياب 12
2-1-2- پروتكل‌هاي انتقال    14
پروتكل RIP    14
پروتكل RIP در مسيريابي دروني :    15
2-1-2-2- پروتكل EGRP    17
پهناي باند    17
تعداد پرش ها (تأخير – حداكثر 255)    17
حداكثر اندازه بسته    17
قابليت اطمينان    17
2-1-2-3- پروتكل OSPF    17
2-1-2-4-  مقایسه پروتكل    17
2-1-2-5-  مقايسه پروتكل  OSPF با  RIP    18
پروتكل مسيريابي بروني      19
پيام OPEN    19
پيام  UPDATE    20
2-1-3- مسيريابي چيست؟    20
2-1-3-1-  مسيريابي مستقيم    20
پروتكل تبديل آدرس (ARP)    20
نهانگاه ARP    21
دستور ARP    21
انتشار پيام ARP    22
2-1-3-3-   مسيريابي غيرمستقيم    22
انواع مسيرياب‎ها    24
مسيرياب‎هاي ايستا    25
جداول مسيريابي ايستا    25
پروتكل اطلاعات مسيريابي RIP    26
برخي اصطلاحات کليدي در مسيريابي    29
آدرس‎هاي MAC:    29
آدرس‎هاي لايه فيزيکي جهت انتقال فريم‎ها بر روي کانال    29
آدرس‎هاي IP :    29
بسته IP:    29
توپولوژي شبكه:    29
ترافيك شبكه:    29
ازدحام :    30
بن بست  :    30
پايان طول عمر بسته‌ها    30
2-2-  روش‎هاي هدايت بسته‌هاي اطلاعاتي در شبكه‌هاي كامپيوتري    30
خصوصيات روش VC    31
2-2-2-خصوصيات روش ديتاگرام    31
انجام مسيريابي جداگانه براي هر بسته    31
2-3-   انواع الگوريتم‎هاي مسيريابي    32
روتينگ ( Routing )    32
همگرائی    33
مسير پيش فرض    33
الف) از ديدگاه روش تصميم‌گيري و ميزان هوشمندي الگوريتم    33
الگوریتم مسیریابی سراسری    34
الگوریتم مسیریابی نامتمرکز    34
2-3-1-   الگوريتم  ايستا    35
عدم توجه به شرايط توپولوژيكي و ترافيك لحظه‌اي شبكه    35
2-3-2- الگوريتم پويا    35
مسير پويا 36
2-3-3-   آشنائی با پروتکل‎های روتينگ :    36
دو نوع عمده روتينگ : پويا و ايستا    36
• تشخيص و نگهداری پويای روترها    37
• محاسبه مسيرها    37
• توزيع اطلاعات بهنگام شده روتينگ برای ساير روترها    37
حصول توافق با ساير روترها در خصوص توپولوژی شبکه    37
2-3-4-   پروتکل‎های روتينگ پويا    37
2-3-5-   مسیریابی بر اساس پارامترهای خاص    37
2-3-6- روش ارسال سيل‌آسا    38
روش سيل‌آسا مشكل عمده‌اي دارد كه بايد رفع شود:    39
2-3-7-  الگوريتم‎هاي LS    40
اندازه‌گيري هزينه :    40
تشكيل بسته‌هاي LS    42
توزيع بسته‌هاي LS روي شبكه    43
محاسبة مسيرهاي جديد    44
2-3-8-  الگوريتم دايجكسترا    44
2-3-9-  الگوريتم‎هاي DV  يا بردار فاصله    45
يكي از روش‎هاي پويا در مسيريابي    45
مورد استفاده در شبكه ARPA    45
استفاده در مسيرياب‎هاي كوچك    45
نام‎هاي متفاوت روش DV    45
پروتكل RIP    45
الگوريتم مسيريابي Bellman – Ford    45
مشكل عمده پروتكل‎هاي DV    46
مسئله شمارش تا بينهايت    47
2-3-10-   مسيريابي سلسله‌مراتبي      47
مشكل روش سلسله مراتبي    48
مقايسه اندازه جدول مسيريابي در روش‎هاي سلسله ‌مراتبي    48
2-4-   مسيريابي در اينترنت    48
“شبكه‌هاي چندارتباطي” يا Mulitconnected Networks :    52
“شبكه‌هاي ترانزيت” :    53
فصل سوم :کیفیت سرویس    53
فصل سوم :تعریف کیفیت سرویس    54
1-3-2- تعریف Jitter    55
تحویل دیتای ارسال شده    55
تخصیص اولویت خاص  به کاربر    55
1-3-3-   کیفیت سرویس در شبکه‎های IP    56
1-3-4-   کیفیت سرویس یک ارتباط E2E    58
انواع کدکها:    59
معایب :    60
3-1-6- تعریف  تاخیر    61
1) تأخیر بسته بندی    62
2) تأ خیر در مرتب سازی 62
–  تغییر توپولژی    63
–  از کار افتادگی یک لینک    63
3-1-8-  تلف بسته:    66
3-1-9-  نیروی کار مهندسی اینترنت:   :    67
کلاسه سرویس‎های Intserv   :    71
3-2- امنیت در شبکه های بی‎سیم    73
3-2-1-  استاندارد شبکه های محلی بی سیم    73
3-2-2- شبکه‌های بی‌سیم و انواع WWAN, WLAN, WPAN    75
3-2-2-1-  منشأ ضعف امنیتی در شبکه‌های بی‌سیم و خطرات معمول    76
3-2-2-2- مشخصات و خصوصیات WLAN    77
3-2-4-  جايگاه 802.11 در مقايسه با ساير پروتكل‌ها    82
3-2-5- عناصر فعال شبکه‌های محلی بی‌سیم    83
3-2-8-  ضعف‌های اولیه‌ی امنیتی WEP    95
استفاده از کلیدهای ثابت WEP    96
Initialization Vector – IV    96
3-2-9- ويژگی‌های سيگنال‌های طيف گسترده    98
مصونيت بالا در مقابل پارازيت و تداخل    99
3-2-10-  سيگنال‌های طيف گسترده با توالی مستقيم    99
3-2-11- مدولاسيون فاز    100
مدولاسیون تفاضلی    100
پديده چند مسيری    103
3-3-  معرفی شبکه بلوتوس    109
مشخصات شبکه بلوتوث    109
مشخصات این کلاس‎ها    110
خطرات امنیتی    111
برخی نکات امنیتی شبکه های بلوتوث    112
3-4- پیکربندی بیسیم (wireless)    113
وضعیت های کاربردی wireless    117
•    Repeater Mode    119
فصل چهارم – پروتکل‎های مسیریابی    120
فصل چهارم – پروتکل‎های مسیریابی    121
4-2-5- RDMAR   :    125
4-3-Hybrid (Pro-active / Reactive)   :    125
4-4-  پروتکل مسیریابیAd-hoc On-demand Distance Vector(AODV):    125
4-4-1-کشف مسیر:    126
4-4-2- فرآیند نگهداری مسیر :    129
تغيير توپولوژي يک شبکه اقتضايي    130
4-4-4-کاربردهاي شبکه‎هاي اقتضايي    131
کلاس‎هاي درس مجازي    132
آسيب پذير به حمله DoS    137
حالت خود ارتجاعی درELMAR    141
حمله ارتجاعی WormholeدرELMAR    143
(SecMR)مسیریابی چندراهی(Multi path) امن    144
4-11-    SELMAR(Secure Efficient Local-Multipath Adaptive Routing)    144
4-12- SELMAR(Route Discovery (Route Request))    145
مقایسه عملکرد و امنیت پروتکل‎ها    146
نتيجه گيري    146
4-13- SEAD(Secure Efficient Ad-hoc Distance-vector)    147
زنجيره اعداد درهم (Hash Chain)    147
4-14- (Link State Routing (LSRو Distance Vector Routing (DVR)  :    148
4-16-  Periodical updatedو  Event-driven  updates    150
4-17-Flat structure  و hierarchical structure :    150
4-18- Decentralized computation  و distributed-computation    151
4-19- Source routing  و Hop-by-Hop routing    151
4-20- Single path  و multi path    152
154
4-23- Flat routing protocols    158
4-23-2-OLSR    161
4-23-6-LANMAR :    172
شکست اتصال MAODV:    181
AMRIS  شکست اتصال :    183
افزایش فاصله میانگین Hop    183
بررسي همكاري گره در شبكه ادهاک    199
فصل پنجم: کیفیت سرویس    201
فصل پنجم – کیفیت سرویس 202
5-2-1- Dynamically varying network topology    204
5-2-2-Imprecise State Information(اطلاعات حالت مبهم)    204
5-3-3- روش Hard QOS vs. Soft QOS    207
فصل ششم: پیاده سازی    227
6-1- بررسی یک مثال ابتدایی در NS    228
6-5-  آنالیز نتایج شبیه سازی :    246
6-8- پروتکلAODV :    253
6-8- پیاده سازی پروتکل مسیریابی AODV توسط NS2    254
شبکه ی رادیویی چند گانه    274
تکنیک های رادیویی    274
پروتکل ها    275
نتیجه گیری:    275
منابع:    276
مقدمه
سیستم‎های بی‎سیم از حدود سال‎های 1980 مورد استفاده بوده و ما تا کنون شاهد نسل‎های اول، دوم و سوم این تکنولوژی بوده‎ایم. این نوع سیستم‎ها بر اساس یک ساختار مرکزی و کنترل‎شده مثلAccess point عمل می‎کنند. نقاط دسترسی  به کاربرین امکان می‎دهند با تغییر مکان خود هم‎چنان بتوانند به شبکه متصل بمانند. اما با این حال به دلیل حضور چنین نقاط ثابتی در شبکه محدودیت‎هایی بروز می‎کنند. به عبارتی در مکان‎هایی که امکان برقراری ساختار ثابت و همیشه پایدار وجود ندارد این نوع  تکنولوژی نمی‎تواند پاسخ‎گو باشد. پیشرفت‎ها و دست آوردهای اخیر بشری و به وجود آمدن بلوتوث، نوع جدیدی از سیستم‎های بی‎سیم یعنی شبکه‎های ادهاک متحرک   را معرفی کردند. شبکه‎های ادهاک متحرک که آن‎ها را گاهی شبکه‎های  “Short live” نیز می‎نامند، می‎توانند در غیاب ساختار ثابت و متمرکز عمل کنند. بدین ترتیب در مکان‎هایی که امکان به راه اندازی سریع یک شبکه‎ی ثابت وجود ندارد کمک بزرگی محسوب می‎شوند. شایان ذکر است که واژه‎ی ادهاک  لاتین بوده و به معنی ” فقط برای این منظور”  می‎باشد. شبکه‎ی ادهاک متحرک سیستم خودکاری متشکل از نودهای موبایل و یا متحرکی است که توسط لینک‎های بی‎سیم به یکدیگر متصل شده‎اند. هر نود هم به عنوان End- System  و هم به عنوان مسیریاب برای بقیه‎ی نودهای موجود در شبکه به کار می‎رود. در چنین شبکه‎ای هر کاربری می‎تواند در حالی که با نود یا نودهای دیگری در حال ارتباط است مکان خود را تغییر دهد. مسیر بین هر جفت از کاربرین ممکن است دارای لینک‎های چند گانه بوده و نیز رادیوی بین آنها ناهمگن باشد. پروتکل معروف IEEE 802.11  قادر به تامین امکانات شبکه‎های ادهاک در مواقعی که Access point وجود ندارد هست، اما در سطح پایین‎تری می‎باشد. در این حالت نودها می‎توانند اطلاعات را در شبکه ارسال و دریافت کنند اما قادر به مسیر یابی نیستند. شبکه‎های ادهاک متحرک یا به صورت مجزا و ایزوله و یا در ارتباط با بقیه‎ی شبکه ها همچون اینترنت عمل می‎کنند. این شبکه‎ها توانسته‎اند رویای اتصال به شبکه در هر مکان و هر زمانی را به واقعیت بدل کنند. یکی از کاربردهای بسیار واضح این نوع شبکه در محل‎های گرد آمدن افراد با Laptop است، که به راحتی می‎توانند  تشکیل شبکه بدهند. مسیریابی و ارسال (حمل و نقل) یک مشکل مرکزی در شبکه‎ها هستند برای رساندن یک داده از یک نود به نود دیگر .امروزه شبکه‎های بی‎سیم به 3 دلیل در حال مردمی شدن هستند:
•    هرکس
•    هر جا
•    هر زمان
بررسی جامعی را برای چهره‎ها و روش‎های مسیریابی  و تکنیک‎هایی در شبکه های بی‎سیم ادهاک  را معرفی می‎کنیم. برای بیشتر از 2 جین از پروتکل‎های مسیریابی موجود خصوصیاتشان را بر طبق معیارهای مختلف بررسی می‎کنیم و سپس آن‎ها را برطبق استراتژی و روابط مسیریابی آانها طبقه‎بندی می‎کنیم. بنا براینکه  شبکه‎های بیسیم محدودیت‎ها و خصوصیت‎های مخصوص خود را دارند همانند: پهنای باند محدود،  توپولوژی با پویایی زیاد  Broadcast  و غیره، در نتیجه پروتکل‎های مسیریابی در شبکه‎های باسیم نمی‎توانند مستقیما در شبکه‎های بی‎سیم کاربرد داشته باشند و پروتکل‎های مسیریابی برای شبکه‎های بی‎سیم نیازمند طراحی و پیاده سازی جداگانه هستند.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است