سعی کنید اشتباهات دیگران را ببخشید، حس انتقام انرژی منفی دارد.
خانه » پروژه » فناوری اطلاعات » دانلود پروژه طراحی رباط شوینده
دانلود پروژه طراحی رباط شوینده

دانلود پروژه طراحی رباط شوینده

دانلود پروژه طراحی رباط شوینده

طراحی رباط شوینده

چکیده
نیاز ما در اختراع استا و زاییده شرایط، هر اختراعی در ابتدا با برآوردن یک نیاز به بار می‌نشیند و در گذشت ایام، این هماهنگی با شرایط (اعم از زمان و مکان و …) است که موجبات رشد و پویایی آن را فراهم می‌سازد.پوشیده نیست که در دنیای امروز،‌ همراه با افزایش روز افزون جمعیت بشر، برای کنترل  نظم بشری، بهادادن به عوامل از جمله، زمان، منابع تجدید ناپذیر انرژی، سرمایه و منابع حیاتی، اهمیتی بیش از پیش دارد که همانا باعث نگاههای موشکافانه‌تر در طراحی های  صنعتی شده که عدم توجه به این امور در هنگام نشدن به مدنیزاسیون روز جهان نتیجه نخواهد داشت جز باز ماندن بیشتر از غافله جهان مدرن امروز.لذا با عنایت به مطالب فوق، بر آن شدیم تا با انتخاب طرحی بنام طراحی رباط شوینده ضمن گام برداشتن در جهت طراحی هدفمند نشان دهنده تأثیر مطلوب مدرنیزاسیون حتی در دم دست ترین شئونات زندگی روزمرده باشیم.با امید به حصول این خواسته، پروژه‌ طراحی رباط شوینده را تقدیم می‌کنم

فهرست مطالب
فصل اول
۱-۱) روشن دستی (سنتی)
۲-۱) روش اتوماتیک
فصل دوم
۱-۲) کارواش  اتوماتیک تونلی یا ریلی
۲-۲) کارواش اتوماتیک ثابت یا سه برس
۳-۲) بررسی  کلی مکانیزم کارواش اتوماتیک
۴-۲) بررسی مکانیزم کارواش اتوماتیک ثابت و ریلی
فصل  سوم
۱-۱)        معرفی  اجزای پنیوماتیکی
۱-۳-۱) تولید هوای فشرده
۲-۳) قطعات مدار کنترل نیوماتیک
۲-۳-۱) سیلندرهای نیوماتیک
۲-۳-۲) سیلندرهای یک طرفه
۲-۳-۳) سلیندرهای دو طرفه
۳-۳) مشخصات سلیندرهای نیوماتیک
۳-۳-۱) نیروی سیلندر
۳-۳-۲) مصرف هوا
۳-۳-۳) سرعت پیستون
۳-۳-۴) بارهای کمانشی روی میله پیستون
۳-۳-۵) شیرها
۳-۳-۶) شیرهای راه دهنده
۴-۳) مشخصات شیرها از نظر عملکرد
۵-۳) روشهای تحریک شیرها
۶-۳) شیرهای کنترل جریان
۷-۳) موتورهای بادی
۸-۳) سیستم کنترل
۸-۳-۱) کنترل مدار باز
۸-۳-۲) کنترل مدار بسته
۹-۳) مدارهای کنترل منطقی
۹-۳-۱) عملیات اصلی
۹-۳-۲) عملیات جانبی
۹-۳-۳) عملیات ترکیبی
۱۰-۳) تجهیزات خط هوا، فیلتر و روغن زن
۱۰-۳-۱) روغنکاری
۱۰-۳-۲) جریان یک جهته
۱۰-۳-۳) جریان دو جهته
۱۰-۳-۴) روغن‌ زن‌های غبار روغن (مه روغن)
۱۱-۳) دبی جریان هوا
۱۱-۳-۱) جریان ساده:
۱۱-۳-۲) جریان پیچیده:
۱۲-۳) روغن روغنکاری
۱۳-۳) وضعیت نصب
۱۴-۳) فیلترها
۱۴-۳-۱) اجزاء فیلتر
۱۵-۳) اندازه دستگاه‌ها
۱۶-۳) بلبرینگهای خطی
۱۷-۳) سنسور U1tra Sonic
فصل چهارم
۱-۲)        انواع کمپرسور
۱-۴-۱) کمپرسورهای رفت و برگشتی
۱-۴-۲) کمپرسروهای دورانی
۲-۴) نصب کمپرسورها
۳-۴) نصب سیستم خطوط لوله اصلی
فصل پنجم
۱-۳)        محاسبه شقف فرچه‌های کناری
۱-۵-۱) انتخاب الکتروموتور
۱-۵-۲) اجزای شفت واسطه
۱-۵-۳) محاسبه Pulley و تسمه V شکل الکتروموتور و فرچه‌ها ۱۱۳
۲-۵) محاسبه قطر شفت مجموعه ۳ تایی
۳-۵) محاسبه چرخهای فریم متحرک
۴-۵) محاسبه طنابها (سیم بوکسلها)
۴-۵-۱) روغن کاری طنابها
۴-۵-۲) جلوگیری از رنگ زدگی طنابها
۴-۵-۳) محاسبه پولی طناب
۵-۵) محاسبه قطر پیستون جک بالابر افقی
۶-۵) مدار کنترل
ضمیمه و جداول
چکیده
نیاز ما در اختراع استا و زاییده شرایط، هر اختراعی در ابتدا با برآوردن یک نیاز به بار می‌نشیند و در گذشت ایام، این هماهنگی با شرایط (اعم از زمان و مکان و …) است که موجبات رشد و پویایی آن را فراهم می‌سازد.
پوشیده نیست که در دنیای امروز،‌ همراه با افزایش روز افزون جمعیت بشر، برای کنترل  نظم بشری، بهادادن به عوامل از جمله، زمان، منابع تجدید ناپذیر انرژی، سرمایه و منابع حیاتی، اهمیتی بیش از پیش دارد که همانا باعث نگاههای موشکافانه‌تر در طراحی های  صنعتی شده که عدم توجه به این امور در هنگام نشدن به مدنیزاسیون روز جهان نتیجه نخواهد داشت جز باز ماندن بیشتر از غافله جهان مدرن امروز.
لذا با عنایت به مطالب فوق، بر آن شدیم تا با انتخاب طرحی بنام طراحی رباط شوینده ضمن گام برداشتن در جهت طراحی هدفمند نشان دهنده تأثیر مطلوب مدرنیزاسیون حتی در دم دست ترین شئونات زندگی روزمرده باشیم.
با امید به حصول این خواسته، پروژه‌ طراحی رباط شوینده را تقدیم می‌کنم.
فصل اول:
بررسی متداول شستشوی اتومبیل
(عیوب و محاسن)
۱-۱) روش دستی (سنتی)
روشهای دستی طبق یک سری علل خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند که تعدادی از این عوامل عبارتند از:
۱-   پایین بودن هزینه راه اندازی و نگهداری
هزینه  را اندازی تنها شامل خری تأسیسات از جمله پمپ آب، کمپرسور هوا، و در صورتی که تمایل به ارائه سرویس شستشو با آب گرم نیز باشد،‌ نیاز به یک دیگر آب و مشعل و یک سیستم لوله‌کشی اضافی خواهد بود که تعداد محدودی از مراکز شستشوی اتومبیل از این سیستم اضافه استفادهع می‌کنند که در فصول بعدی در مورد هر یک از سیستمهای تأسیساتی بطور کامل توضیحاتی ارائه می‌‌شود.
از طرفی با توجه به نبودن سیستم تاسیساتی پیشرفته و یک سیستم ساده، هر تعمیر کار آشنا به تأسیسات از عهده تعمیر آن بر می‌آید و نیاز به تخصص ویژه در این زمینه نمی‌باشد و مزیت دیگر وجود چندین پمپ از کار بیافتد باعث مختل شدن کل سیستم نخواهد شد و سیستم با بقیه پمپها به کار خویش ادامه خواهد داد.
۲-   پایین بودن هزینه نیروی انسانی:
با توجه به شرایط کاری که اکثر نیروهایی که در این مراکز مشغول به کار می‌باشند از دستمزد بسیار پایین برخوردارند بطوری که حتی آگاهی دستمزد کارگران بصورت انعام پرداخت می‌شود.
۳-   جا افتادن این تفکر در روش سنتی اتومبیل تمیزتر می‌شود.
از آنجا که شرایط آب و هوایی و آلودگی موجود در نقاط شهری، در کشورهای مختلف با فرهنگ های مختلف، فرق می‌کند، لذا ماشینهای اتوماتیک طراحی شده در یک کشور،‌ بازده مطلوبی را (گاهاً) در سایر مناطق ندارند و به خوبی از عهده برطرف کردن کامل آلودگیهای مختلف بر نمی‌آیند. که این خود دلیلی ازجعیت روشهای دستی و سنتی در مقابل مشاشینهای اتوماتیک (کارواشها) در نزد عموم است.
۴-   سهولت راه اندازی:
با توجه به شرایط فوق، تعداد بسیاری از این نوع مراکز سنتی در سطح شهرهای کشورهای کمتر رشد یافته (از جمله شهرهای ایران و خصوصاً تهران) دیده می‌شود.
بطوریکه که در هر منطقه شهری،‌ حداقل یک لی ۲ عدد از این دست مراکز وجود دارد که تماماً زاییده شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی و نیز  سهولت راه اندازی آنها است.
–    دلایلی که عنوان شد، مزایایی بودند که باعث می‌شد تا اکثریت سرمایه گذاری و مشتریان به این نوع مراکز سنتی روی آورند ولی این روشها نیز عاری از عیب نیست و این معایب باعث  بهره‌گیری از روشهای مدر نیزه می‌گردد، که اکنون به شماری از این معایب می‌پردازیم؛
۱-   لزوم استفاده از فضای زیاد:
شرایط حاکم بر سیستمهای دستی از جمله استفاده از چندین پمپ بطور همزمان یعنی شستشوی چندین ماشین در یک زمان که برای چنین شرایطی نیاز به فضای زیاد برای جادادن ماشین‌ها و همچنین فضا باید به قدری باشد که آب حاصله از شستشوی ماشین به ماشین های دیگر برخورد نکند……………….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۸۶

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است