دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه طراحی بسته بندی

طراحی بسته بندی

فهرست مطالب
مقدمه 6
بخش نظري پروژه: 7
1- شناسايي مسئله 7
بررسي تحقيقات مشابه احتمالي (مكاتبات و مراجعه حضوري) 10
نتيجه مصاحبه 13
نتيجة پرسشنامه 13
تأثير تبليغاتي: 15
بررسي بازار و مقدار نياز: 15
2- بررسي و شناخت «نمونه هاي موجود» 16
1-2 تاريخچة محصول و بررسي 12 پارمتر اصلي طرح. 16
تاريخچة‌ آلفارومئو 16
سير تحول تاريخي كارخانه آلفارومئو از نظر طراحي و فني 17
زيبا بر روي جاده: (RL) 19
«شور و شوق» 20
مانياتي 1750: 21
نخستين Quadrifoglio : 21
«Mille Miglia» : 23
شور و شوق: 23
ماشين ويژة ماسبقات جيولتيا: 26
آلفارومئو ماشين مورد نظر خانمها: 26
آلفامانيا: 27
آخرين ماشين پيش از جنگ و نخستين ماشين پس از جنگ: 28
شور و شوق: 31
آلفارومئو بعنوان يك سمبل موفقيت: 31
Alfa Passion  ,  Alfa Mania 33
Giulia 1600 sprint 33
«پيكر تراشي با باد» 35
يك افسانه 41
سبك آراسته و عالي 42
اتومبيلي با نامي فرخنده 43
اتومبيلي متوسط جديد 44
جيوليا 46
اشتياق و جنون آلفا: 47
مدل جيولتيا اسپرنيت 1600: 47
آرمي از 1972 تاكنون 48
هويت آلفارومئو 49
يك آرم «فضايي» 50
اتومبيل ورزشي زيبا و مجلل براي آينده 51
«اتومبيل متوسط N با سبك آلفارومئو» 52
افسانه دوباره زاده مي شود. 53
كاركرد استثنايي و قابليت اعتماد كامل 54
اولين اتاق متوسط با ديفرانسيل جلو 56
مهارت فني و سبكي در آستانه هزاره سوم 59
مهمترين مدل خودرو مسابقاتي جديد 60
مؤفقيتهاي آلفا 147 61
آلفارومئو در 90 سالگي 62
افسانه GTA دوباره زنده مي شود. 64
Sports wogon سبك آلفارومئو 64
اتاقك كوچك براي آينده 65
ساختار و سبك يكسان با دو در اضافي 67
« يك اتومبيل ورزشي محض دوباره حيات يافته و پرورش داده شد.» 68
بررسي دوازده بارقه اصلي: 69
بررسي ساختار فرمي محصولات: 71
B : بررسي عناصر گشتالت: 72
بررسي گشتالت عطر JAGVAR (زنانه) 73
بررسي ساختمان گشتالت: 73
كاربرد استنيك: 78
ادكلن فراري: 78
كاربرد سمبليك 78
كاربرد استيتيك: 79
ادكلن جگوار: 79
كاربرد سمبليك: 79
كاربرد استنيك 80
ادكلن لامبورگيني: 80
كاربرد سمبليك: 80
تعريف جامع و مفيد از استفاده گر محصول: 81
1-3: مشخص نمودن هويت و موقعيت استفادگر: 81
2-3- نيازهاي فرهنگي 81
3-3- نياز رواني فرد: 82
3-4- نيازهاي جسماني فرد: 82
آسيبهاي فيزيكي : 82
بررسي آسيبهاي احتمالي: (دست و سر) 82
بررسي وجود شرايط عملكردي خطرناك (حين كار و يا هنگام استراحت محصول): 84
هنگام استراحت 85
آسيبهاي رواني: 85
بررسي سادگي و پيچيدگي اجزاء تحت عملكرد/چگونگي تداخل اجزاء تحت عملكرد. 85
بررسي تركيببات عملكردي متناقض و يا هماهنگ: 85
2-1-2-4-3- امنيت 86
شرايط استاتيكي: 86
ميزان ايستايي در صورت عدم عملكرد: 86
تعداد وضعيت بحراني نسبت به روند استفاده: 87
3-1-2-4-3- بهداشت 87
مسائل بهداشتي در قبال انسان 87
شناسايي وجود ساختارهاي غير مهم: 88
تعرق بخش هاي در تماس انسان و كالا 88
مسائل بهداشتي در قبال محيط: 88
ايجاد آلودگي پس از استفاده: 89
4- آناليز ساختار فني (عملكرد فني) 89
4-4 بررسي مراحل مونتاژ محصول: 90
5-4 مقاومت مصالح با توجه به فرم: 91
5- آناليز روابط محيطي: 92
فاكتورها و عوامل حاكم بر محيط: 92
نوع محيط مصرف و بررسي آن. 93
ميزان هماهنگي در محيط- انسان- محصول: 93
تأثيرات محيط بر محصول: 93
تأثيرات محصول بر محيط: 94
آناليز روابط اقتصادي 95
بررسي عوامل حاكم بازار و اقتصاد: 95
مطالعه بازار و عوامل حاكم آن: 95
رقباي موجود در بازار: 96
طراحي. توليد بازاريابي عرضه، تبليغ، فروش و مصرف محصول 97
تبليغ و فروش و مصرف محصول: 98
تبليغات: 99
ميزان سرمايه گذاري براي توليد محصول: 100
ليست بايدها: 100
تاريخچه: 102
پلاستيك 106
ويژگيهاي يك بسته خوب 110
بسته بندي با ارزش اضافه 123
استندهاي تبليغاتي 124
بخاطر سپاري اشكال 125
اشكال و معاني: 125
تأثير رنگ 125
نقش رنگ در بسته بندي 126
فرهنگ زمان، مكان و سن افراد، در انتخاب رنگ 128
ارتباط رنگ و جنس محصول 130
رابطه ظاهر و حالت فرآورده با رنگ 130
كشش بصري رنگها 131
كنتراست رنگها (تضاد) 132
رابطه رنگ و فرم 134
رابطه رنگ و وزن 136
اثرات رنگ در روي شكل جعبه 137
ارتباط رنگ و مزه 138
رابطه رنگ و بو 138
بازسازي انواع بسته بنديها: 139
1- بسته بنديهاي فلزي 139
2- بسته بنديهاي شيشه اي

بخش نظري پروژه:
تعيين عنوان پروژه:
طراحي استايل عطر زنانه و مردانه براي آلفارومئو
تعين استراتژي و اهداف پروژه:
رسيدن به يك استايل مناسب براي ست عطر زنانه و مردانه آلفارومئو بصورتي كاملاً هماهنگ با شخصيت محصولات آلفارومئو و حفظ اصول بنيادين و كلاسيك آلفاهاي قديمي.
1- شناسايي مسئله
تعريف و تفسير شكل و تعيين طبقه استفاده گر:
كمپاني آلفارومئو يك كمپاني با سابقه توليد بسيار زياد نزديك به يك قرن بوده و در طول اين مدت محصولاتي شاخص در نوع خود توليد نموده است كه با توجه به قدمت كمپاني، اين مارك، يك مارك بسيار شناخته شده و قابل اطمينان در سطح بازارهاي اروپا مي باشد. و همواره شنيدن نام آلفارومئو احساس وجود يك كالاي مدرن كه همچنان به اصول اوليه طراحي خود پايدار مي باشد را بوجود مي آورد.  به طور خلاصه محصولات آلفارومئو از نمونه هاي بارز طراحي پست مدرن مي باشند و همواره در زيبايي مثال زدني بوده اند. اين مزيت به اين كمپاني اين اجازه را داده است كه Range متنوعي از محصولات جانبي را در كنار اتومبيهاي خود توليد كند كه از محبوبيت بالايي نيز برخوردارند. اين محصولات،‌ هم در كنار اتومبيلها و هم بصورت جداگانه در فروشگاههايي با نام بوتيك آلفارومئو به فروش مي رسند.
در سالهاي اخير حركتي آغاز شده است مبني بر عرضه عطر و ادكلن از طرف شركتهاي اتومبيل سازاي مشهور و تعبد. از جمله jagvar, Lamborghini. Ferrari  با نگاهي كوتاه به اين اسامي در مي يابيم كه نامهاي فوق علاوه بر مزيتهاي تكنولوژيكي داراي نوعي حس اومانيك و كلاسيك نيز مي باشند. كه، پتانسيل فروش عطر، بواسطة اين نامها از نطر رواني را فراهم مي آورد.
از طرفي طبق تحقيقات انجام شده، مشخص شد كه جاي خالي عطر و ادكلن در ميان انواع متنوع محصولات جانبي آلفارومئو احساس مي شود و با توجه به اينكه نام آلفارومئو نيز مانند ديگر نامهاي قيد شده. يك نام پرآوازه و در عين حال داراي نوعي حس كلاسيك و رومانيك مي باشد لذا، شرايط لازم براي عرضه عطر و ادلن از طرف آلفارومئو را فراهم مي نمايد. به همين دليل هدف من در اين پروژه، پر كردن جاي خالي اين محصول و اين حلقة گم شده در ميان اين محصولات بوده و سعي در رفع اين مشكل خواهيم داشت.
استفاده كنندگان از اين محصول به دو دسته طبقه بندي مي شوند.
دستة اول افرادي هستند كه خود خريدار اتومبيل آلفارومئو مي باشند و اين ست به عنوان هديه از طرف كمپاني به آنها داده خواهد شد.
دستة دوم افرادي هستند كه صرفاً از روي علاقه شخصي به مارك آلفارومئو يا ادكلنهاي لوكس اقدام به خريداري آن خواهند كرد.

دانلود پروژه طراحی بسته بندی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد