دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارتحقیقی صلاحیت دادگاه کیفری در حقوق جزای بین الملل

دانلود کارتحقیقی صلاحیت دادگاه کیفری در حقوق جزای بین الملل

صلاحیت دادگاه کیفری در حقوق جزای بین الملل

چكيده:
صلاحيت تمام دادگاههاي بين المللي كيفري موردي، متوجه جناياتي بوده است كه قبل از تشكيل آنها ارتكاب يافته اند. اما مقررات شكلي و ماهوي اساسنامه ديوان بين المللي كيفري دلالت بر منحصر بودن صلاحيت ديوان و اعمال مقررات آن در مورد جناياتي دارد كه پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه واقع ميشوند. البته در مورد جنايات واقع شده در سرزمين يا توسط اتباع دولتهايي كه پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه به آن ملحق ميشوند، ديوان زماني ميتواند اعمال صلاحيت كند كه اساسنامه بهصورت خاص در مورد آنها لازم الاجرا شود. تنها شوراي امنيت است كه بدون هيچگونه محدوديت زماني ميتواند تمام وضعيتهاي حاوي جنايات در صلاحيت ديوان را كه پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه واقع شده اند به دادستان ديوان ارجاع كند. صرفنظر از صريح بودن مقررات اساسنامه، در مورد زمان اعمال صلاحيت ديوان وضعيت هايي قابل طرح است كه از نظر زماني مبدا اعمال صلاحيت ديوان را قابل بحث جلوه ميدهند و نيز مقرراتي در اساسنامه پيشبيني شده است كه صلاحيت ديوان را از نظر زماني محدود، معلق و حتي ممكن است به اعتباري حق اعمال صلاحيت ديوان را منتفي نمايند.

وقوع بخشي از جرائم مستمر و مركب قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه، امكان محدوديت اعمال صلاحيت ديوان به مدت هفت سال در مورد جنايات جنگي، امكان عطف به ماسبق شدن صلاحيت ديوان در وضعيتي كه يك كشور صلاحيت ديوان را به صورت موردي مي پذيرد، فقدان محدوديت زماني در مورد حق تقاضاي تعليق از سوي شوراي امنيت، كناره گيري دولت عضو و نهايتاً عدم امكان اعمال صلاحيت ديوان در مورد جنايت تجاوز تا زمان تعريف اين جنايت از سوي شوراي امنيت، ازجمله مسائل قابل بحث هستند كه در اين مقاله به بررسي آنها ميپردازيم.

مقدمه
اساسنامه تشكيل ديوان بين المللي كيفري، پنجاه سال پس از اولين اقدام سازمان ملل جهت تشكيل اين ديوان سرانجام در تاريخ ۱۷ ژوئيه ۱۹۹۸ يعني ۲۶ تير ماه ۱۳۷۷ در شهر رم به تاييد نمايندگان ۱۲۰ كشور از مجموعه ۱۶۰ كشور شركت كننده در كنفرانس نمايندگان تامالاختيار دولتهاي عضو سازمان ملل رسيد. اساسنامه ديوان از اول جولاي سال ۲۰۰۲ پس از اينكه شمار كشورهاي تصويب كننده آن، در تاريخ ۱۱ آوريل ۲۰۰۲ از شصت كشور گذشت، لازمالاجرا شد و اين ديوان در شهر لاهه هلند تشكيل گرديد. در حال حاضر ۱۰۵ كشور اين اساسنامه را تصويب كرده اند.

يكي از مهمترين بحثهاي مطرح در مورد اساسنامه ديوان، مسئله صلاحيت است؛ به نحوي كه در خلال كنفرانس رم از آن به «مسئله مسئله ها» ياد شده است. صلاحيت ديوان از جنبه هاي مختلف قابل بحث و گفتگو است. موضوع اين مقاله بررسي ابعاد مختلف صلاحيت زماني ديوان است؛ اما قبل از آغاز اين بحث، اشارهاي گذرا به ديگر جنبه هاي صلاحيت ديوان ضروري است.

از نظر مباني تعيين كننده صلاحيت، صلاحيت ديوان مبتني بر «اصل سرزميني بودن صلاحيت»و «اصل شخصي بودن صلاحيت» است. زيرا صلاحيت رسيدگي به جناياتي را دارد كه در قلمرو سرزميني كشورهاي عضو اساسنامه يا توسط اتباع اين كشورها واقع شده باشند. البته در كنار اين دو اصل مهم، شوراي امنيت سازمان ملل نيز ميتواند وضعيتي كه احتمال وقوع جنايات در صلاحيت ديوان در آن وجود دارد را به دادستان ديوان ارجاع كند.

در اين حالت تفاوتي ندارد كه جنايات موردنظر در سرزمين دولتهاي عضو يا از سوي اتباع اين دولتها واقع شده باشد و يا دولتهاي غيرعضو. يعني اين جنايات در هر كجاي دنيا واقع شوند شوراي امنيت ميتواند وضعيت را جهت تحقيق و تعقيب به دادستان ديوان ارجاع دهد.

 

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 70

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود کارتحقیقی صلاحیت دادگاه کیفری در حقوق جزای بین الملل
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد