دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله شیطان و شیطان پرستی

شیطان و شیطان پرستی
فهرست مطالب
اینترنت 1
خلاصه 1
تاریخچه 2
انواع و رویکردهای شیطان پرستی 5
شیطان پرستی دینی 6
شرپرستان 8
فلسفه شیطانی 9
نقد شیطان پرستی 11
مقدمه 15
تعریف شیطان 15
معنی شیطان 17
خلقت شیطان 17
نام‌های شیطان 18
ازدواج شیطان 21
چرا خداوند شیطان را آفرید؟ 22
چرا شیطان را مهلت داد؟ 23
اولین مخالفت شیطان با خلقت آدم (ع) 29
جواب و مناظره شیطان 39
استاد شیطان 40
مادر شیطان 41
شیطان از این‌ها نفرت دارد. 47
راه نفوذ انسان  در آدمی از یک راه و دو راه نیست 53
دخالت مستقیم شیطان در مشاجره و گفتگوها 57
عمل شیطان چیست؟ 58
شیطان اولیا خود را می‌ترساند. 62
شیطان عامل اصلی در گمراهی آدمی است. 64
شیطان پیروان خود را در صحنه قیامت ملامت می‌کند. 65
حال ابلیس زمان تولید پیامبر(ص) 68
گریه‌های ابلیس 69
سوال از پیامبر و جواب از ابلیس 71
ابلیس خدا را به پنج تن ع قسم داد 71
یاد خدا و صلوات شیطان را به گریه می‌اندازد. 72
سرانجام ابلیس 74
مصاحبه 74
خلاصه
شیطان پرستی یک حرکت مکتبی، شبه مکتبی و یا فلسفی است که هواداران آن شیطان را یک طرح و الگوی اصلی و قبل از عالم هستی میپندارند. آنها شیطان را موجودی زنده و با چند وجه از طبیعت انسان مشترک می‌‌دانند. شیطان پرستی را در گروه “راه چپ” مخالف با “راه راست” طبقه بندی می‌کنند. دست چپی‌ها به غنی سازی روحی خود در جریان کارهای خودشان معتقدند. و بر این باورند که در نهایت باید تنها به خود جواب پس دهند. در حالی که دست راستی‌ها غنی سازی روحی خود را از طریق وقف کردن و بندگی خود در مقابل قدرتی بزرگ‌تر بدست می‌‌آورند. لاوییان‌ها در واقع خدایی از جنس شیطان و یا خدایی دیگر را برای خود قائل نیستند. آنها حتی از قوانین شیطان نیز پیروی نمیکنند. این جنبه اعتقادی آنها به طور مکرر به اشتباه نادیده گرفته می‌شود و عموماً آنها را افرادی میشناسند که شیطان را به عنوان خدا پرستش می‌کنند.
شیطان پرستی به جای اطاعت از قوانین خدایی یا قوانین طبیعی و اخلاقی، عموماً بر پیشرفت فیزیکی خود با راهنمایی‌های موجودی مافوق یا قوانینی فرستاده شده تمرکز دارد. به همین دلیل بسیاری از شیطان پرستان معاصر از باورها و گرایش‌های ادیان گذشته اجتناب می‌کنند و بیشتر گرایشات خودپرستانه دارند. به گونه‌ای که خود را در مرکز هستی و قوانین طبیعی می‌بینند و بیشتر شبیه به مکاتبی چون ماده‌گرایی و یا خودمحوری و جادومحوری هستند. به هر حال بعضی شیطان پرستان به طور داوطلبانه بعضی از قوانین اخلاقی را انتخاب می‌کنند. این یک جریان وارونه سازی را نشان می‌دهد. بر این مبنا شیطان پرستان به دو گروه اصلی شیطان پرستان فلسفی و شیطان پرستان دینی تقسیم بندی می‌شوند.
 تاریخچه
مفهوم شیطان در طول قرنها مورد مکاشفه قرار گرفته است. در اصل در سنت مسیحیان جودو، شیطان به عنوان بخشی از آفرینش دیده شده است که در برگیرنده قانونی است که می‌تواند در مقابل خواست خداوند مخالفت کند و با اختیار تام خود، قادر است مبارزه طلب باشد. (یادآور یکی از تفسیرهای یهودی که می‌گوید تنها زمانی که پتانسیل توانایی تخلف از خواست خدا را داشته باشید و با او مخالفت نکنید موجودی بسیار خوب خواهید بود) در خلال قرنها این مفهوم به مخالفت صرف علیه خداوند تحریف شده است.
این دیدگاه که هرچیزی نقطه مقابل خود را دارد و خداوند (تماماً خوب) باید یک نیروی خدای بد (شیطانی) نیز در مقابلش باشد (بسیار از الهه‌های قدیمی نیز این نیروهای بد را در خود داشته اند، به طور مثال تمدن مصر باستان نیز چنین باوری را داشته است)……………….

دانلود مقاله شیطان و شیطان پرستی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد