دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله شناسايي علل پذيرش فرهنگ بيگانه در بين دانشجويان

شناسايي علل پذيرش فرهنگ بيگانه در بين دانشجويان 

مد گرايي حاصل زندگي انسان معاصرنيست بلكه درتمام دوران زندگي بشربوده وهست.اما اگراين پديده درهردوره اي ازتاريخ اگاهانه وبا گزينش انتخاب وبا توجه به فرهنگ وچارچوب هاي فكري واعتقادي جامعه صورت بگيرد نه تنها موجب پيدايش نارسايي هاي فرهنگي واجتماعي نشده بلكه به عنوان يك دستاورد اجتماعي به نوبه خود به رشد وتعالي فرهنگ وتمدن انان كمك هاي زيادي نموده وزمينه اراستگي مناسب زندگي را فراهم مي كند.درواقع مد گرايي مثبت به معناي اقتباس ازپيشرفت هاي اجتماعي و به كاربردن دستاوردهاي مثبت ديگران ضمن بر طرف ساختن زشتي ها و كاستي ها ازدچارشدن زندگي به يكنواختي خسته كننده پيش گيري  كرده وروزبه روز به استحكام بيشتر پايه هاي زندگي دسته جمعي كمك مي كند.اما بايد مراقب بود كه اين فرايند ازحا لت طبيعي خارج نشود زيراهمه ي استعدادهاي فطري اگرازحالت طبيعي خارج شود جنبه ي انحرافي پيدا كرده واثارسويي به بارمي اورد.

اما جوانان (دانشجويان) بنا به مقتضيات سني و نيازهاي گوناگوني كه دارند و بسته به محيط هايي كه دران قرارمي گيرند دربرخي قلمروها همچون لباس وارايش بيشتراز ديگران درمعرض جريان مد گرايي قرارمي گيرند وچون مد در بسترزمان درحال دگرگوني است افراد سنين جوانتررا بيشترمي طلبد چون وقت ازادتري دارند و مي توانند پا به پاي مد حركت كنند.درك عمومي ما از واژه مدعموما به طرزلباس پوشيدن محدود مي شود،اما واقعيت اين است كه مد مي تواند شامل موارد گوناگوني اززندگي  روزمره باشد.

علل پذيرش فرهنگ بيگانه در بين دانشجويان 

موضوعاتي از قبيل: نحوه انتخاب موسيقي،ارايش،چيدن دكوراسيون منزل، اتومبيل و حتي حرفه و كار.البته نبايد به مقابله با مد بپردازيم  بلكه بهتراست به پرورش و تقويت وجوه مثبت ان دقت كنيم تا درسايه اين اتفاق جنبه هاي منفي ان كم رنگ ترشود وجاي خود را به جنبه هاي مثبت دهند. به هرحال هدف ازارائه اين تحقيق  تحليل پديده اجتماعي مد است كه سال ها مردم نقاط مختلف جهان را به خود مشغول كرده است و بيشترسعي كردم به ميزان تا ثيرپذيري ازفرهنگ بيگانه درزمينه ي مد لباس،ارايش وموسيقي دربين دانشجويان بپردازم.

منابع :

1ـ اكبري،ابوالقاسم ،مشكلات جواني ونوجواني،نشر ساوالان،تهران ،چاپ اول،1381

2ـ رنجبر،محمود،ستوده،هدايت الله،مردم شناسي با تكيه برفرهنگ مردم ايران،نشردانش افرين، تهران،1380

3ـ روح الاميني،محمود،زمينه فرهنگ شناسي،انتشارات عطار،چاپ هفتم ،تهران،1382

4ـ گيدنز،انتوني،جامعه شناسي،مترجم منوچهرصبوري،نشرني،چاپ نهم،تهران،1382

5ـ توسلي،غلامعلي،نظريه هاي جامعه شناسي،نشرسمت ،چاپ       ،تهران،1383

6ـ محسني،منوچهر،مقدمات جامعه شناسي،چاپ خانه ديبا،چاپ هفتم،تهران،1370

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 85

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 


 

دانلود مقاله شناسايي علل پذيرش فرهنگ بيگانه در بين دانشجويان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد