خانه » پروژه » گرافیک وهنر » دانلود پروژه طراحی بسته بندی
دانلود پروژه طراحی بسته بندی

دانلود پروژه طراحی بسته بندی

طراحی بسته بندی

فهرست مطالب
مقدمه ۶
بخش نظری پروژه: ۷
۱- شناسایی مسئله ۷
بررسی تحقیقات مشابه احتمالی (مکاتبات و مراجعه حضوری) ۱۰
نتیجه مصاحبه ۱۳
نتیجه پرسشنامه ۱۳
تأثیر تبلیغاتی: ۱۵
بررسی بازار و مقدار نیاز: ۱۵
۲- بررسی و شناخت «نمونه های موجود» ۱۶
۱-۲ تاریخچه محصول و بررسی ۱۲ پارمتر اصلی طرح. ۱۶
تاریخچه‌ آلفارومئو ۱۶
سیر تحول تاریخی کارخانه آلفارومئو از نظر طراحی و فنی ۱۷
زیبا بر روی جاده: (RL) 19
«شور و شوق» ۲۰
مانیاتی ۱۷۵۰: ۲۱
نخستین Quadrifoglio : 21
«Mille Miglia» : ۲۳
شور و شوق: ۲۳
ماشین ویژه ماسبقات جیولتیا: ۲۶
آلفارومئو ماشین مورد نظر خانمها: ۲۶
آلفامانیا: ۲۷
آخرین ماشین پیش از جنگ و نخستین ماشین پس از جنگ: ۲۸
شور و شوق: ۳۱
آلفارومئو بعنوان یک سمبل موفقیت: ۳۱
Alfa Passion  ,  Alfa Mania 33
Giulia 1600 sprint 33
«پیکر تراشی با باد» ۳۵
یک افسانه ۴۱
سبک آراسته و عالی ۴۲
اتومبیلی با نامی فرخنده ۴۳
اتومبیلی متوسط جدید ۴۴
جیولیا ۴۶
اشتیاق و جنون آلفا: ۴۷
مدل جیولتیا اسپرنیت ۱۶۰۰: ۴۷
آرمی از ۱۹۷۲ تاکنون ۴۸
هویت آلفارومئو ۴۹
یک آرم «فضایی» ۵۰
اتومبیل ورزشی زیبا و مجلل برای آینده ۵۱
«اتومبیل متوسط N با سبک آلفارومئو» ۵۲
افسانه دوباره زاده می شود. ۵۳
کارکرد استثنایی و قابلیت اعتماد کامل ۵۴
اولین اتاق متوسط با دیفرانسیل جلو ۵۶
مهارت فنی و سبکی در آستانه هزاره سوم ۵۹
مهمترین مدل خودرو مسابقاتی جدید ۶۰
مؤفقیتهای آلفا ۱۴۷ ۶۱
آلفارومئو در ۹۰ سالگی ۶۲
افسانه GTA دوباره زنده می شود. ۶۴
Sports wogon سبک آلفارومئو ۶۴
اتاقک کوچک برای آینده ۶۵
ساختار و سبک یکسان با دو در اضافی ۶۷
« یک اتومبیل ورزشی محض دوباره حیات یافته و پرورش داده شد.» ۶۸
بررسی دوازده بارقه اصلی: ۶۹
بررسی ساختار فرمی محصولات: ۷۱
B : بررسی عناصر گشتالت: ۷۲
بررسی گشتالت عطر JAGVAR (زنانه) ۷۳
بررسی ساختمان گشتالت: ۷۳
کاربرد استنیک: ۷۸
ادکلن فراری: ۷۸
کاربرد سمبلیک ۷۸
کاربرد استیتیک: ۷۹
ادکلن جگوار: ۷۹
کاربرد سمبلیک: ۷۹
کاربرد استنیک ۸۰
ادکلن لامبورگینی: ۸۰
کاربرد سمبلیک: ۸۰
تعریف جامع و مفید از استفاده گر محصول: ۸۱
۱-۳: مشخص نمودن هویت و موقعیت استفادگر: ۸۱
۲-۳- نیازهای فرهنگی ۸۱
۳-۳- نیاز روانی فرد: ۸۲
۳-۴- نیازهای جسمانی فرد: ۸۲
آسیبهای فیزیکی : ۸۲
بررسی آسیبهای احتمالی: (دست و سر) ۸۲
بررسی وجود شرایط عملکردی خطرناک (حین کار و یا هنگام استراحت محصول): ۸۴
هنگام استراحت ۸۵
آسیبهای روانی: ۸۵
بررسی سادگی و پیچیدگی اجزاء تحت عملکرد/چگونگی تداخل اجزاء تحت عملکرد. ۸۵
بررسی ترکیببات عملکردی متناقض و یا هماهنگ: ۸۵
۲-۱-۲-۴-۳- امنیت ۸۶
شرایط استاتیکی: ۸۶
میزان ایستایی در صورت عدم عملکرد: ۸۶
تعداد وضعیت بحرانی نسبت به روند استفاده: ۸۷
۳-۱-۲-۴-۳- بهداشت ۸۷
مسائل بهداشتی در قبال انسان ۸۷
شناسایی وجود ساختارهای غیر مهم: ۸۸
تعرق بخش های در تماس انسان و کالا ۸۸
مسائل بهداشتی در قبال محیط: ۸۸
ایجاد آلودگی پس از استفاده: ۸۹
۴- آنالیز ساختار فنی (عملکرد فنی) ۸۹
۴-۴ بررسی مراحل مونتاژ محصول: ۹۰
۵-۴ مقاومت مصالح با توجه به فرم: ۹۱
۵- آنالیز روابط محیطی: ۹۲
فاکتورها و عوامل حاکم بر محیط: ۹۲
نوع محیط مصرف و بررسی آن. ۹۳
میزان هماهنگی در محیط- انسان- محصول: ۹۳
تأثیرات محیط بر محصول: ۹۳
تأثیرات محصول بر محیط: ۹۴
آنالیز روابط اقتصادی ۹۵
بررسی عوامل حاکم بازار و اقتصاد: ۹۵
مطالعه بازار و عوامل حاکم آن: ۹۵
رقبای موجود در بازار: ۹۶
طراحی. تولید بازاریابی عرضه، تبلیغ، فروش و مصرف محصول ۹۷
تبلیغ و فروش و مصرف محصول: ۹۸
تبلیغات: ۹۹
میزان سرمایه گذاری برای تولید محصول: ۱۰۰
لیست بایدها: ۱۰۰
تاریخچه: ۱۰۲
پلاستیک ۱۰۶
ویژگیهای یک بسته خوب ۱۱۰
بسته بندی با ارزش اضافه ۱۲۳
استندهای تبلیغاتی ۱۲۴
بخاطر سپاری اشکال ۱۲۵
اشکال و معانی: ۱۲۵
تأثیر رنگ ۱۲۵
نقش رنگ در بسته بندی ۱۲۶
فرهنگ زمان، مکان و سن افراد، در انتخاب رنگ ۱۲۸
ارتباط رنگ و جنس محصول ۱۳۰
رابطه ظاهر و حالت فرآورده با رنگ ۱۳۰
کشش بصری رنگها ۱۳۱
کنتراست رنگها (تضاد) ۱۳۲
رابطه رنگ و فرم ۱۳۴
رابطه رنگ و وزن ۱۳۶
اثرات رنگ در روی شکل جعبه ۱۳۷
ارتباط رنگ و مزه ۱۳۸
رابطه رنگ و بو ۱۳۸
بازسازی انواع بسته بندیها: ۱۳۹
۱- بسته بندیهای فلزی ۱۳۹
۲- بسته بندیهای شیشه ای

بخش نظری پروژه:
تعیین عنوان پروژه:
طراحی استایل عطر زنانه و مردانه برای آلفارومئو
تعین استراتژی و اهداف پروژه:
رسیدن به یک استایل مناسب برای ست عطر زنانه و مردانه آلفارومئو بصورتی کاملاً هماهنگ با شخصیت محصولات آلفارومئو و حفظ اصول بنیادین و کلاسیک آلفاهای قدیمی.
۱- شناسایی مسئله
تعریف و تفسیر شکل و تعیین طبقه استفاده گر:
کمپانی آلفارومئو یک کمپانی با سابقه تولید بسیار زیاد نزدیک به یک قرن بوده و در طول این مدت محصولاتی شاخص در نوع خود تولید نموده است که با توجه به قدمت کمپانی، این مارک، یک مارک بسیار شناخته شده و قابل اطمینان در سطح بازارهای اروپا می باشد. و همواره شنیدن نام آلفارومئو احساس وجود یک کالای مدرن که همچنان به اصول اولیه طراحی خود پایدار می باشد را بوجود می آورد.  به طور خلاصه محصولات آلفارومئو از نمونه های بارز طراحی پست مدرن می باشند و همواره در زیبایی مثال زدنی بوده اند. این مزیت به این کمپانی این اجازه را داده است که Range متنوعی از محصولات جانبی را در کنار اتومبیهای خود تولید کند که از محبوبیت بالایی نیز برخوردارند. این محصولات،‌ هم در کنار اتومبیلها و هم بصورت جداگانه در فروشگاههایی با نام بوتیک آلفارومئو به فروش می رسند.
در سالهای اخیر حرکتی آغاز شده است مبنی بر عرضه عطر و ادکلن از طرف شرکتهای اتومبیل سازای مشهور و تعبد. از جمله jagvar, Lamborghini. Ferrari  با نگاهی کوتاه به این اسامی در می یابیم که نامهای فوق علاوه بر مزیتهای تکنولوژیکی دارای نوعی حس اومانیک و کلاسیک نیز می باشند. که، پتانسیل فروش عطر، بواسطه این نامها از نطر روانی را فراهم می آورد.
از طرفی طبق تحقیقات انجام شده، مشخص شد که جای خالی عطر و ادکلن در میان انواع متنوع محصولات جانبی آلفارومئو احساس می شود و با توجه به اینکه نام آلفارومئو نیز مانند دیگر نامهای قید شده. یک نام پرآوازه و در عین حال دارای نوعی حس کلاسیک و رومانیک می باشد لذا، شرایط لازم برای عرضه عطر و ادلن از طرف آلفارومئو را فراهم می نماید. به همین دلیل هدف من در این پروژه، پر کردن جای خالی این محصول و این حلقه گم شده در میان این محصولات بوده و سعی در رفع این مشکل خواهیم داشت.
استفاده کنندگان از این محصول به دو دسته طبقه بندی می شوند.
دسته اول افرادی هستند که خود خریدار اتومبیل آلفارومئو می باشند و این ست به عنوان هدیه از طرف کمپانی به آنها داده خواهد شد.
دسته دوم افرادی هستند که صرفاً از روی علاقه شخصی به مارک آلفارومئو یا ادکلنهای لوکس اقدام به خریداری آن خواهند کرد.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است