دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه شناخت پيدا كردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان

شناخت پيدا كردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان
فهرست مطالب
مقدمه
بيان مسئله
عوامل گوناگون به خشونت عليه زنان دامن مي زند .
اهميت موضوع
هدف از انجام تحقيق
فايدة عملي تحقيق
فصل دوم
تاريخچه خشونت عليه زنان در جهان
خشونت عليه زنان به يونان
خشونت عليه زنان در اسپانيا
جايگاه زن در ميان اعراب ( خشونت عليه زنان )
خشونت عليه زنان در فرانسه
خشونت عليه زنان در انگلستان
خشونت عليه زنان در آمريكا
تاريخچه خشونت در ايران
بعد از ورود اسلام
جامعه كنوني ايران
1 ـ حوزه خصوصي
2 ـ حوزه عمومي
آداب و رسوم
فرهنگ شفاهي و كتبي
سنتها و پاره اي تفاسير سنتي از دين
مؤسسات اجتماعي
مطالعات و تحقيقات داخلي
مطالعات و تحقيات نظري
تحقيقات عملي داخلي
نگرش نسبت به زنان
نگرش نسبت به ازدواج و تشكيل خانواده
تحقيقات دانشگاهي
بررسي وضعيت خشونت نسبت به زنان در خانواده هاي تهراني
نتيجه گيري از تحقيقات داخلي
نظريه هاي مربوط به تحقيق
نظريه فرهنگي ( هماهنگي فرهنگي )
2 ـ نظريه خرده فرهنگ خشونت
3 ـ نظريه نظارت اجتماعي
نظريه كاركرد گرايي
5 ـ نظريه يادگيري اجتماعي
6 ـ نظريه ساختار قدرت
ريشه خشونت اساساً در تضاد منافع است .
نظريه هاي فمينيستي
نظريه ستمگري جنسي
نظريه نابرابري جنسي
نظريه فمينيستم راديكال
چار چوب نظري
فصل سوم
روش تحقيق
جامعة آماري
فرد مورد مشاهده
نحوه نمونه گيري
ابزار جمع آوري اطلاعات
پايايي و اعتبار پرسشنامه
تكنيك تحليل داده ها
سؤالات تحقيق
مقدمه
آسيب ناشي از خشونت شوهران از فشارهايي است كه بر زنان وارد مي شود . نگاهي سريع و گذار به به تاريخ نشان دهندة عظمت آلام و مصائبي است كه به واسطه خشونت مردانه ايجاد شده است . اينگونه خشونت در جنگها ، شكنجه ها و ارتكاب ضرب و شتم مردان در حق مردان زنان ، و كودكان نمود دارد . ضرب و شتم زنان در عين ارزش تلقي شدن در جوامع متداولترين شكل خشونت فيزيكي ، خشونت رواني ، خشونت اجتماعي ، خشونت اقتصادي و خشونت جنسي ، برداشتهاي خشونت آميز نسبت به زن بازتابي است از ارزشها و عقايد اعضا اجتماع كه اغلب چندين نسل را در بر مي گيرد . و محصول سنتها ، آداب و رسوم : عقايد مذهبي ، قوانين حقوقي و به عبارتي ديگر محصول فرهنگ جامعه است . از عواملي كه تبيينهاي خشونت مردانه مورد توجه قرار گرفته است .  اقتصاد ، مذهب ، خانواده عوامل شخصي بيولوژيكي مي باشد .
الگوهاي فرهنگي تاريخي نه تنها خشونت مردان را تحريم نكرده بلكه آن را تشويق نموده است هر چه از نظر فرهنگي خشونت پذيرفته تر باشد و مورد تشويق قرار گيرد در نتيجه اين نگرش در مردان براي اعمال خشونت تقويت مي شود و نتيجه آن اعمال خشونت توسط مردان در انواع گوناگون عليه زنان مي باشد . تا زماني كه فرهنگ جامعه تغيير نكند و نگرش مردان نسبت بر خشونت عليه زنان تغيير نكند پديدة خشونت عليه زنان ادامه خواهد داشت .
متأسفانه  در جامعه كنوني ما هنوز خشونت عليه زنان به وسيلة آداب و رسوم ، نگرشهاي سنتي و تفاسير مذهبي توجيه مي شود تا حد زيادي اين واقعيت پنهان نگه داشته مي شود . حتي خود زنان نيز بر اثر فشارهاي سنتي هزاران ساله اين واقعيت را به عنوان سرنوشت گريز ناپذير خود پذيرفته اند و براي بسياري از زنان اين مسئله عادي تقلي مي شود .
بنابراين در درجة اول بايد فرهنگ ما تغيير كند و بالتبع آن نگرش افراد نسبت به خشونت عليه زنان تغيير كند .
در اين تحقيق به اين سؤال پرداخته شده است كه نگرش  مردان معلم شاغل شهر تويسركان نسبت به خشونت عليه زنان چگونه است ؟…………

دانلود پروژه شناخت پيدا كردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد