دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند (کوروش کبیر)
خانه » دانلود مقالات رایگان » مقاله رایگان شناخت فرهنگ مدرسه براساس مدل دنیسون
مقاله رایگان شناخت فرهنگ مدرسه براساس مدل دنیسون

مقاله رایگان شناخت فرهنگ مدرسه براساس مدل دنیسون

شناخت فرهنگ مدرسه براساس مدل دنیسون

شناخت فرهنگ مدرسه براساس مدل دنیسون

دکتر قربانعلی سلیمی[۱] –  قدرت الله علی زاده[۲]

چکیده یکی از راهبردهای اساسی سازمان ، فرهنگ سازمانی است وشاید مهم ترین رسالت مدیران ، تنظیم راهبرد سازمانی در حوزه فرهنگی و ایجاد  یک فرهنگ سازمانی مناسب است .اهمیت فرهنگ سازمانی این است که مدیران کشور در حال حاضر ،بیش از پیش قدرت وآثار جادویی فرهنگ را بر رفتار کارکنان را لمس می کنند.و همچنین به اهمیت شناخت این مهم برای باقی ماندن در میدان رقابت ویا سبقت گرفتن از دیگر سازمان ها ، پی بردند.”بررسی فرهنگ سازمان به عنوان یک ابزار جمع آوری اطلاعات عمل می کند و مدیران را قادر می سازد تا از این طریق اولاً بخش ها و یا گرو های کاری را با یکدیگر مقایسه نمایند.ثانیاً مسایل را اولویت بندی کنند. ثالثاً ادراکات و انتظارات کارکنان را شناسایی نمایند”.( منوریان ،۱۳۸۵) در این پژوهش برای شناخت فرهنگ مدارس متوسطه شهر اصفهان ، مدل دنیسون که مدلی جدید و جامع و کامل است مورد استفاده قرار گرفته است . این مدل توسط آقای دنیسون و در پی  مطالعات زیاد و تجربیات  ایشان طراحی شده است ، فرهنگ سازمانی را براساس  چهار بعد  درگیر شدن در کار ، سازگاری ، انطباق پذیری و ماموریت یا رسالت مورد ارزیابی قرار می دهد . برای ارزیابی هریک از ابعاد چهارگانه مذکور ، سه شاخص تعریف شده است . دراین پژوهش  برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دنیسون  که با شرایط فرهنگی آموزش و پرورش کشور ایران اصلاح گردید، استفاده شد. .با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه دارای روایی بوده است و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ۹۶% برآورد گردیده است . روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی می باشد.جامعه آماری  شامل کلیه مدیران و معلمان دبیرستان های  پسرانه و دخترانه نواحی پنچگانه ومنطقه جی شهرستان اصفهان سال تحصیلی ۸۶- ۸۵ است. به منظور تجزیه تحلیل داده ها از روش های آماری در سطح آمار توصیفی شامل جدول توزیع فراوانی ، درصد ،میانگین ،انحراف معیار ،نمودارها و در سطح آمار استنباطی از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری ، آزمونt  مستقل و آزمون توکی استفاده شده است .تجزیه تحلیل داده ها نشان دادکه مدارس متوسطه شهر اصفهان ، در تمام ابعاد چهارگانه در حد متوسط و بالاتر از متوسط قرار گرفته است با این وجود در برخی از شاخص ها از جمله ” ایجاد تغییر   ” و ” توسعه قابلیت ها ” و “اهداف ومقاصد ” نیازمند بازنگری و بهبود است .    واژه های کلیدی     فرهنگ سازمانی ،فرهنگ مدرسه ، مدل دنیسون    مقدمه  در عصر حاضر که جهان  رو به ترقی و پیشرفت ناگهانی است  و کشور ما هم دوران حساسی را می گذراند نقش سازمان های اداری ، صنعتی و مخصوصاٌ آموزشی در چرخه ی اقتصاد و توسعه و پیشرفت اهداف عالی مملکت انکار ناپذیر است . اما آیا تمام آنها در حصول به اهداف تعیین شده موفق بوده اندحقیقتاًجای تعمق و تامل دارد . زیرا بعضی از آنها در انجام وظایف خود موفق تر عمل کردند .با نگاهی عمیق به سازمان ها موفق می توان عوامل کلیدی و مشترک بین آنها که بستر ساز و احتمالاٌ عامل اساسی موفقیت آنها بوده است را کشف کرد.یکی از عوامل اساسی و کلیدی ، فرهنگ  قوی است که بر آن سازمان ها حاکم است

۱-   دانشیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان  ۲ –   کارشناس ارشد مدیریت آموزشی . ۱- Richard I. Daft 2- Owens [5]- Invovelment [6]Consistency [7] Adaptability [8] Mission [9] -Empowerment                                          [۱۰]. Team Orientation [11]. Capability Development [12] -Core Values [13]- Agreemwnt [14] -Coordination & Integration                         [۱۵] – Creating Change [16]- Customer focuse [17]- Organizational  Learning [18] -Strategic Direction & Itent [19] – Goals & Objectives [20] – Vision 1- Denison [22]-Validity [23]-Reliability [24]- Cronbach,s Alpha [25] -MANOVA

منبع : Article.University

لطفا جهت حمایت از ما به این مطلب امتیاز دهید

دکمه دانلود 2

فرمت : WORD  | صفحات:۲۰

——————————————————————–

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

0

اشتراک گذاری مطلب

راهنما

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

تماس با پشتیبانی 09383646575

برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

معادله فوق را حل نمایید *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است