دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه طراحي و ساخت نيروگاه توليد انرژي گازسوز

طراحي و ساخت نيروگاه توليد انرژي گازسوز
فهرست مطالب
1-هدف و ديدگاه كلي 4
1-1- مقدمه 4
2-1-منابع و استانداردها 6
S 75.01 For control valve sizing 8
2-اطلاعات فني 9
1-2-شرايط محيط : 9
2-2- اطلاعات مربوط به خط لوله انتقال گاز از خط لوله سراسري به داخل نيروگاه 10
3-توضيحات فني 11
1-3-ورودي سيستم 11
2-3-فيلترهاي تصفيه كننده گاز 13
3-3-واحد اندازه گيري دبي 16
انتخاب كنتور 18
اصول كار كنتور توربيني: 20
4-3- ايستگاه تقليل فشار 22
5-3- واحدهاي اندازه گيري براي هر واحد از بويلرها 24
6-3- سيستم سوخت گازهاي مضر و زائد (FLARE) 25
7-3- فلسفه كنترل 26
8-3- مسير يابي و نصب خطوط لوله گاز 27
زنگ زدايي و آماده سازي لوله 30
پوشش گذاري و عايقكاري لوله هاي گاز 32
رعايت اصول نوارپيچي بر روي لوله ها 36
تست صحت انجام عايقكاري 38
عايقكاري گرم 40
فيلترهاي تصفيه گاز 44
1-مقدمه 44
2-كد و استاندارد 45
3-شرايط طراحي و عملكرد 45
Nitrogen                                                          6.2 46
Methane                                                         91.27 46
Ethane                                                           1.26 46
N-Pentane                                                     0.11 46
2-3- فشار 46
3-3-دما 47
4- ديدگاه كلي و عمومي 47
5-كنترل 49
6- MATERIAL 50
7- ساخت 51
8- رنگ كاري 51
9- تست 51
10-بازرسي 53
انتخاب فيلتر 53
Rotating Member Oil Bath Scabber 56
Filter 59
1-هدف و ديدگاه كلي
1-1- مقدمه
با گذشت زمان و پيشرفت تكنولوژي در زمينه نفت و گاز هر روز شاهد هستيم كه سيستم هاي قديمي كه با انواع سوخت فسيلي سنگين مانند مازوت و نفت و گازكار مي¬كردند دچار تغيير و دگرگوني مي¬شوند.ا مروزه بدليل مسائل و مشكلات زيست محيطي و آلودگي ناشي از سوخت اينگونه سوخت هاي فسيلي، پائين بودن راندمان حرارتي، عمر كم تجهيزاتي كه در ارتباط با اين سوختها هستند و غير اقتصادي بودن آنها ديده مي شود كه صاحبان صنايع به فكر جايگزيني اين منابع با گروه ديگري از سوخت ها هستند يكي از بهترين جايگزين ها گاز طبيعي است كه هم ارزان و در دسترس بوده و علاوه بر آن آلودگي بسيار كمي براي محيط بوجود مي آورد.
در ادامه در طي اين طراحي هدف تبديل يك نيروگاه توليد انرژي مازوت سوز به يك نيروگاه توليد انرژي گازسوز مي باشد بديهي است كه اين نيروگاه در سيكل رانكين كار مي كند بنابراين كافي است سيستم توليد انرژي نيروگاه از حالت مازوت سوز به گاز سوز تبديل شود. اين عمليات از خط انتقال سراسري گاز شروع شده و تا مشعل هاي مربوطه به هر ديگ بخار ادامه دارد.
بدليل اهميت طرح و استراتژيك بودن فعاليت يك نيروگاه هيچگاه نبايد نيروگاه بر اثر قطع جريان گاز دچار خاموشي شود به همين دليل طراحي بايد به گونه‌اي باشد كه هر گونه استرس ناشي از وزن و تنش هاي حرارتي كه ممكن است در هنگام نصب تجهيزات و در زمان عملكرد سيستم بروز كند را تحمل نموده و علاوه بر آن هر گونه دبي ناگهاني و فشار تناوبي را كه حداكثر آنها كمتر از شرايط تست است را تحمل كند.
با توجه به مطالب فوق بايد براي تعميرات و نگهداري سيستم مربوطه اقدام لازم را بعمل آورد. اين مطلب بيانگر آن است كه در دسترس بودن تجهيزات و ساير اجزا كه نياز به تعمير و نگهدراي و تعويض دارند از اهميت خاصي برخوردار است اين دسترسي شامل دسترسي اپراتور به تجهيزات، دسترسي ماشين آلات حمل و نقل براي تجهيزات سنگين مي باشد كه بايد جاده هاي مورد نظر به طور كامل در نظر گرفته شود.
براي عملكرد بهينه سيستم و كنترل مناسب نيازمند يك سري تجهيزات ابزار دقيق هستيم كه در ادامه به طور مفصل در بخش هاي جداگانه به هر يك از موارد فوق خواهيم پرداخت.
دانلود پروژه طراحي و ساخت نيروگاه توليد انرژي گازسوز
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد