دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود طرح توجیهی تولید اسید سیتریک

طرح توجیهی اسید سیتریک

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول : معرفي محصول
نام و كد محصولات
شماره تعرفه گمركي
شرايط واردات محصول
بررسي و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملي يا بين المللي )
بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول
معرفي موارد مصرف و كاربرد
بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول
اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز
 كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول
شرايط صادرات
بخش دوم : بررسي وضعيت عرضه و تقاضا
بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون
بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طرح هاي توسعه در دست اجرا
بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا سال 1385
بررسي روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاكنون
طرح توليد اسيد سيتريك ت
بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال 1385
بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه توسعه چهارم
بخش سوم : مطالعات فني و تكنولوژيكي
بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور
تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم در فرايند توليد محصول
بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمايه ثابت
برآورد مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و منابع تامين آن
پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال
بررسي و تعيين ميزان آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي
وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني
تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد
مقدمه
مطالعات امكان سنجي، مطالعات كارشناسي است كه قبل از اجراي طرح هاي سرمايه گذاري اقتصادي انجام مي گيرد. در اين مطالعات از نگاه بازار، فني و مالي و اقتصادي طرح مورد بررسي و آناليز قرار گرفته و نتايج حاصل از آن به عنوان مبنايي براي تصميم گيري سرماي ه گذا ران مورد استفاده قرار مي گيرد. گزارش حاضر مطالعات امكان سنجي مقدمات ي توليد اسيد س يتريك مي باشد. اين مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امكان سنجي تهيه گرديده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقيق معرفي شده و سپس بررس ي هاي لازم روي با زار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فني در خصوص چگونگي توليد و امكانات سخت و نرم افزاري مورد نياز نيز شناسايي شده و در نهايت ظرفيت هاي اقتصادي و حجم سرمايه گذاري مورد نياز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمايه گذران و علا ق ه مندان محترم بتوانند كليه اطلاعات مورد نياز را كسب و در جهت انجام سرمايه گذاري اقتصادي با ديد باز و مسير شفاف اقدام نمايند. اميد است اين مطالعات كمكي هرچند كوچك در راستاي توسعه صنعتي كشورمان بعمل بياورد .

فرمت : PDF | صفحات:55

*********************

نکته : فایل فوق غیر قابل ویرایش می باشد در صورت امکان تبدیل به فایل word می شود

 

دانلود طرح توجیهی تولید اسید سیتریک
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد