دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله رایگان شرح و رمز گشایی از DNA

دانلود مقاله رایگان شرح و رمز گشایی از DNA 
خلاصه مطالب
شرح و رمز گشایی از DNA  امراض ژنیتکی میتوکندر یا در انسان :
امراض میتوکندر یا یک گروه از اختلالات می باشند که در اثر نقایصی در سیستم انتقابی فسفر اکسید شده ( سیستم اکسفوس ) و مسیر نهایی متابولیسم فعال میتوکندریا تولید می شود و به یک کمبود بیوسنتزی  زیست آمیزه ) منتج می شود . بخشی از واحد های تابع پلی پپتید که درگیر سیستم اکسفوس می باشند توسط DNA میتوکندریا کد گذاری می شوند .
در سالهای پیشین میزان جهش ژنی DNA  د این سیستم ژنتیکی شرح داده شده است . و به طرز مناسبی باسندرم های بالینی مرتبط می شوند .
در اکثر موارد ویژگی های بالینی این اختلالات دارای اثری بسیار نا همگون نسبت به اندام ها و بافت های بدن انسان دارد و غالبا برای تشخیص صحیح این اختلالات ژنتیکی شرح دقیقی از علائم بالینی . شکل شناس ساختار ژنی DNA گاهی از علم بیو شیمی و داده های اطلاعاتی ژنتیکی لازم می باشد .
ویژگی های خاص ژنتیکی در DNA  میتوکندریا به این اختلالات ژنتیکی خواص بسیار متمایزی را ارائه می دهد .
( اختلالات ژنتیکی وراثتی مادرزادی ، تکثیر پرتو پلاسما ، چند پرتو چلاسمایی و تقسیم غیر مستقیم سلولی )
( کلمات کلیدی DNA ، میتوکندریا ، امراض میتوکندریا ، اسپانیا )
میتوکندریا اندامکهای زیر سلولی می باشند که در سیتوپلاسم سلول های هسته دار یافت می شوند . عملکرد اصلی آنها تولید انرژی سلولی تحت عنوان تری فسفات آدنوزین ( ATP ) می باشد . یکی از ویژگی های این اندامک ها این است که این ها دارای یک سیستم ژنتیکی می باشند .
که تماما به طور خودکار نیاز های خودشان برای بازنویسی و تغییر محتوای اطلاعات ژنتیکی بیان می دارند . اسید دزوکسی ریبو نوکلئیک میتوکندریا انسانی یک ملکول تک سلولی با جفت های پایه ای 16.569 می باشد و اطلاعاتی را مشتمل بر 37 ژن در بردارد .
دو نوع از اسید ها ریبو نوکلئیک که از اجزای متشکل نوع خاص میتوکندریا ریبوسوم و 22 گونه از اسید های ترانسفرال ریبو نوکلئیک تشکیل شده اسند .
قادر می شوند تا کد دست نخورده و کامل ژنتیکی  را بخوانند و 13 گونه از پلی پپتید ها بخشی از ترکیبات پنج آنزیمی در سیستم انتقالی فسفر اکسید شده ( سیستم اکسفور )و مرحله نهایی مسیر تولید ATP را شکل می دهند . این پپتید ها با 7 واحد فرعی (6 . 5 . 41 . 4 . 3 . 2 . 1NP) از آمید اسید نیکوتونیک مطابقت دارد .
و میزان آذین دینوکلوئتید (NADH ) که مشتمل بر اکسید اجیاد کننده  آبیکنین ( ترکیب I ) و یک واحد فرعی (bcyt ) از اکسید احیاء کننده سیتو کروم نوع C آبیکنین ( ترکیب I I I  ) و 3 واحد فرعی (COI , I I , I I I  ) از سیتو کروم اکسید شده نوع C ( ترکیب I V  ) و دو واحد فرعی از ATP  سنتز شده ( ترکیب  V2 ) می باشد کاهش می دهد .
ما قبل اجزای متشکله این ترکیبات پلی پپتیدی ، علاوه بر ترکیب کامل نوع I I  در یک DNA هسته ای کد گذاری می شوند .
بیوژ نیز ( زیست زایی ) این سیستم در یک ملکول سلولی واحد را تشکیل می دهد تا اطلاعات آن را هماهنگ با سیستم های مورد نیاز دوگانه ژنتیکی بیان دارد . ویژگی های خاص و اصلی مولکولی سیستم ژنتیکی میتوکندریا در آغاز دهه ی 1980 میلادی کشف گردید .
.ودر سال 1988 میلادی اولین جهشهای ژنی در DNA  میتوکندریا ( MTDNA  ) و امراض وابسته آن به طور ملموس تری رشد پیدا کرده است و انچه امروزه شکل گرفته با نام پزشکی میتوکندریا می تواند نامیده شود . اصطلاح امراض میتوکندریا برای یک گروه از اختلالات ژنتیکی به کار برده می شود . و به طور مشترک یک نقصانی را در فرآیند تولید ATP ایجاد می کنند با وجود این اصطلاح غلبا به کار برده می شود . ت اختلالاتی که در اثر آسیب در سیستم اکسفوس ایجاد می شود بیان می کند . به مدت چندین سال قبل فقط جهش ژنی که در DNA  میتوکندریا یافت می شد .

fdl

منبع : پروژه . آی آر

لطفا جهت حمایت از ما در انتها به این مطلب امتیاز دهید