دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

طراحی و ساخت سیستم فرمان خودروی پراید و تست آن مطابق با شرایط استاندارد با نرم افزار ADAMS

طراحی و ساخت سیستم فرمان خودروی پراید و تست آن مطابق با شرایط استاندارد با نرم افزار ADAMS      
فهرست مطالب
* مقدمه 4
* فصل اول
*  سیستم فرمان 6
* 1-معرفي سيستم فرمان     6
* 2-اجزاي سيستم فرمان    9
* 3-انواع جعبه فرمان   10
* 1-3-جعبه فرمان ساچمهء 11
* 2-3-جعبه فرمان شانه اي 12
* 4- نسبت فرمان      13
* 1-4- نسبت فرمان متغير    13
* 5- سيستم فرمان هيدروليكي   14
* 1-5-انواع فرمان هاي هيدروليكي   15
* 2-5-اجزاي سيستم فرمان هيدروليكي    16
* 1-2-5-پمپ فرمان هيدروليكي    16
* 2-2-5- شيلنگ ها و اتصالات      18
* 3-2-5- روغن فرمان هيدروليكي     18
* 4-2-5- كليد فشار سيستم هيدروليكي       18
* 3-5- جعبه فرمان ساچمه ايهيدروليكي     19
* 4-5- جعبه فرمان شانه اي هيدروليكي     20
* 5-5- جعبه فرمان با نيروي كمكي     21
* 6- سيستم فرمان الكترونيكي    22
* 1-6-طرح يك سيستم EPS بر روي ستون فرمان 24
* 2-6-مقايسه سيستم فرمان هيدروليكي و الكترونيكي   26
* 3-6-مزيت هاي سيستم فرمان الكترونيكي   28
* فصل دوم
* هندسه سیستم فرمان     29
* 1مزيت مكانيكي 29
* 2نسبت فرمان(نسبت دنده) 29
* 3زاويهكمبر(Camber Angle)  29
* 4شيب محورفرمان(King pin angle) 30
* 5زاويه مجموع   31
* 6انحراف فرمان(scrub radius) 31
* 7 زاويهكستر(caster angle) 32
* 8 زاويه تو(toe angle) 33
* 9 زاويه آکرمان(ackerman angle)33
* 10ست بك(setback)  34
* 11زاويه فرمانداخل35
* 12زاويه فرمان خارج35
* 13صفحه چرخ 35
* 14مركز چرخ 35
* 15مركزسطح تماس تاير 35
* 16شعاع بارگذاري 35
* نيروهای وارده برفرمان
* 1نيروي طولي 37
* 2نيروي جانبي 37
* 3نيروي عمود بر سطح 37
* 1 گشتاور بالاگردان 38
* 2 گشتاور مقاوم غلتشي 38
* 3 گشتاور تنظيم   38
* زاويه لغزش  (Slip Angle)   38
* نسبت لغزش (Slip Ratio)   38
* سختي دور زدنC (Cornering Stiffness)   39
* سختي كمبر (Camber Stiffness) 39
* فاصله هوائي(Pneumatic Trail ) 40
* بار عمودي (Normal load)   40
* ضريب اصطكاك جاده(Friction Coefficient)   40
* مقادير پارامترهاي فني سيستم فرمان پراید(R&P)   41
* فصل سوم
* سیستم فرمان پرایدهیدرولیکی(R&P)   42
* مجموعه پمپ هیدرولیک     43
* مجموعهکمپرسور مربوط به سیستم کولر    44
* لوله های انتقال سیا ل     45
* فصل چهارم
* آشنائی با نرم افزارADAMS   47
* فصل پنجم
* Adams/car     58
* مزایای Adams/car    63
* شرح کامل مراحل پروژه   63
* آنالیزجابجایی چرخها   70
* steering (اجرای آنالیز فرمان)   74
* فصل ششم
* نتایج آنالیز سیستم فرمان(steering )   75

طراحی و ساخت سیستم فرمان خودروی پراید و تست آن مطابق با شرایط استاندارد با نرم افزار ADAMS
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد