گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند.
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه صنعت بیمه و گستردگی خدمات
دانلود پروژه صنعت بیمه و گستردگی خدمات

دانلود پروژه صنعت بیمه و گستردگی خدمات

صنعت بیمه و گستردگی خدمات

فهرست مطالب

بیمه آتش سوزی ۷
حریق چیست؟ ۱۰
مثلث حریق ۱۲
تعریف آتش سوزی ۱۴
قرارداد بیمه آتش سوزی ۱۴
نحوه ارزیابی خسارت در بیمه آتش سوزی ۲۰
محاسبه ارزش واقعی اموال بیمه شده ۲۱
تعهد پرداخت هزینه ها از طرف بیمه‌گر ۲۷
مبلغ و ارزش مورد بیمه ۳۱
شرایط بیمه نامه های اظهار نامه ای ۳۴
مبنای محاسبه حق بیمه ۳۷
بیمه به ارزش کمتر از قیمت حقیقی ۴۲
عناصر تشکیل دهنده فرم پیشنهاد ۴۷
خطرهای اضافی ۵۵
بیمه انفجار ۵۷
خسارتهای غیر قابل تأمین در بیمه انفجار ۵۸
بیمه سرقت با شکستن حرز ۶۳
بیمه حمل و نقل دریایی ۷۶
قرارداد حمل و نقل ۷۷
قرارداد بیمه حمل و نقل کالا ۱۰۱
شرایط بیمه حمل و نقل کالا ۱۱۵
شرایط A.R ۱۲۳
بخش چهارم ۱۶۸
بیمه هواپیما ۱۶۸
مسئولیت قانونی خطوط هواپیمایی ۱۷۱
انواع بیمه هواپیما ۱۷۳
بخش پنج ۱۷۹
بیمه مهندسی ۱۷۹
بیمه تمام  خطر مقاطعه کاران ۱۸۲
انواع عملیات و طرحهای بیمه شده ۱۸۳
تأمین بیمه‌ای در بیمه تمام خطر مقاطعه کاران ۱۸۴
اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی ریسک ۱۸۷
بیمه شکست ماشین آلات ۲۰۱
بیمه محصولات کشاورزی ۲۲۲
بیمه اتومبیل ۲۳۰
مشکلات مناطقی نظیر آفریقا و آسیا: ۲۳۹
انواع بیمه اتومبیل و شرایط فعلی آن در ایران ۲۴۴
روند بیمه اتومبیل ۲۴۵
بیمه های مسئولیت مدنی ۲۶۴
بیمه مسئولیت مدنی ۲۶۶
انواع بیمه مسئولیت مدنی ۲۶۷
مفهوم دارنده وسیله نقلیه ۲۹۵
مفهوم شخص ثالث ۲۹۶
فصل سوم ۳۱۰
بیمه زیان پولی ۳۱۰
بیمه اعتبار ۳۱۱
خرید و فروش کالا در سیستم های اعتباری ۳۱۲
راه های حمایت از صادر کننده و مزایای بیمه اعتبار ۳۱۷
عوامل مؤثر در ارزیابی ریسک اعتبار ۳۱۷
بیمه تضمین ۳۲۱
تعریف عناوین ۳۲۱
بیمه عدم النفع ۳۳۰
محل مورد بیمه ۳۳۳
استثناآت در بیمه عدم النفع ۳۳۵
بیمه صداقت و امانت کارکنان ۳۳۷
فصل چهارم ۳۴۰
بیمه اتکایی ۳۴۰
مفهوم بیمه اتکایی ۳۴۲
تعریف بیمه اتکایی ۳۴۳
انواع قراردادهای بیمه اتکایی ۳۵۰
قرارداد اتکایی نسبی ۳۵۵
قرارداد اتکایی مازاد خسارت ۳۵۹
فصل پنجم ۳۶۴
بیمه اشخاص ۳۶۴
آثار و نتایج عدم شمول اصل غرامت به بیمه های اشخاص ۳۶۷
بیمه حوادث ۳۷۱
انواع خطر ۳۷۴
بیمه های گروهی ۳۸۵
شرایط قرارداد بیمه های گروهی ۳۸۶
بیمه عمر ۳۹۰
انواع بیمه های عمر ۳۹۲
خصوصیات بیمه تمام عمر تأخیری : ۳۹۵
ترکیبهای متعددی از انواع بیمه های عمر ۳۹۷
معاملات بیمه ۴۰۱
فسخ وبطلان ۴۰۳
مسئولیت بیمه‌گر ۴۰۷
فهرست منابع ۴۱۱
بیمه های  اشیاء و مسئوولیت
بخش اول: بیمه آتش سوزی
قدیمترین رشته بیمه، رشته بیمه باربری است در حالی که بیمه آتش سوزی، به تدریج از سده هفدهم تا نوزدهم شناخته شده است آتش سوزی بزرگ لندن در سال ۱۶۶۶ زمانی به وقوع پیوست که وسایل اطفای حریق هنوز در مراحل ابتدایی بود و هیچگونه پوشش بیمه آتش سوزی درجامعه به چشم نمی خورد. نخستین اداره آتش سوزی در انگلستان در سال ۱۶۸۰ تأسیس شد و متعاقب آن شرکت هند این هند  در سال ۱۶۹۶ و اداره آتش سوزی سان  در سال ۱۷۱۰ پدید آمدند. سرانجام آتش سوزی بزرگ لندن باعث ایجاد شرکت بیمه هامبرگرجنرال  شد که این شرکت و شرکت سان، دو شرکت بیمه‌ای هستند که هنوز وجود دارند و فعالیت می کنند. در نتیجه وقوع انقلاب صنعتی در سده هجدهم که به پیدایش کارخانه‌ها، انبارها، کشتیها، ماشین آلات و غیره انجامید، شرکتهای بیمه آتش سوزی متعددی از جمله لویدز لندن تأسیس شدند.
آتش سوزی بزرگ لندن
درساعت ۲ بامداد یکشنبه اول سپتامبر ۱۶۶۶ میلادی، در معبر باریکی کنار رودخانه تایمز، حریقی رخ داد و قیر و کنف و زغال سنگ انباشته در محل، آتش را گسترش داد. سهل انگاری در مهار آتش و خاموش نکردن بهنگام آن، سبب شد که آتش لحظه به لحظه و با سرعت دامنه پیدا کند و هر چه را در مسیرش قرار دارد بسوزاند و با خاکستر یکسان کند. هنگامی که آتش به پل بزرگ لندن ( تنها راه عبور مردم) رسید، بندهای پل ازهم گسست و الوارهای نیم سوخته و مشتعل بناها به داخل رودخانه و روی پمپهای دستی که تنها وسیله برای خاموش کردن آتش محسوب می شد ریخته شد و آنها را بی استفاده ساخت. بدین قرار، مردم ناگزیر شدند که با سطلهای پر از آب که دست به دست می دادند به خاموش کردن آتش مبادرت ورزند. رفته رفته که آتش گسترش می یافت، اضطراب مردم هم بالا می گرفت زیرا شعله های آتش، به شکل امواج وسیعی، ساختمانها را گروه گروه در بر می گرفت و باد شدید خاوری نیز باعث می شد که قطعات مشتعل به مسافتهای زیاد پرتاب و هر لحظه بر دامنه حریق افزوده شود؛ آتش همچنان پیش می تاخت و مردم وحشت زده را پس می راند. جمعیت، مبهوت و مأیوس و متوحش، هر چه از اثاث خانه که به دستشان می رسید و حمل کردنی بود، بر می داشتند  و به کوچه ها و خیابانها و در نهایت به صحراها می گریختند. رود تایمز، از قایقها و کرجیها انباشته بود که با سرعت هر چه بیشتر، رفت و آمد می کردند و مردم و بارهایشان را به محلهای امن می رساندند. هر چند که این مکانها هم چندان امن امن نبودند و گهگاه بارانی از قطعات مشتعل برسرشان می بارید و آتش، قایقها و سرنشینان آنها را به کام خود می کشید و به اعماق آبها فرو می برد.
زنهای آبستن چندی دیده شدند که با دلهره و تشویش بسیار از فرزند درون خود دفاع می کردند. بچه های قد و نیم قد، گریان و نالان، پدر و مادر خود را با فریاد می زدند و آنها را در میان سیل جمعیت متراکم و پریشان و شتابان جست و جو می کردند. بسیاری از مردم که توانی برایشان نمانده بود و طاقت این همه فشار و دلهره را نمی آوردند، در گوشه ای افتاده بودند و لگد کوب دیگران می شدند و جان می سپردند؛ حیوانات سرگردان نیز از میان جمعیت راه فرار می جستند؛ و گاوان تنومند در حالی که گوساله هایشان وحشت زده و ضجه کنان در پشت می آمدند، خود را به صف آدمیان می کوبیدند.
سرانجام، پس از سه شبانه روز، بارانهای سیل آسای فصلی به داد مردم رسیدند؛ ۴۳۶۰ جریب زمین سوخته و ۴۰۰ کوچه وخیابان لندن فرو ریخته بود؛ ۱۳۲۰۰ ساختمان، ۹۲ کلیسا، ۵۲ انبار بزرگ کالا و تعداد زیادی بیمارستان، کتابخانه، بناهای دولتی و چندین دروازه و پل با خاک یکسان شده بودند؛ خسارت وارده به پول آن زمان، از ۱۱ میلیون لیره انگلیسی تجاوز کرده بود که به پول امروزی، متجاوز از یک میلیارد لیره می شود.
لندن ورشکسته، ماتم زده و تقریباً خالی از سکنه شده بود و کسی گمان نمی برد روزی دوباره سراز خاک به در کند. سه ماه و نیم بعد از این فاجعه بزرگ، مردمی که به لندن باز می گشتند، دیگر آثاری از مرکز حصار دار شهر باقی نمانده بود. زمین هنوز از تلهای خاک و سنگ و آهن  آلات پیچ تاب خورده و سرب مذاب سرد شده پوشیده بود و هنوز در اغلب زیرزمینها، شعله و دود چشمها را می آزرد. پس از این بلای عظیم، اولیای امور و صاحبان سرمایه به اندیشه گران متوسل شدند تا چاره جویی کنند بلکه از نظایر این فاجعه در آینده جلوگیری شود یا دست کم خسارت و تلفات به حداقل ممکن برسد. نتیجه بررسیهای چندین  ساله این شد که چون دانش زمان قادر به پیش بینی، پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی دامنه دار نیست، چاره منحصر به فرد، « تقسیم خسارتها» بین شمار هرچه بیشتر سازمانهای اقتصادی، صاحبان سرمایه و مردم ذی نفع است تا آتش سوزی دست کم تحمل پذیر شود و خسارتهای وارده یکباره یک سازمان اقتصادی یا یک فرد را از میان نبرد و پس از حریق باز بتوانند به کسب و کار گذشته ادامه دهند- بدین گونه بود که بیمه آتش سوزی پا به عرصه وجود نهاد.
حریق چیست؟
حریق عبارت است از احتراق شدید مواد سوختنی یا آتشی ناخواسته و از کنترل خارج شده که معمولاً با سرعت نور، دود و حرارت زیاد توأم است. احتراق عبارت است از ترکیب یک ماده سوختنی با اکسیژن دو حالت دارد: احتراق آرام ( مانند اکسیده شدن مس) و احتراق شدید ( که با حرارت دود، نور همراه است).
نحوه ایجاد حریق
برای ایجاد حریق سه عامل مورد نیاز است:
۱- مواد اشتعال پذیر ( جامدات، مایعات و گازها) که میزان مواد اشتعال پذیر در ایجاد حریق، نقش مهمی بازی می کند.
۲- اکسیژن (هوا): محیط اطراف ما پر از مواد اشعال پذیر است. اکسیژن هوا نیز به اندازه کافی یافت می شود و برای آغاز آتش سوزی عامل دیگری نیز مورد نیاز است.
۳- انرژی آتشزنه : این انرژی می تواند با افزایش دما تولید شود. انرژی مورد لزوم برای آغاز آتش سوزی می تواند بسیار کم و کوچک باشد و آتش سوزی براثر به وجود آمدن این انرژی به راحتی انجام می گیرد. موارد زیر، انرژی مورد لزوم برای آغاز آتش سوزی را فراهم می آورند:
– ایجاد آتشزنه به طور مستقیم (‌زدن کبریت)
– افزایش حرارت
– آتش سوزی خود به خود
– انفجار
– جرقه الکتریکی
– واکنش شیمیایی
– متمرکز کردن نور در یک نقطه با استفاده از عدسی
مثلث حریق
برای اینکه حریقی اتفاق افتد، وجود سه عامل ضروری است: سوخت، حرارت و اکسیژن، که اینها را مثلث حریق می نامند. چنانچه یکی از این عوامل برداشته شود، حریق خود به خود از بین می رود. از بین بردن حرارت یا سرد کردن حریق معمولاً با آب انجام می شود که بسیار موثر و در عین حال کم خرج است و در مورد اطفای حریق جامدات، بهترین وسیله به شمار می آید.
برای از بین بردن سوخت باید آنرا از حریق جدا کرد. در خصوص جامدات سوختنی، بدین گونه عمل می کنیم که آنها را که هنوز شعله ور نشده اند، یا روی زمین پخش هستند، یا در ظروف درباز مشتعل، با کف شیمیایی یا فیزیکی که سراسر مایع را فرا گیرد، می پوشانیم به طوری که مانع رسیدن هوا یا اکسیژن به آن شویم. در حقیقت سوخت را از حریق جدا می کنیم و این خود طریقه دیگری از خاموش کردن است که بیشتر « خفه کردن» گویند.
با پودرهای شیمیایی، مایعات و گازهای خاموش کننده سنگین تر از هوا که با فشار روی مواد مشتعل پراکنده می شوند، در حقیقت اکسیژن را دور می سازند تا حریق خاموش شود. حتی اگر درصد اکسیژن هوا بر اثر اختلاط با گازهای خنثی از حد معینی کمتر شود خودبه خود حریق خاموش می گردد. آنچه گفته شد، کلی بود و در موارد دیگر، راههای دیگری دارد. مثلاً آب یا کف، حریقهای الکتریکی را با آب خاموش نمی کنند. در این مورد در مرحله نخست باید جریان برق را قطع کرد و گرنه خطر برق گرفتگی نیز اضافه می شود.
در انتشارات سازمان بین المللی دفاع غیر نظامی، تئوری و اسلوب دیگری به شرح زیر قابل شده اند:
آتش بر اثر شعله به صورت حریق در می آید و این پرتوافکنی شعله است که وحشت زاست و عامل انتشار و توسعه حریق به شمار می رود و در عین حال مانع دستیابی به کانون اصلی حریق و خاموش کردن آن می شود. پس مثلث حریق درون دایره شعله قرار می گیرد و برای خاموش کردن حریق ابتدا باید شعله را از بین برد، سپس براساس نوع آتش، به شیوه خاص اطفای حریق پرداخت. چون شعله از یک سو، تظاهرات مرئی اکسیداسیون گاز سوخت است و از دیگر سو، هر نوع ماده احتراق پذیر حتی جامدات ابتدا به صورت گاز در می آید لذا می توان گفت که در اطفای حریق هرگونه آتش سوزی، نخست باید به مبارزه با آتش گاز(شعله) پرداخت. برای این مبارزه، به طوری که تجربیات سالیان دراز کشورهای پیشرفته نشان می دهد، هیچ وسیله ای بهتر از پودر ویژه شیمیایی نیست.
تعریف آتش سوزی
آتش سوزی عبارت از آتشی است که یا از یک منبع حرارتی کنترل ناپذیر سرچشمه گرفته یا منبع حرارتی معین کنترل شده ای را ترک کرده و با نیروی حرارتی خود گسترش و توسع یافته باشد ( آتش خسارت زننده).
قرارداد بیمه آتش سوزی
قرارداد بیمه آتش سوزی توافقی است بین بیمه‌گذار از یک سو، و بیمه‌گر از دیگرسو که به صورت بیمه نامه، متجلی می شود. بدین قرار که بیمه‌گر در مقابل دریافت وجهی که حق بیمه نامیده می شود، متعهد می گردد که زیانهای مالی بیمه‌گذار را برای اموال بخصوصی که مشخص گردیده و اموال بیمه شده نامیده می شود، در مدت معین بر اثر خطر آتش سوزی یا خطرهای دیگر که بیمه شده اند جبران کند. تعهد بیمه‌گر محدود به مبلغی است که به آن مبلغ بیمه شده اطلاق می شود. از ضروریات بیمه آتش سوزی آن است که بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر باید پیشنهاد و قبولی قطعی رد و بدل شود. همچنین نفع بیمه پذیر بیمه‌گذار قانونی باشد و بیمه‌گذار کلیه اطلاعات خود را برای ارزیابی خطر در اختیار بیمه‌گر قرار دهد و از اظهارات خلاف واقع بپرهیزد.
اصول قرارداد بیمه‌ آتش سوزی
– ایجاد و قبول: باید ایجاب و قبول طرفین قرارداد ( بیمه‌گر و بیمه‌گذار) به طور قطعی و بدون هیچ قید و شرط و با رضایت طرفین در مدت معین یا مدتی که عرفاً معقول و منطقی باشد اعلام شود.
جنبه های قانونی بیمه آتش سوزی : قرارداد بیمه آتش سوزی قرارداد عادی است و الزام قانونی برای کتبی بودن آن است. در عمل، قرارداد آتش سوزی نوشته ای است که به آن بیمه نامه اطلاق می شود و طرفین قرارداد آتش سوزی در مورد محتوای آن اتخاذ تصمیم می کنند.
اصول کلی قراردادها : عقد هر قراردادی باید منع قانونی نداشته باشد. هرگونه توافقی که بین طرفین ایجاد تعهد کند ولی این توافق از نظر قانون مشروعیت نداشته باشد باطل است، مانند:
– قراردادی که برای ارتکاب جنایت باشد.
– قراردادی که مخالف شئون جامعه باشد.
– قراردادی که بر خلاف نظم عمومی باشد.
– قراداد با بیگانگانی که با کشور متبوع در حال جنگ باشند، حتی اگر این توافق قبل از – — شروع جنگ حاصل شده باشد.
–  محتوای یک قرارداد بیمه آتش سوزی
– یک قرارداد آتش سوزی باید حاوی مطالب زیر باشد:
– نام شرکت بیمه
– عنوان بیمه نامه آتش سوزی
نام بیمه‌گذار
– خطرهای مورد پوشش
– اموال بیمه شده
– مبلغ مورد بیمه
– حق بیمه
–  مدت قرارداد
– سایر مطالبی که طرفین تشخیص دهند قید آن در قرارداد ضرورت دارد
– اضافه کردن مواردی که معمولاً جزو استثناآت قرارداد است.
– استثنا کردن مواردی که در صورت ذکر نشدن قرارداد آنها را پوشش می دهد.
– تعهدات
نفع بیمه پذیر
در این مورد باید در بیمه نامه آتش سوزی مشخص شود که چه چیزی مورد بیمه است و رابطه آن با بیمه‌گذار چگونه است. در حقیقت نفع بیمه پذیر بیمه‌گذار است که بیمه می شود مفهوم نفع بیمه پذیر این است که رابطه بیمه‌گذار با اموال مورد بیمه طبق قانون مشخص باشد و درصورت تحقق خطر بیمه شده، بیمه‌گذار دچار زیان شود.
تعریف : نفع بیمه پذیر به مفهوم آن است که رابطه بیمه‌گذار با اموال مورد بیمه به موجب قانون قابل تشخیص است و بیمه‌گذار با وارد شدن خسارت به مورد بیمه بر اثر تحقق خطر موضوع بیمه دچار زیان مالی شود. نفع بیمه پذیر می تواند در موارد زیر ایجاد شود:
۱- مالکیت (کلی، جزئی یا مشترک).
۲- راهن و مرتهن : نفع بیمه پذیر مرتهن به نسبت مبلغی است که در رهن دارد، نه تمام اموال مورد بیمه.
۳- اشخاص یا سازمانهایی که به نحوی اموالی برای حفاظت و نگهداری در اختیار آنها قرار می‌گیرد ( مثل گمرک، انبارهای عمومی، سردخانه و …) این اشخاص یا مؤسسه ها در مورد حفظ و نگهداری اموالی که به آنها سپرده می شود مسئولیت دارند و می توانند پوشش بیمه‌ای اخذ کنند.
۴- حق العمل کارها و واسطه‌ها نیز در مقابل اموالی که برای فروش در اختیار آنها قرار می گیرد، مسؤول و دارای نفع بیمه پذیر هستند و می توانند پوشش بیمه‌ای لازم را در قبال مسئولیت خود کسب کنند.
۵- صاحبان اماکن عمومی مانند هتلها، مسافرخانه ها و موسسه های حمل و نقل که معمولاً مقررات قانونی ویژه برای مؤسسه ها درباره اموالی که در اختیار آنان قرار می گیرد وجود دارد و آنها در مقابل تحویل دهندگان چنین اموالی مسؤولند و این مسئولیت برای آنها بیمه پذیر قابل اخذ پوشش بیمه‌ای را ایجاد می کند.
۶- آژانسها و نمایندگیها.
۷- زن وشوهر در مقابل تعلقات مشترک خود، نفع بیمه پذیر قابلیت بیمه شدن دارند ( اسباب و اثاث منزل).
نتایج حاصل از اصل خسارتی بودن بیمه آتش سوزی
آثار منتج از این اصل شامل موارد زیر خواهد بود :
۱- بیمه‌گذار فقط محق به ادعای خسارت، حداکثر تا مبلغ بیمه شده است.
۲- در صورت وجود خسارت جزئی، بیمه‌گذار مستحق دریاف خسارت به میزان واقعی خسارت وارده است.
۳- در صورتی که بیمه‌گذار خسارت خود را به طور کامل از بیمه‌گر دریافت دارد، به موجب اصل جانشینی که قبلاً شرح داده شد کلیه حقوق خود را در مقابل  شخص ثالص مسؤول حادثه به بیمه‌گر منتقل می کند و بیمه‌گر حق دارد شخص ثالث مسؤول حادثه را تحت پیگرد قرار دهد و خسارت خود را از  او ادعا کند. بیمه‌گذار نمی تواند برای یک مورد خسارت از دو منبع ( بیمه‌گر و شخص ثالث مسؤول حادثه) خسارت دریافت کند.
۴- در مواردی که اموال بیمه شده، بیش از یک بیمه نامه داشته باشد، از مجموع تمام بیمه نامه ها فقط می تواند یک خسارت  به نسبت مبلغ بیمه شده از یکی از بیمه‌گران دریافت دارد یا اینکه بیمه‌گران به نسبت تعهد خود در پرداخت خسارت مشارکت می کنند.
نحوه تفسیر اصل خسارتی بودن : بیمه‌گذار تنها زمانی محق به دریافت خسارت واقعی خود است که مبلغ بیمه شده تکافو کند و مورد بیمه به قیمت حقیقی خود بیمه شده باشد، چون به هر حال مسئولیت بیمه‌گر برای پرداخت خسارت آتش سوزی حداکثر تا سرمایه بیمه شده است. در عمل برای اجرای اصل فوق و تعیین میزان دقیق خسارت مشکلاتی بروز می کند و اصولاً شرکتهای بیمه در این مورد، از روش یکسانی پیروی نمی کنند عموماً خسارت بیمه‌گذار عبارت است از مابه التفاوت ارزش اموال بیمه شده بعد از وقوع خسارت با قیمت آن در محل و زمان آتش سوزی بلافاصله قبل از وقوع خسارت. این مبلغ است که جبران پذیر با بیمه نامه آتش سوزی است زیرا مسئولیت بیمه‌گر نیز تا این حدود است یعنی قراردادن بیمه‌گذار در وضعیت و موقعیتی که بلافاصله قبل از وقوع خسارت داشته. به هر حال، خسارتی که بیمه‌گر به بیمه‌گذار می پردازد، به خسارت فیزیکی محدود می شود و در ارزیابی خسارت، ارزش معنوی و علایق شخصی ملاک نیست؛ چون روش و قاعده یگانه ای برای ارزیابی خسارت وجود ندارد و در بعی مواقع مشکلات و اختلافهایی به ویژه در مورد لوازم منزل و اموال شخصی بروز می کند. در اینجا به ارزیابی خسارت برای برخی از اموال بیمه شده می پردازیم.
نحوه ارزیابی خسارت در بیمه آتش سوزی
همانطور که پیشتر گفته شد اساس تعهد بیمه‌گر در بیمه آتش سوزی، ارتباط حق بیمه با سرمایه بیمه شده است و بیانگر حداکثر مسئولیت بیمه‌گر، که در صورت تحقق خطر بیمه شده، خسارت بر آن اساس پرداخت می شود. سرمایه بیمه شده باید در لحظه شروع قرارداد برابر با ارزش واقعی بیمه شده باشد و در طول مدت اعتبار قرارداد تغییر پیدا نکند. حق بیمه براساس درصد یا در هزار سرمایه بیمه شده بر مبنای تعرفه نرخ بیمه محاسبه می شود. اگر سرمایه بیمه شده کمتر از ارزش واقعی باشد،‌ بیمه‌گذار از دریافت کامل خسارت خود محروم می شود و بیمه‌گر خسارت را به نسبت سرمایه بیمه شده به ارزش واقعی می پردازد(ماده ۱۰ قانون بیمه). برای اجتناب از کم بیمه شدگی و تعدیل سرمایه بیمه شده براساس ارزش واقعی می توان از روشهای افزایش اتوماتیک در زمان تجدید قرارداد، یا با استفاده از شاخصهایی نظیر تورم و غیره برای بهنگام کردن سرمایه بیمه شده استفاد کرد. البته از آنجا که مدت اعتبار اکثر قراردادهای بیمه آتش سوزی یکساله است بیمه‌گذار نباید توجه خود را فقط به زمان تجدید قرارداد معطوف کند که اموال بیمه شده فقط در زمان تجدید قرارداد مورد ارزیابی قرار گیرد بلکه بیمه‌گذار باید در تمام مدت اعتبار بیمه نامه سرمایه بیمه شده را مورد توجه قرار دهد.
محاسبه ارزش واقعی اموال بیمه شده
برای محاسبه ارزش واقعی از دو روش محاسبه در زمان ورود خسارت و محاسبه در محل ورود خسارت استفاده می شود. ارزش مورد بیمه از نظر بیمه‌ای ارزش واقعی است. هیچ ارزش دیگری مثل علایق شخصی، ملاک تعیین ارزش نیست. بیمه‌گذار حداکثر تا سرمایه بیمه شده استحقاق دریافت خسارت دارد. تنها مشکل، اساس و روش محاسبه خسارت مورد بیمه برای انواع مختلف اموال است. هیچ گونه اساس و روش یگانه ای برای ارزیابی خسارت وجود ندارد. پرداخت خسارت براساس ارزش جایگزینی برای ساختمان و ماشین آلات متداول است در صورتی که برای سایر اموال معمولاً قیمت بازار مبنای تعیین خسارت قرار می گیرد. برای اشیایی که فاقد ارزش بازار هستند ( نظیر آثار عتیقه، تابلوهای نقاشی نفیس، یادگارهای خانوادگی و جز آن) از بیمه نامه ارزش توافقی  استفاده می شود. ارزش مورد بیمه براساس نظر کارشناس تعیین می شود و در هنگام تحقق خطر ارزش توافق شده بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار ملاک ارزیابی و پرداخت خسارت خواهد بود. روش عملی قابل اعمال برای محاسبه خسارت انواع مختلف اشیای بیمه شده به شرح زیر است :
•  ساختمان
تعدادی از ساختمانها مانند مساجد و کلیساها دارای ارزش مشخص بازار نیستند در حالی که ساختمانهای تجاری، مسکونی، کارخانه ها و غیره، ارزش و قیمت بازار دارند. برای پرداخت خسارت این نوع ساختمانها ارزش بازار ملاک نیست بلکه ارزیابی خسارت بر مبنای خسارت واقعی برای تعمیر، مرمت و بازسازی مورد محاسبه قرار می گیرد و اگر اموال بیمه شده در وضعیت بهتر   قرار گیرد، این مابه التفاوت از خسارت کسر می شود. یعنی ساختمان عیناً مثل سابق بازسازی و مرمت می شود. استثنا براین قاعده آن است که باز سازی و تعمیر ساختمان، بیشتر از میزان خسارت هزینه داشته باشد یا اینکه ساختمان قدیمی و کهنه باشد و بازسازی آن به همان سبک قدیم به صلاح نباشد. در این صورت مبلغ خسارت به بیمه‌گذار پرداخت می شود تا هرگونه که صلاح می داند هزینه کند مگر اینکه مالکان دیگری در ساختمان مشارکت داشته باشند، مثل مالک طبقه همکف ساختمان که اصرار دارد ساختمان به سبک سابق بازسازی شود.
•  ماشین آلات کارخانه ها
نحوه ارزیابی خسارت بیمه‌گذار در این قسمت بستگی زیادی به سن و نحوه استفاده کارخانه دارد. اگر ماشین آلات نو باشند و مدت زیادی از عمر آنها نگذشته باشد، میزان خسارت، قیمت ماشین نو و از همان  نوع یا نوع مشابه خواهد بود. اگر ماشین آلات قدیمی باشند و هنوز در مرحله سرویس دهی قرار داشته باشند ممکن است مشکلای بروز کند. اگر مشابه این ماشین را بشود از بازار آزاد خریداری کرد، میزان خسارت بیمه‌گذار باید تا حدی باشد که بتوان آن ماشین را از بازار آزاد خرید و جایگزین ماشین آسیب دیده کرد. به هر حال خسارت نقدی پرداخت می شود تا بیمه‌گذار به هر طریق صلاح می داند هزینه کند. در صورت وجود شرط جایگزینی ماشین آلات، خسارت بیمه‌گذار ارزش نو است پس از کسر استهلاک برای سالهایی که از آن استفاده شده. در این صورت بیمه‌گذار اگر برای استهلاک ماشین آلات خود ذخیره ای در نظر گرفته باشد مبلغ کافی در اختیار خواهد داشت که ماشین نو را خریداری و نصب کند.
•  وسایل و لوازم خانگی
برای ارزیابی خسارت لواز خانگی بیمه‌گذار که بر اثر آتش سوزی وارد آمده باشد، ارزش وسایل در زمان وقوع آتش سوزی را اساس کار قرار می دهند و با توجه به استهلاک و مورد مصرف آن و همچنین اگر بازیافتی وجود داشته باشد با توجه به ارزش بازیافتی میزان خسارت تعیین می شود. مشکل بیشتر زمانی به وجود می آید که قیمت روز وسیله آسیب دیده با  قیمت اصلی آن تفاوت فاحش داشته باشد، مثل زمانی که اقتصاد تور می باشد و قیمت مواد اولیه و کالاهای تولیدی به سرعت افزایش پیدا کند که در این صورت باید ارزش جایگزینی  مدنظر قرار گیرد. بر خلاف، ممکن است ارزش کالای قدیمی آسیب دیده بیشتر از قیمت نو آن در بازار باشد، مثل مبلمان و اثاث قدیمی کمیاب که باز در این صورت باید ارزش جایگزینی کالای آسیب دیده ملاک باشد.
•  موجودی تولید کنندگان
برای کالاهای تولید شده که در انبار موجود است خسارت براساس قیمت تمام شده، شامل قیمت مواد اولیه به اضافه هزینه های تولید ( دستمزد کارگران، هزینه های اداری و مدیریت و سایر هزینه های سربار) به استثنای سود تولید کننده که موضوع بیمه عدم النفع است ( به شرطی که از قیمت بازار همان محصول تجاوز نکند)، قیمت بازار ملاک پرداخت خسارت خواهد بود. برای کالاهای در جریان تولید، خسارت بر مبنای قیمت مواد اولیه مصرف شده به اضافه هزینه هایی که تا آن نقطه از تولید مصرف شده است پرداخت می شود.
•  محصولات کشاورزی
برای خسارت محصولات کشاورزی مبنا، قیمت نزدیک ترین بازار به محل تولید با کسر هزینه های برداشت و هزینه حمل تا محل فروش است.
• ماشین آلات کشاورزی
برای ماشین آلات کشاورزی، خسارت براساس قیمت جایگزینی با کسر هزینه استهلاک در زمان تحقق خطر مورد بیمه است.
•  کامپیوتر ( نرم افزار و سخت افزار)
کامپیوتر معمولاً تحت بیمه نامه خاصی بیمه می شود. این نوع بیمه نامه نه تنها خسارتهایی را که ناشی از خطرهای خارجی کامپیوتر مانند آتش سوزی، انفجار، دزدی، سیل و طوفان است جبران می کند بلکه خسارتهای الکتریکی و مکانیکی دستگاهها در حین استفاده نیز جزو پوشش بیمه‌ای است. خسارتهای مادی و عدم النفع، هر کدام به صورت خطر جداگانه بیمه می شوند. فعلاً طرح استانداردی برای بیمه کامپیوتر وجود ندارد. متن قراداد و شرایط آن از یک بیمه‌گر به بیمه‌گر دیگر متفاوت است. در بخش خسارت مادی، بیمه‌گر متعهد پرداخت هزینه تعمیرات، جایگزین کردن کامپیوتر و سایر تأسیسات در صورت ورود خسارت کلی به قیمت جاری بازار است به شرطی که از حداکثر سرمایه بیمه شده تجاوز نکند. پرداخت هزینه تخلیه ضایعات و جابه جایی دستگاههای آسیب دیده در پی تحقق خطر بیمه شده، همچنین حفاظت از قسمتهای سالم تا پس از تعمیر و تعویض قطعات یا جایگزینی کامپیوتر خسارت دیده جزو تعهدات بیمه‌گر است. نرم افزار کامپیوتر تحت عنوان« و سایر محتویات» طبق تعریف و شرایط مندرج در قرارداد بیمه دارای پوشش بیمه‌ای  است. تعهد بیمه‌گر تنها شامل هزینه های اداری، تهیه برنامه و دادن اطلاعات و تایپ است. یعنی هزینه های دبیرخانه ای و هزینه تهیه و تولید اطلاعات جزو استثناآت بیمه نامه است و تحت پوشش بیمه نیست.
•  انبارها
در مورد کالاهای انبار شده در انبارهای عمومی، انبار گمرک و سایر محلهای مشابه، خسارت وارده باید براساس قیمت کالای آسیب دیده در محل و زمان وقوع آتش سوزی مورد ملاک قرار گیرد. به طور کلی بیمه نامه اتش سوزی خسارت مازاد بر ارزش بازار اموال حادثه دیده را تعهد نمی کند. برای برخی کالاهای مورد بیمه مقررات ویژه ای برای پرداخت خسارت در متن بیمه نامه درجه می شود. مثلاً برای انبار پنبه که دچار آتش سوزی شده قیمت آن را با توجه به قیمت پنبه در محل معینی بی درنگ بعد از وقوع آتش سوزی اساس محاسبه خسارت در نظر می گیرند یا اینکه اگر آتش سوزی در انبار پنبه در فصلی خارج از فصل تجارت آن اتفاق افتاده باشد، قیمت پنبه در اولین فرصت زمان شروع تجارت پنبه را اساس محاسبه خسارت قرار می دهند. البته این مورد زمانی است که قیمت یکنواخت را دولت اعلام نکرده است و تجارت پنبه تحت انحصار یا کنترل دولت نیست.
برای واحدهای صنعتی و تولیدی که دچار آتش سوزی می شوند ممکن است خسارت شامل کالاهای تولید شده، در حال تولید و مواد اولیه خام باشد. برای ارزیابی خسارت در این موارد، قیمت بازار مواد اولیه در زمان وقوع آتش سوزی اساس محاسبه خسارت است و برای کالاهای نیمه تولید یا در حال تولید و همچنین تولید شده، هزینه های تولید ( دستمزد و کارگر) به آن افزوده می شود. البته جای این بحث باقی می ماند که برای کالاهای تولید شده خسارت باید بر مبنای قیمت روز بازار تعیین و پرداخت شود که در این صورت سود تولید کننده و سایر هزینه های او نیز جبران می شود. ولی در پاسخ باید گفت که بیمه نامه آتش سوزی آن را پوشش نمی دهد و برای جبران آن باید بیمه‌گذار به فکر تهیه بیمه نامه عدم النفع باشد. بیمه‌گر باید توجه بیشتری به قدمت و سن اموال بیمه شده داشته باشد: کارخانه قدیمی است یا نه؛ کالاهای تولید شده باب میل بازار است؛ کالاهای مشابه و با کیفیت بهتر و با قیمت مناسب در بازار به فراوانی وجود دارد؛ تولید کالا و فروش آن به قیمت معمولی امکانپذیر است یا تولید کننده باید  زیر قیمت معمولی آنها رابه فروش برساند؟ اگر چنین بیمه‌گذاری بتواند از بیمه نامه آتش سوزی خسارتی افزون برقیمت عادی بازار آن کالا دریافت دارد یا صاحب واحد تولیدی بتواند خسارتی مازاد بر ارزش ماشین آلات خود در بازار دریافت کند، برای ایجاد آتش سوزی عمدی یا سهل انگاری در مراقبت از اموال بیمه شده انگیزه خواهد داشت.
تعهد پرداخت هزینه ها از طرف بیمه‌گر
بیمه‌گران آتش سوزی معمولاً هزینه هایی از قبیل هزینه تهیه طرح و نقشه ساختمان و ماشین آلات، دستمزد مهندسان مشاور، آرشیتک ها و سایر هزینه های مشابه را که بیمه‌گذار باید متحمل شود، تعهد می کنند. البته هزینه هایی که در خصوص تهیه و بررسی خسارت بیمه‌گذار انجام می شود استثناست. بدین منظور تحت عنوان خاصی این پوشش در بیمه نامه آتش سوزی قید شده و برای محاسبه آن نیز فرمولی  در نظر گرفته می شود. در موارد خاصی اصل خسارتی بودن بیمه آتش سوزی به دلیل رقابت شدید بین شرکتهای بیمه نادیده گرفته شده و بیمه‌گر ممکن است خسارتی بیشتر از مبلغ بیمه شده در روز صدور بیمه نامه متعهد شود. موارد زیر از جمله این نوع پوششهاست :
۱- بیمه نامه های ارزش توافقی. در این نوع بیمه نامه اموال بیمه شده براساس فهرست مورد پوشش قرار می گیرند و بیمه‌گر متعهد می شود خسارت هر یک از اقلام بیمه شده طبق ارقام فهرست را که بر اثر آتش سوزی تلف می شوند بپردازد. لذا ممکن است بیمه‌گذار خسارتی مازاد بر قیمت اموال بیمه شده در زمان آتش سوزی دریافت دارد. مورد استفاده این نوع بیمه نامه ها برای بیمه آتش سوزی تابلوهای نقاشی، کارهای هنری و نظایر اینها متداول است.
۲- هزینه های اضافی برای باز سازی و تجدید بنای ساختمانهای آسیب دیده که به موجب قانون انجام می گیرد.
در بعضی از مناطق و شهرها ممکن است شهرداریها و مسؤولان ذی ربط، قوانین و مقررات خاصی برای تجدید بنا و ایجاد ساختمانهای جدید وضع کنند که رعایت آنها اجباری اعلام شود. معمولاً اینگونه مقررات برای ساختمانهای موجود وضع نمی شود بلکه برای ساختمانهای جدیدالحداث است که مثلاً تأسیسات خاصی باید وجود داشته باشد و از مواد اولیه بخصوصی باید استفاده شود و سایر موارد مشابه دیگر. بدین سبب شرکتهای بیمه پرداخت اینگونه هزینه های اضافی ناشی از رعایت قوانین و مقررات را علاوه بر پرداخت خسارت متعهد می شوند. لذا در این صورت نیز بیمه‌گذار ممکن است خسارتی بیشتر از مبلغ اصلی خود دریافت دارد. البته در بیمه نامه قید می شود که بیمه‌گر در برابر هزینه هایی که قبل از وقوع خسارت بیمه‌گذار باید بپردازد مسئولیتی ندارد.
بیمه آتش سوزی به قیمت نو سازی و جایگزینی ساختمان و ماشین آلات.
در نتیجه تورم و بالا رفتن قیمتها، به ویژه بعد از دو جنگ جهانی، و ادامه  روند افزایش دایمی آن قیمت ساختمانها و ماشین آلات واحدهای صنعتی نیز به طول چشمگیر افزایش یافته است. بیمه‌گذارانی که ساختمان و ماشین آلات آنها بر اثر آتش سوزی از بین می رود در ابتدا قادر نیستند از محل خسارتی که از شرکت بیمه خود دریافت می دارند، به اضافه ذخایر استهلاک، ساختمان و ماشین آلات از بین رفته را جایگزین سازند. اختلاف بین مبلغ مورد نیاز برای تجدید ساختمان و مجموع خسارت و ذخایر استهلاک بسیار بالاست. لذا بیمه‌گران، پوششی را به بیمه‌گذاران مورد اعتماد خود ارائه می دهند که به موجب آن در صورتی که ساختمان و ماشین آلات آنها بر اثر آتش سوزی نابود شود، قیمت جایگزینی و تجدید ساختمان ( نو به جای کهنه) به آنها پرداخت گردد. این پوشش، مخصوص ساختمانها، کارخانه ها و ماشین آلات است و مواد اولیه و انبارها را شامل نمی شود.
اساس پرداخت برای ساختمان ارزش تجدید بنای آن است و در مورد ماشین آلات، جایگزینی همان ماشین با همان مارک و شرایط یا ماشین مشابه است. بیمه‌گر تعهدی برای جایگزینی با  ماشین بهتر و پیشرفته تر ندارد و اگر ساختمان و ماشین آلات کلاً نابود نشده و فقط خسارت دیده باشد نمی توان از بیمه‌گر درخواست پرداخت خسارت کلی کرد یا خسارتی معادل ارزش جایگزینی خواست. حداکثر تعهد شرکت بیمه، ارزش واقعی اموال بیمه شده تا سقف جایگزینی و تجدید بناست. اگر سرمایه بیمه شده کمتر از ارزش جایگزینی و تجدید بنا باشد، بیمه‌گر تعهد پرداخت حداکثر تا سرمایه بیمه شده را عهده دار است و مابه التفاوت آن را بیمه‌گذار خود باید تقبل کند. البته به دلیل مشکلات ناشی از این عمل و به سبب افزایش سریع قیمتها و بالا بودن نرخ تورم، شرکتهای بیمه مابه التفاوت قیمت جایگزینی و تجدید ساختمان بین ۸۵ تا ۱۰۰ درصد را به عهده می گیرند و اصل قاعده نسبی سرمایه را فقط زمانی اعمال می کنند که سرمایه بیمه شده کمتر از  ۸۵ درصد ارزش جایگزینی باشد که در این صورت بیمه‌گذار باید مابه التفاوت آن را خود تعهد کند.
بیمه آتش سوزی به ارزش قرارداد
این نوع پوشش آتش سوزی برای مواردی است که بیمه‌گذار به موجب قرارداد کالایی را فروخته  و کالا قبل از تحویل به خریدار براثر آتش سوزی از بین رفته است. زیان بیمه‌گذار در این مورد، ارزش و قیمت قرارداد است نه قیمت کالا در بازار. لذا در این نوع قرارداد، بیمه‌گر صادر کننده پوشش، خسارت او را براساس ارزش قرارداد محاسبه و پرداخت می کند. بنابراین در این نوع بیمه نامه، خسارت بیمه‌گذار که باید قیمت کالا در بازار باشد به قیمت قرارداد که بیمه‌گذار برای فروش منعقد کرده پرداخت می شود، بدون در نظر گرفتن نوسانهای قیمت بازار.
به طور کلی قرارداد بیمه آتش سوزی یک قرارداد غرامتی است یعنی اینکه بیمه‌گر خسرات واقعی بیمه‌گذار را به ارزش بلافاصله قبل از ورود خسارت می پردازد. وقوع خطر مورد بیمه بیمه نامه آتش سوزی نباید منشأ درآمدی برای بیمه‌گذار باشد و در این مورد، بیمه‌گر خسارتهای مستقیم بیمه‌گذار را می پردازد. البته در مواقعی طبق توافق قبلی، بیمه‌گر پرداخت خسارتهای غیر مستقیم زیر را نیز به عهده می گیرد:
– هزینه های کارشناسی، آرشیتکت و مهندسان مشاور.
– هزینه تخلیه ضایعات.
– هزینه از دست دادن اجاره و جایگزین کردن محل مشابه.
– هزینه های از دست دادن دفاتر حسابداری شرکت و جایگزین کردن آنها.
– مابه التفاوت ارزش نقدی با ارزش جایگزینی.
دلیل اینکه خسارتهای  مستقیم ناشی از آتش سوزی و خسارتهای غیر مستقیم باید جدا از هم باشند این است که بیمه نامه اتش سوزی فقط خسارتهای واقعی وارد شده به مورد بیمه را تأمین می کند و تابع اصل غرامت است. در صورتی که خسارتهای غیر مستقیم پوشش دیگری است به نام خسارتهای تبعی که خود پوشش جداگانه است و معمولاً براساس اولین خسارت  صادر می شود.
مبلغ و ارزش مورد بیمه
مبلغ مورد بیمه حداکثر مبلغی است که بیمه‌گر در صورت تحقق خطر ممکن است به بیمه‌گذار بپردازد ( براساس اصل غرامت). بیمه‌گر، مبلغ مورد بیمه را در موقع خسارت ارزیابی می کند. در مورد بیمه موجودی انبارهای کارخانه های صنعتی از آنجا که موجودی کالا در درون این انبارها معمولاً در حال نوسان است، به بیمه‌گذاران پیشنهاد می شود که برای موجودیهای خود بیمه نامه براساس اظهارنامه با توجه به موارد زیر دریافت کنند.
– ارزش حداکثر موجودی که در انبار نگهداری می شود باید به بیمه‌گر اعلام گردد.
– بیمه‌گذار باید حق بیمه اولیه یا موقت ( معمولاً ۷۵درصد) را پرداخت کند.
– اظهارنامه ماهانه یا هر سه ماهانه تهیه و برای بیمه‌گر ارسال شود.
– حق بیمه قطعی در پایان مدت بیمه نامه براساس اظهارنامه های ارسالی محاسبه و حق بیمه اضافی دریافت و حق بیمه برگشتی ( حداکثر تا یک سوم حق بیمه اولیه) به بیمه‌گذار مسترد می شود( در ایران حداکثر یک دوم حق بیمه موقت برگشت پذیر است).
– مبلغ بیمه شده براساس متوسط موجودی صادر می شود.
– برای موجودیهایی که در انبارهای مختلف نگهداری می شوند بیمه نامه شناور صادر می شود.
ارزش مورد بیمه ( ارزش کامل، ارزش توافقی، اولین خسارت)
ارزش اموال بیمه شده  ارزشی است که این اموال در لحظه شروع قرارداد دارند که به آن ارزش بیمه‌ای  اطلاق می شود. ارزش اموال بیمه شده در لحظه وقوع خسارت، ارزش جایگزینی  نامیده می شود. مبلغ بیمه شده  باید برابر با ارزش بیمه‌ای اموال بیمه شده باشد.
ارزیابی خسارت براساس ارزش اشیای آسیب دیده در موقع حدوث سانحه یا کاهش بهای قیمتهای باقی مانده به عمل می آید، به ویژه بهای تعویض به قرار زیر است:
الف) برای کالاهای بازرگانی و مواد طبیعی بهای جاری آنها ( سود احتمالی هیچ گاه در ارزیابی خسارت دخالتی نخواهد داشت).
ب ) در خصوص ابنیه تفاوت بهای ساختمان مورد بیمه بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت آن بلافاصله بعد از وقوع حادثه در صورتی که بنا تعمیر شود بهای تعمیر نباید از ارزش واقعی تجاوز کند.
پ) برای اثاث خانه و اشیای معمولی و افزارکار و ماشینها، هزینه تعمیر یا تعویض آنها.
مع هذا هرگاه براثر استعمال یا به جهات دیگر ارزش مورد بیمه کاهش یافته باشد این تنزل بها باید هنگام ارزیابی خسارت در نظر گرفته شود.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است