دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله طراحي و ساخت فانكشن ژنراتور

طراحي و ساخت فانكشن ژنراتور
فهرست مطالب
چكيده   4
كلمات كليدي  4
مقدمه   6
فصل اول – فرم نهايي مدار با استفاده از آي سي هاي پايه و قطعات آنالوگ
1-1- مدار توليد موج مربعي با فركانس و duty cycle متغير ودامنة ثابت   15
1-2- مدار مبدل  موج مربعي به مثلثي   20
1-3- مدار مبدل موج مثلثي به سينوسي   23
1-4- بخش تغييرات دامنه   25
فصل دوم – فرم نهايي با استفاده از آي سيMAX038 و قطعات آنالوگ
2-1- مشخصات آي سي   27
2-2- فرم نهايي و مقادير قطعات اصلي   31
نتيجه گيري
پيوست‌ها
پيوست 1: اطلاعات فني Max038
پيوست 2: اطلاعات فني تايمر LM555
پيوست 3: اطلاعات فني آي‌سي 7414HC
پيوست 4: اطلاعات فني آي‌سي CA3140
فهرست منابع
Abstract
Keywords
فهرست اشكال
فصل اول
شكل 1-1: طرح مدار با آپ آمپ‌ها و ترانزيستورها
شكل 1-2: طرح بلوك دياگرامي مدار
شكل 1-3: مدار آستابل با 555
شكل 1-4: مدار براي بدست آوردن خروج مثلثي
شكل 1-5: مدار براي بدست آوردن خروجي سينوسي
شكل 1-6: خروجي بخش مبدل مثلثي به سينوسي
شكل 1-7: بلوك دياگرام بخش‌هاي اصلي مدار
شكل 1-8: بلوك دياگرام توليد موج مربعي
شكل 1-9: مقادير ارائه شده براي مدار آستابل با 555
شكل 1-10: مقادير ارائه شده براي مبدل مربعي به مثلثي
شكل 1-11: مقادير ارائه شده براي مبدل مثلثي به سينوسي
شكل 1-12: خروجي سينوسي
شكل 1-13: مدار بخش تغييرات دامنه
شكل 1-14: شكل نهايي مدار
فصل دوم
شكل 2-1: فرم آي‌سي و پايه‌ها
شكل 2-2: نمودار بلوكي عملياتي آي‌سي 8038
شكل 2-3: فرم كلي مدار مولد شكل موج 8038
شكل 2-4: خروجي‌هاي آي‌سي Max038
شكل 2-5: شماي داخلي آي‌سي و المان‌هاي مورد نياز
شكل 2-6: شكل نمونه براي توليد موج سينوسي………………..

دانلود مقاله طراحي و ساخت فانكشن ژنراتور
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد