دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

شرکت فراورده های غذائی وقند تربت جام سهامی خاص

شرکت فراورده های غذائی وقند تربت جام(سهامی خاص)

فهرست مطالب :

تاریخچه فعالیت شرکت
خلاصه اهم رویه های حسابداری
دارائیهای ثابت
شرکت فرآورده های غذائی وقندتربت جام(سهامی خاص)
سرمایه گذاری های بلندمدت
موجودی کالا
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
سفارشات مواد وکالا
موجودی مواد وکالا
خالص فروش محصولات تولیدی
بهای تمام شده کالای فروش رفته
سربارتولیدی
خالص محصولات کشاورزی
بهای تمام شده محصولات کشاورزی
هزینه های عمومی واداری
هزینه های مالی
خالص درآمد ها وهزینه های متفرقه
بدهیهای احتمالی وتعهدات
اصول ومفروضات حسابداری مالی
مفروضات اساسی حسابداری
اصول اساسی حسابداری
روش تعهدی………..

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29/12/79

1-تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت فرآورده های غذائی وقند تربت جام(سهامی خاص) درتاریخ 26/9/1362 تحت شماره 50189دراداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی به ثبت رسیده است فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه عبارت از احداث – احیاء نوسازی واداره کارخانجات تولید موادخوراکی وتولید وفروش محصولات آن خرید مواد اولیه از جمله چغندرقند واحداث واداره مزارع چغندرقند ویا کمک به زارعین چغندرکار برای تامین مواد اولیه کارخانجات خود تفویض نمایندگیهای فروش محصولات وانجام هرنوع عمل صنعتی وبازرگانی مجاز که بامواد فوق بنحوی از انحاء مربوط باشد می باشد.

کارخانه قند جام در سال 1348توسط وزارت اقتصاد وقت تاسیس و بموجب مصوبه شماره 53976مورخ 5 اسفند 1351 هیات دولت به سازمان گسترش ونوسازی ومتعاقب آن طی نامه شماره 736/3069مورخ 20 آبان ماه 1353 شورایعالی سازمان مذکور به شرکت شهدساز (سهامی خاص) واگذار ونهایتا با تشکیل شرکت فرآورده های غذائی وقند تربت جام(سهامی خاص) کارخانه ذکر شده در اختیار شرکت مذکور قرار گرفته است.

2-خلاصه اهم رویه های حسابداری

1-2 دارائیهای ثابت:

دارائیهای ثابت برمبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شوند مخارج بهسازی وتعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه درظرفیت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی یا عمرمفید دارائی های ثابت می گردد. بعنوان مخارج سرمایه ای محسوب وطی عمرمفید دارائی های مربوطه مستهلک می شود هزینه های نگهداری وتعمیرات جزئی هنگام وقوع بعنوان هزینه های جاری تلقی و بحساب سود وزیان دوره منظور میگردد.

استهلاک دارائیهای ثابت با توجه به عمرمفید برآوردی دارائیهای مربوطه براساس نرخ ها وروش های زیر محاسبه می گردد.

دارائی ثابت                            نرخ استهلاک                               روش استهلاک

ساختمان ها                             10%و8%و7%                                     نزولی

ماشین آلات تولیدی                       15ساله                                      مستقیم

ماشین الات کشاورزی                   30%                                           نزولی

تاسیسات                                 10%و12%                                       نزولی

وسائط نقلیه                           25%و30%و35%                                  نزولی

اثاثه و ومنصوبات                     10ساله                                         مستقیم

ابزارآلات ولوازم آزمایشگاهی         10%                                             نزولی

شرکت فراورده های غذائی وقند تربت جام سهامی خاص
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد