دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه شرکتها ‏بنگاههای اقتصادی بازرگانان وآرمانهای توسعه هزاره

شرکتها ‏ بنگاههای اقتصادی بازرگانان وآرمانهای توسعه هزاره
فهرست مطالب
چارچوبی برای عمل 5
1- آرمانهای توسعه هزاره چه هستند ؟ 6
آرمان های توسعه هزاره 8
عهدنامه جهانی ( Global Compact) 10
2- چرا اين آرمانها برای شرکتها مهم مي باشند ؟ 11
سرمایه گذاری در یک محیط سالم و نوین برای فعالیت بخش خصوصی 12
مدیریت مستقیم هزینه و خطر 12
فراهم آوردن فرصتهای جدید داد وستد . 13
3- شرکتها چگونه می توانند در دستیابی به اهداف توسعه هزاره مشارکت نمایند؟ 15
سهم شرکتها در توسعه 20
سرمایه گذاری اجتماعی و فعالیت های بشر دوستانه : 20
فعالیت های اصلی شركت ها 20
گفتمان هاي سیاسی و ترویجی : 22
آرمان نخست : ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی 23
فعالیتهای اصلی بخش خصوصی: 24
گفتمان سیاسی و ترویجی: 28
آرمان 2 : دسترسی همگاني به آموزش ابتدایی 30
فعالیتهای اصلی بخش خصوصی: 31
سرمایه گذاری اجتماعی و بشر دوستانه 32
گفتمان سیاسی و ترویجی: 33
آرمان 3 : ارتقا برابری جنسيتی و قدرت دادن به زنان 35
فعالیتهای اصلی بخش خصوصی: 35
سرمایه گذاری اجتماعی و بشر دوستانه 37
گفتمان سیاسی و ترویجی : 38
آرمان 4: کاهش مرگ و میر در کودکان 40
فعالیتهای اصلی  بخش خصوصی: 40
سرمایه گذاری اجتماعی و بشر دوستانه : 42
گفتمان سیاسی و ترویجی 43
آرمان 5 : ارتقاء سطح سلامت مادران 44
فعالیت های اصلي بخش خصوصی : 45
سرمایه گذاری اجتماعی و بشر دوستانه 46
گفتمان سياسي و ترويجي 46
آرمان 6 : نبرد با اچ.آی.وی./ ایدز (HIV/AIDS) ، مالاریا و سایر بیماریها 48
فعالیتهای اصلی شركتي 50
سرمایه گذاری اجتماعی و بشر دوستانه 51
گفتمان سیاسی و ترویجی 52
آرمان 7 : تضمین پايداري محیط زیست 54
شركت ها  چگونه می توانند در این امور مشارکت نمایند ؟ 54
فعالیتهای اصلی شركتي 56
4. پرداختن به چالشهاي مصرف پایدار 58
5. مقابله با تغییرات آب وهوایی 58
سرمایه گذاری اجتماعی و بشر دوستانه 58
3. حمایت از دوره های آموزشی در توسعه پایدار 60
گفتمان سیاسی و ترویجی 60
آرمان 8 : توسعه مشارکت جهانی بخاطرتوسعه 62
1. پشتيباني از عهد نامه جهانی سازمان ملل (Global Compact) 64
1. تشویق به سرمایه گذاری درکشورهای با حداقل توسعه یافتگي به ویژه در آفریقا 65
بخش خصوصی  چگونه می تواند در این امور مشارکت نماید ؟ 66
داشتن شرایط استخدام 68
شركت ها چگونه می توانند در این امور مشارکت نمایند؟ 69
فعالیت های اصلی شركتي 70
سرمایه گذاری اجتماعی و بشر دوستانه 72
گفتمان سیاسی و ترویجی: 72
فعالیت هاي اصلی شركتي 74
2. اهدای فناوری و كارشناس به منظور مدیریت موثثرتر بحران های بشری 76
گفتمان سیاسی و ترویجی 76

کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد:
در عصر وابستگی به یکدیگر انسان ها  ، حقوق شهروندی جهانی ، بر اساس اعتماد و مسئولیت مشترک ، پشتیبان سرنوشت ساز پیشرفت است ، اما در دوران محروميت بیش از یک میلیارد انسان از حداقل نیازهای در خور شان و منزلت او ‎، شرکتها ،‌ بنگاه هاي اقتصادي ، بازرگانان دیگر                نمی توانند بي تفاوت باقي بمانند يا همچون سدي در برابر اين خيل عظيم انساني قراگيرند ، بلکه بر عکس آن ها باید در صدد همکاری با دولت ها و سایر نقش آفرینان در جامعه برآيند و با بسیج علم ، فن آوری و دانش جهانی به مقابله با بحران های به هم تنيده گرسنگی ، بیماری ، تخریب محیط زیست و تضادی که باعث عقب نگهداشته شدن کشورهای جهان سوم می شود ، برخيزند.
چارچوبی برای عمل
خلاصه دستورالعمل ها و سفارش های حاضر در این نوشتار ارائه کننده چارچوبی برای عمل است ، بدین معنا که نشان می دهد چگونه اتحاد شرکتها و بنگاههای اقتصادی ، در پيوند با دستگاهها و نظام سازمان ملل متحد، دولتها و سازمانهای جامعه مدنی ،  می تواند در دستیابی به آرمانهای  توسعه هزاره که آرمان آن دگردیسی جهانی شدن به نیروی مثبتتری برای توده بیشتری از مردم دنیا مي با شد، همکاری نمایند .
تمامی شرکتها و انجمنهای تجاری ، از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط تا شرکتهای بزرگ یک یا چند ملیتی ، از اطاقهای بازرگانی تا  سازمانهای تجاری بین المللی ، می توانند در این زمینه ایفای نقش نمایند . تاثیر و مشارکت این سازمانها ممکن است متفاوت باشد اما چارچوبی برای  عمل همه آنان و نيز دربرگيرنده افراد علاقمند در جوامع توسعه یافته به همکاری با بخش خصوصی است . آرمان این نوشتار ارائه رئوس کلی و اساسی اين امر مهم با توسل به مثال های روشنگر به جای صرفا تحلیل های مفصل می باشد  که امید است خواننده را در ایجاد فکر و اندیشه ياري دهد.
این گزارش همچنین به سه پرسش کلیدی  پاسخ می دهد :
1- آرمانهای  توسعه هزاره چه هستند ؟
2- چرا اين آرمانها  برای شركتها مهم مي باشند ؟
3- شركتها چگونه می توانند در دستیابی به این آرمانها مشارکت نمایند؟
1- آرمانهای توسعه هزاره چه هستند ؟
در سپتامبر  سال 2000 ، 189 تن از سران دولت ها اعلامیه هزاره          (Millennium Declaration) را تصویب کردند . این اعلامیه یک تعهد جهانی    بی سابقه و یکی از قابل اعتنا ترین اسناد سازمان ملل در چند سال اخیر به شمار می رود . این اعلامیه قدرت دید همگانی و مشترکی در چگونگی مقابله با برخی ازچالش های بزرگی که جهان با آن روبروست عرضه       می کند.(www.un.org)
این اعلامیه منجر به ارائه هشت آرمان توسعه هزاره (MDGs) گردید که تاکید آن بر تلاش براي کاهش فقر ، بالا بردن کیفیت زندگی مردم ، تضمین پایداری محیط زیست ، و بنیان گذاری مشارکتهایی به منظور تضمین جهانی شدن به نیروی مثبت تری برای توده های مردم جهان است. در این اعلامیه هدفها و راهنما يا شاخص های ویژه ای برای هر یک  از این آرمان ها مقررگردیده است که تا سال 2015 باید بدان دست یافت . تاکید بر روی این آرمانها و هدفها، موضوع اصلی این گزارش است که در صفحات بعد به طورخلاصه به آن اشاره می شود . برخی از اين آرمان ها و هدفها بر شرکتها و بخش خصوصی مستقيما اثرمي گذارند و برخی دیگر  به طور گسترده تری در توان بخشیدن به چارچوب و مرزبندي محیطی مربوط می شوند که شرکتها و بخش خصوصی باید در آن عمل کنند و البته همه آنها در اقتصاد جهانی وابسته به هم امروز برای بخش خصوصی مطرح مي باشند، كه مسئولیت اصلی دستیابی به اين آرمان ها البته به عهده دولتها مي باشد . بخصوص ، نیاز مبرمي به یک نظارت عالی ، اصل حاکمیت قانون، رعاين موازين و حقوق بشر ، تلاش پی گیرانه مبارزه با نا سازگاری و فساد و اجرای هنجارها و معیارهای بین المللی وجود دارد. همچنین، نیاز به گسترش همکاری سخاوتمندانه تر و موثرتر دولتها ، معافیت بدهی ها و دسترسی آسان تر به بازارهای جهانی برای صدور کالا به چشم می خورد و بدیهی است فقط  در چارچوب یک رهبری دولتی است که بخش خصوصی می تواند نقش سازنده تر و موثرتری  ایفا نماید.
بسیاری از شرکتها می پرسند آرمان های توسعه هزاره چگونه به نه (9) اصل عهدنامه جهانی سازمان ملل (UN Global Compact ) که درپی می آید مربوط می شود.  این ” عهد نامه “ یک شبکه آموزشی  با مشارکت بخش های اصلی سازمان ملل متحد ، شرکتها ، موسسات بازرگانی ، سازمان های غیر دولتي / حکومتی یا ان. جی. او و اتحادیه های صنفی، کارگری یا سندیکایی است . نه (9) اصل آن  بویژه معطوف به انجام فعالیتهای مسئولانه تحت قلمرو و موازين حقوق بشر ، معیارهای کار و عملکردهای همخوان با محیط زیست است . عهد نامه جهانی از شرکتها می خواهد که  در چارچوب حوزه تاثیر شرکتی خود به این نه (9) اصل که تمامی آن مبتنی بر        معاهده نامه های بین المللی بین دولتها مي باشد پایبند باشند. این تعهد جزئی سرنوشت ساز از چگونگی حمایت شرکتها و بخش خصوصی از آرمان های توسعه هزاره است . شرکتها با ارتقا چنین ارزش های محوری پذیرفته شده جهانی و با کاهش تاثیرمنفی فعالیت های کاری خود می توانند موفق به ایفای نقش حیاتی شوند. www.unglobalcompact.orgهمزمان با این عهدنامه جهانی ، شمار روزافزون سایر فعالیت های ابتکاری مشوق شرکتها در پیوستن به مشارکتهای مقطعی برای نیل به آرمانهایی گسترده تر از هشت آرمان توسعه هزاره نیز مطرح شده اند . این آرمانها گاهی از محیط فعلی کار ، بازار  و زنجیره تامین فراتر می روند و مناظره فزاینده ای بر سر حدود مقابله شرکتها و بنگاههای اقتصادی با این چالش ها در مقابل دولتها و سازمان های جامعه مدنی بوجود آورده اند، اما شکی نیست که  بخش خصوصی می تواند نقش سازنده و مفیدی ایفا نماید . حداقل، باید تضمین کرد که فعالیت های آن ها در چارچوب قانون انجام   گرفته و اثر سوئی  نخواهد داشت .
آرمان های توسعه هزاره
189 کشور از اعضای سازمان ملل متحد  ، متعهد گردیدند که تا سال 2015 به هشت آرمان زیر دست یابند .
آرمانها                    آرمانها
1-ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی      صفحه :
2-دستیابی همگانی به آموزش ابتدایی       صفحه :
3-ارتقا برابری جنسیتی و قدرت دادن به زنان   صفحه :
4-کاهش مرگ و میر در کودکان       صفحه :
5-بالابردن سطح سلامتی مادران       صفحه :
6- مبارزه با اچ.آی.وی./ ایدز ، مالاریا و سایر بیماریها  صفحه :
7- تضمین پایداری محیط زیست       صفحه :
8- افزایش مشارکت جهانی برای توسعه     صفحه :
براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به :  www.developmentgoals.org عهدنامه جهانی ( Global Compact)
در مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) در داووس ، و به تاریخ 31 ژانویه 1999 ، کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل  با به چالش كشيدن رهبران تجاری جهان آنان را به ” قبول واجرای “ اصول جهانی حقوق بشر، معیارهای کار و محیط زیست در هر يك در حوزه های نفوذ کاری خود فرا خواند :
اصل اول: حقوق بشر: شرکتها  ، بنگاههاي اقتصادي و بازرگانان باید در حوزه فعالیت و نفوذ خود از حقوق بشر حمایت كنند و به آن احترام بگذارند .
اصل دوم : تضمین نمایند که شرکتها و بنگاههاي اقتصادي او نقشی در نقض حقوق بشر ندارند.
اصل سوم: معیارهای کار : شرکتها ، بنگاهها و بطور كلي بخش خصوصی باید از آزادی انجمن و شناسایی موثر حقوق مذاكره و معامله جمعی  حمایت نماید.
اصل چهارم : منع هرگونه کار اجباری و به زور.
اصل پنجم : لغو موثر کار کودکان.
اصل ششم: منع تبعیض شغلی در کار
اصل هفتم : محیط زیست :شرکتها و بنگاه هاي اقتصادي باید حامی رویکرد پیشگیرانه در مقابله با مشکلات محیط زیست باشند.
اصل هشتم : متعهد گردند که در ارتقاء مسئولیت بزرگتر خود یعنی محافظت از محیط زیست پیشقدم شوند.
اصل نهم : تشويق توسعه و گسترش فن آوری سازگار با محیط زیست .
.www.unglobalcompact.org
2- چرا اين آرمانها برای شرکتها مهم مي باشند ؟
آرمانهای  بین المللی مانند صلح ، امنیت ، توسعه پایدار ، حقوق بشر و کاهش فقر به طورفزاینده ای به یکدیگر وابسته اند و دارای پیامدهای بسیاری برای کلیه بخشهای جامعه می باشند که دستيابي به آن ها نیازمند راه حلهای پیچیده و جمعي است . گرچه دولت ها دارای مسئولیت اصلی برای دستیابی به این آرمانها هستند ، اما  به نفع  شرکتها و بنگاه های اقتصادی است که جزئی از راه حلها باشند تا معضلات .
در طول دهه گذشته ، شرکتهای داخلی و خارجی  از نقش مهمتر و موثرتری در بسیاری از کشورهای جهان سوم برخوردار  شده اند و در پیشرفت آینده این کشورها سهم روز افزونی بازی خواهند نمود .
همزمان ، تقاضای بین المللی رو به رشدی برای شرکتهاو بنگاه هاي اقتصادي دارای سیاست های شفاف و مسئول در برابر اثرات اقتصادی ، اجتماعی و محیط زیستی در سر تا سر دنیا به وجود آمده است .
در این چارچوب ، سه دلیل عمده یا شم تجاری برای پشتیبانی از آرمانهای توسعه هزاره وجود دارد که هر یک از این دلایل پشتیبان سرنوشت سازی برای به وجود آوردن شرکتهای موفق و قابل رقابت در بخش خصوصی است. این دلایل عبارتند از :
• نخست : سرمایه گذاری در یک محیط سالم برای فعالیت بخش خصوصی،
• دوم : مدیریت مستقیم هزینه و خطر.
• سوم : فراهم آوردن فرصتهای جدید داد و ستد .
سرمایه گذاری در یک محیط سالم و نوین برای فعالیت بخش خصوصی
بدیهی است که بیشتر شرکتهای قانونی از فعالیت در جامعه ای با ثبات و امن بهره فراوانی  می برند ، ضمن اینکه برخوردار از  نیروی کاری سالم و کارآمد و مصرف کنندگان و سرمایه گذارانی مساعد می شوند .
شرکتهای تولیدی و رقابتی از وجود نظام تجاری آزاد قانونی ، قابل پیش بینی و بدون تبعیض و اقتصاد نا فاسد و قانونمند بهره  بسیاری می برند. ناکامی در دستیابی به آرمانهای توسعه هزاره برخی یا کلیه ستون های  موفقیت در سطح  ملی و یا بین المللی را متزلزل می کند.
مدیریت مستقیم هزینه و خطر
چالشهایی نظیر نابودی محیط زیست بومی، تغییرات جوی جهانی، اچ.آی.وی./ایدز ، ناسازگاریهای قومی و نبود نظام با کفایتی برای حفظ و ارتقا سلامتی و آموزش می توانند به طور مستقیم بر هزینه ها و خطر برای بقاء شرکتها بیفزاید .این عوامل می توانند سبب افزایش هزینههای اجرایی ، هزینه های خرید مواد اولیه ، استخدام ، آموزش و سایر هزینه هاي پرسنلی ، ایمنی ، بیمه و سرمایه گذاری شوند . این عوامل همچنین می توانند سبب بروز خطرهای مالی کوتاه و طولانی مدت ، تزلزل در بازار،  پیگردهای قانونی و سلب اعتبار و شهرت گردند . شرکتهای آگاه و پیگیر مقابله بااین چالشها، قادر به کاهش خطر و ریسک، مدیریت شهرت و اعتبار، کم کردن هزینه ها، اصلاح کارآیی منابع و افزایش تولید     می باشند.
فراهم آوردن فرصتهای جدید داد وستد .
برخی از موفق ترین و نو آور ترین شرکتهای جهان  برای مقابله با دشواریهای  اجتماعی و محیط زیستی، اقدام به تولید کالاها، خدمات و فناوری ويژه اي نموده و در برخی موارد حتی الگوهای کار خود را تغيير می دهند. آنها درک می کنند که بسیاری از کشورهای جهان سوم بخصوص کشورهای  با جمعیت زیاد و منابع طبیعی فراوان، فرصت های کاری طولانی مدتی عرضه می کنند . برای این شرکتها كمك در دسترسي به آرمانهای توسعه  هزاره فقط یک مسئولیت اجتماعی شرکتها و تثبیت شده، به پیروی از مدیریت خطر و نوع دوستی نیست. بلکه همچنين موضوعٍ يك فرصت اجتماعي  براي نو آوری ، ایجاد ارزش و رقابت پذیری است …………

 

دانلود پروژه شرکتها ‏بنگاههای اقتصادی بازرگانان وآرمانهای توسعه هزاره
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد