دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

طراحي و مدلسازي قالب برش Link توسط نرم افزار پيشرفته Catia

طراحي و مدلسازي قالب برش Link توسط نرم افزار پيشرفته Catia 
فهرست مطالب
* چكيده
* پيشگفتار 1
* مقدمه 2
*  فصل اول (طراحي قطعات)5
* فرورفتگي‌ها و برآمدگي‌ها 5
* فرورفتگي‌ها و برآمدگي‌ها در اطراف سوراخ 8
* لبه هاي خم شده9
* تلرانس ها در قالب‌ها10
* سوراخهاي راست 10
* سوراخهاي بيرون زده11
* رابطه سوراخها با خم‌ها13
* شکاف‌ها (فاق‌ها) 14
* خم ها16
*  فصل دوم (انواع قالب)23
* قالب‌هاي برش 23
* قالب‌هاي تمام برش (قيچي)23
* قالب‌هاي مرکب 25
* قالب‌هاي قيچي کاري و صافکاري 25
* قالب‌هاي سوراخ کاري 26
* قالب‌هاي خان کشي 26
* قالب‌هاي خم 29
* قالب‌هاي فرم 32
* قالب‌هاي کشش 33
* قالب‌هاي گرد کاري 35
* قالب‌هاي اکستروژن 35
* قالب‌هاي سردکاري 36
* قالب‌هاي مرحله‌اي 38
* قالب‌هاي جازدن قطعات 38
* قالب‌هاي ديگر 39
*  فصل سوم (پرس)43
*  انواع پرس‌ها 43
* ساختمان پرس‌ها 43
* منابع مورد استفاده در پرس‌ها 44
*  سرعت پرس‌ها 44
* پرس‌هاي C شکل ضربه اي 45
* پرس‌هاي C شکل بزرگ 47
* طرز کار با يک پرس‌ C شکل ضربه اي49
* پرس با ميزگردان 50
* پرس با تغذيه نقاله‌اي 51
* پرس‌هاي ورق کاري 53
* پرس‌هاي چرخ در پشت 53
* پرس‌هاي هيدروليک55
* ساختمان يک پرس هيدروليک56
* پرس هاي هيدروليك با ميز گردان57
* پرس‌هاي پنوماتيک 59
* پرس‌هاي الکتريکي 59
*  پرس‌هاي دروازه‌اي 60
* پرس‌هاي دروازه‌اي با ميزگردان62
* پرس‌هاي دروازه‌اي هيدروليک 63
* پرس‌هاي دروازه‌اي بزرگ 64
* پرس‌هاي چهار ستونه 66
*  پرس‌هاي چهار ستونه تمام فولادي 67
* پرس‌هاي چهار ستونه بزرگ 68
* پرس‌هاي انتقالي 69
* پرس‌هاي هيدروفرم 70
* پرس‌هاي که از پايين به بالا عمل مي‌کنند 71
* پرس‌هاي چهار ستونه با حرکت از پايين به بالا 72
* پرس‌هاي با سرعت زياد 73
* پرس‌هاي فوق‌العاده سريع 73
* پرس‌هاي کاملاً اتوماتيک 74
* وسايل انتقال دهنده75
* تخليه كننده هاي اتوماتيك76
* تخليه كننده هاي انبركي76
*  فصل چهارم (برش فلزات)78
*  تعريف 78
* مراحل برش 79
* قالبهاي برش 80
* بازي برش 81
* قابل تبديل بودن قالبهاي برش بر اساس بازي برش 86
* بازي برش براي فولادهاي الکتريکي 90
*  بازي برش براي مواد غير فلزي 90
* بازي برش براي قالب‌هاي اصلاح 91
* كليرانس زاويه اي92
* قيچي 95
* رابطه نيرو مقدار قيچي 96
* فشار برش98
* فاصله مجاز بين برش‌ها 106
* تئوري پارگي ورق 110
* لقي نامناسب 114
* نيروي برش 116
* کاهش نيروي برش 117
* فصل پنجم (14 مرحله طراحي قالب)120
* نوار ورق 120
* ماتريس 120
* سنبه پولک زني 121
* سنبه سوراخکاري 122
* صفحه سنگبر 123
* راهنماي داخلي 124
* گچ راهنماي ورق يا کانال راهنما 125
* استپ انگشتي يا پين انگشتي 126
* پين اتوماتيک يا استپ اتوماتيک 127
* صفحه جدا کننده (صفحه رو بنده)128
*  اتصالات و بست‌ها 129
*  کفشک ها 129
* نقشه کامل 130
* فصل ششم- مشخصات قطعه کار و محاسبات طراحی133
*  مشخصات قطعه کار133
* ابعاد133
* خیلی و تنش برشی133
*  محاسبات مربوط به نوار خام134
* مازاد عرضی و طولی134
* بازدهی ورق135
*  محاسبات مربوط به ماتریس136
* قسمت بدون شیب136
* شیب یا زاویه آزاد136
* ضخامت136
* حداقل فاصله سوراخ ماتریس تا لبه136
* مشخصات ورق گیر137
* لقی بین سنبه وماتریس (C)137
* لقی در بلانک زنی138
* لقی در سوراخکاری138
*  اتصالات139
* محاسبه نیروها139
* نیروی برش139
* نیروی تناژ140
*  ضربه گیر140
* علت استفاده از ضربه گیر140
* روش های تعیین لزوم ضربه گیر140
* -مکان دنباله قالب141
* روش های پیدا کردن مکان دنباله قالب141
* محاسبه محل مناسب141
* منابع144

طراحي و مدلسازي قالب برش Link توسط نرم افزار پيشرفته Catia
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد