دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه طراحی سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید

طراحی سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید
چکیده
هدف ازاین تحقیق، بررسی امکان بکارگیری سیستم های خبره دربرنامه ریزی وکنترل تولید با توجه به شرایط عملیاتی شرکتهای تولیدی داخلی می باشد.برای دستیابی به این هدف مراحل زیرطی شده است:
مطالعه وبررسی مفاهیم وعملکرد برنامه ریزی وکنترل تولید.
مطالعه وبررسی مفاهیم وعملکرد سیستمهای خبره.
مقدمه
برنامه ریزی وکنترل تولید،سیستم خبره ،سیستم خبره برنامه ریزی وکنترل تولید
شاید از زمانی که بشر خلق شد،برنامه ریزی نیز تولدیافت.به عبارت ساده برنامه ریزی عبارت است ازتعیین تربیت ونحوهانجام کارها.
برنامه ریزی تولید نوع خاصی ازبرنامه ریزی است که برآن است تاهزینه های تولیدی رااز طریق تعیین ترکیب بهینه منابع،کاهش دهد.واژه منابع ،یک عنصر کلیدی دراین تعریف است. کلیه عوامل مورد نیاز تولید مانند نیروی انسانی،ماشین آلات،مواد اولیه،فضای مورد نیاز،سرمایه وغیره رابه عنوان منابع می شناسیم. ازیک دیدگاه می توان برنامه ریزی تولید را با برنامه ریزی نحوه استفاده از منابع معادل دانست.
زمان یکی دیگر از عوامل مهم وکلیدی در برنامه ریزی تولید است. به دلیل وابسته بودن فعالیتهای تولیدی به مصرف وهمچنین وابسته بودن مصرف به زمان ،معمولاً تعیین زمان تولید،یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی تولید می باشد.

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
تولید دسته ای :برنامه ریزی کنترل
1- 2 هدف وتعریف برنامه ریزی و کنترل وتولید
1- 2- 1- سازمان وتشکیلات بخش برنامه ریزی وکنترل تولید                                 
1- 3 تأثیر سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید برهزینه های تولید                                  
1- 4 کلیات برنامه ریزی وزمانبندی                                                                  
1- 5 عوامل ارزیابی عملکرد سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید                                  
 1- 6 نتیجه گیری                                                                                      
فصل دوم
سیستمهای خبره                                                                                           
2- 1 کاربرد سیستمهای خبره                                                                           
2- 2 مشخصات سیستمهای پشتیبانی خبره 
2- 3 اجزای سیستم خبره
2- 3- 1 پایگاه دانش
2- 3- 2 موتور استنباطی
2- 3- 3 امکانات تفسیرگر
2- 4 نتیجه گیری
فصل سوم
روشهای برنامه ریزی وکنترل تولید درصنعت نمونه
3- 1 تاریخچه وفعالیت کارخانجات اتمسفر
3- 2 معرفی محصولات شرکت
3- 3 معرفی کارگاه های تولید
3- 4 اهمیت محصولات
فهرست

3- 4- 1 شرح پروژه های شرکت اتمسفر
3- 5 عملکرد برنامه ریزی وکنترل تولید
3- 6 سطوح برنامه ریزی تولید
3- 7 برنامه ریزی وکنترل تولید ازدیدگاه شرکت
3- 8 نکات قابل توجه دربرنامه ریزی تولید
3- 9 کنترل تولید
3- 10 روش عملی کنترل تولید
3- 11 شرح اطلاعات وجریان فرمها
3- 12 حرکت فرمها
3- 13 نتیجه گیری
فصل چهارم
سیستم خبره برنامه ریزی وکنترل تولید
4- 1 عوامل مؤثر برتصمیم گیری                                                                 
4- 2 مراحل تهیه برنامه تولید                                                                     
4- 3 ابزارهای تجزیه وتحلیل کمی                                                                
4- 3- 1 نیازهای اطلاعاتی سیستم خبره برنامه ریزی وکنترل تولید                        
4- 3- 1- 1 اطلاعات موردنیازروش MRP                                                 
4- 3- 1- 2 اطلاعات تکمیلی سیستم خبره                                                   
4- 4 ملاحظات دیگردرمورد برنامه ریزی (برنامه ریزی صریع وضمنی) 
4- 5 تعریف مسئله
فصل چهارم
نتیجه گیری وجمع بندی وپشتیبانی برای حرکتها بعدی
5- 1 بررسی سیستم خبره وپیشنهادات
5- 1- 1 توانایی های سیستم
5- 1- 2 موارد لازم جهت تکمیلی سیستم
5- 2 پیشنهاداتی برای شرکت
منابع ومأخذ
پیوست ها

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 70

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


دانلود پروژه طراحی سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد