هرچه اکنون هستیم محصول افکاری است که سابقاً داشته ایم و حالا داریم.
خانه » پروژه » عمران و معماری » دانلود پروژه طرح راه اندازی موزه شهر دماوند
دانلود پروژه طرح راه اندازی موزه شهر دماوند

دانلود پروژه طرح راه اندازی موزه شهر دماوند

طرح راه اندازی موزه شهر دماوند
فهرست مطالب :
مقدمه: 7
چیستی موزه: 11
تعریف جامع ایکوم از موزه : 11
تاریخچه ی موزه در ایران : 13
وظایف موزه ها در گذشته: 14
وظایف موزه ها در امروز : 14
کارکرد موزه : 15
موزه های شهری : 16
لزوم احداث موزه شهر دماوند: 17
نام دماوند : 19
دماوند ، شهر و کوه اسطوره ای : 26
موقعيت جغرافيايي شهرستان دماوند  30
جغرافیای سیاسی شهرستان دماوند : 31
1- بخش مرکزی : 32
دهستان های بخش مرکزی عبارتند از : 32
الف- دهستان تار رود : 32
ب- دهستان ابرشیوه : 33
ج- دهستان جمع آبرود : 33
بخش رودهن : 34
الف- دهستان آبعلی 34
ب- دهستان مهرآباد : 35
شهر رودهن : 35
مراکز فرهنگی دماوند : 36
انجمن های فرهنگی هنری : 36
جاذبه های طبیعی شهرستان دماوند : 37
دریاچه تار و هویر 39
تاریخ دماوند : 41
دماوند در دوران ماد و هخامنشی : 41
دماوند در دوران اشکانیان و ساسانیان : 43
بافت شهر دماوند : 45
فهرست بناها و محوطه های  فرهنگی – تاریخی شهرستان دماوند 48
اشیاء بدست آمده از حفاری ها باستان شناسی در دماوند : 61
گویش دماوندی : 63
آداب و رسوم مردم دماوند : 66
روز دماوند و جشن تیرگان : 66
مفاخر دماوند در گذر تاریخ : 68
رجال دینی : 69
هنرمندان : 73
مفاخر معاصر شهرستان دماوند : 74
افراد اهل قلم دماوند : 75
سیمای محیط زیست انسانی شهرستان دماوند : 76
صنایع مستقر در شهرستان دماوند : 77
زراعت و باغداری : 78
تصویر عمومی از سیمای محیط زیست طبیعی شهرستان دماوند : 78
در بحث محیط طبیعی کنترل ، نظارت ، حفظ و احیاء پوشش گیاهی و جانوری منطقه مد نظر است ، سازمان محیط زیست دارای مناطق چهارگانه ای بوده که به ترتیب اولویت به نام پارک های ملی ، آثار طبیعی ملی ، پناهگاه حیات وحش ، منطقه حفاظت شده می باشد که رأساً تحت مدیریت و حاکمیت محیط زیست می باشد ، از چهار مورد فوق هیچ کدام در شهرستان دماوند نیست ، البته قله دماوند جزء آثار طبیعی ملی است ولی از نظر محل قرارگیری جغرافیای شهرستانی ، جزء حوزه اسحفاظی آمل است . 78
شکار ممنوع به مدت 3 تا 5 سال برای یک منطقه مشخص گردیده که در صورت مدیریت و یا نیاز بیشتر دوباره تمدید می گردد و چنانچه دارای پارامترها و معیارهای مناطق حفاظت شده باشد ارتقاء یافته ، منطقه شکار ممنوع به حفاظت شده تبدیل می گردد . 79
بر این اساس طرح ایجاد منطقه شکار ممنوع مطرح و به تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست رسیده است . 79
منطقه شکار ممنوع کوه سفید 174 هزار هکتار بوده و شامل مناطق زره در ، تِمیسیان ، تنگه بولان ، قره قاج ، کوه قوچ ، کیلان و منطقه کوه هاشم ، دره سوسن ، کوه سفید ، سید آباد ، جابان ، سربندان می باشد . 79
پوشش گیاهی این منطقه مخصوص ناحیه ایران- تورانی است ، گیاهان غالب آن انواع علف شور ، دِرمَنِه ، درختچه گز ، کُما ، باریجه ، آویشن ، اسپند ، گون و در ارتفاعات تک درختان اُرس ، در ارتفاعات کمتر درخت پسته وحشی (بَنِه) می باشد . حیوانات عمده این منطقه قوچ و میش ، کل و بز وحشی ، روباه ، پلنگ و از پرندگان سار گَپِه ، دَلیجه ، انواع عقاب ، دال ، کبک و . . . را می توان نام برد . 79
معضلات منطقه ی شکار ممنوع سفید کوه : استقرار واحدهای اختیاری (20 واحد فعال) که دارای عناصر سنگین مانند سرب و گالبیم بوده و آلودگی خاک ، هوا و آب را در پی دارد . 79
اقلیم منطقه دماوند : 79
تنوع گونه های گیاهی و جانوری منطقه دماوند : 80
تاریخچه استفاده انسان از گیاهان دارویی : 81
گیاهان دارویی دماوند : 83
تاریخچه روابط انسان با حیات وحش : 85
گونه های جانوری حوزه دماوند : 87
الف- پستانداران : 87
ب- پرندگان : 89
ج- دوزیستان : 91
د- ماهیان رودخانه حبله : 91
محـافظـت از محـيط زيـست 92
اگر چه حوضه آبخیز دماوند از نظر اکولوژیک و نحوه استفاده انسان از اراضی یک فاجعه به شمار می رود ، از آنجا که حوضه آبخیز دماوند گذرگاه ارتباطی جمعیت های سم داران بزرگ مناطق حفاظت شده لار و ورجین در شمال با منطقه حفاظت شده جاجرود و احتمالاً منطقه حفاظت شده کویر ، در جنوب است ، دارای اهمیت بسیار می باشد . 92
موزه شهر دماوند : 94
اهمیت ایجاد موزه شهر دماوند : 95
اهداف موزه شهر دماوند : 97
مخاطبان موزه شهر دماوند : 97
مجموعه های موزه شهر دماوند : 99
ساختار فیزیکی موزه : 102
الف- محل موزه شهر دماوند : 102
ب- ساختمان موزه شهر دماوند : 103
ج- تالارها : 105
د- معماری داخلی موزه شهر دماوند : 106
نمایش مجموعه ها در موزه شهر دماوند : 108
چگونگی تأثیرگذاری ارزش های فرهنگی روی بازدیدکننده : 109
عملکردهای موزه شهر دماوند : 110
خدمات موزه شهر دماوند : 111
الف- خدمات اجتماعی موزه شهر دماوند : 111
ب- خدمات فرهنگی موزه شهر دماوند : 111
فهرست منابع : 158
مقدمه:
در این مجال به کار مطالعه و تدوین آثار و مجموعه های قابل طرح در موزه پرداخته شده ، ناگفته نماند که بدین لحاظ سعی شده بیشتر به مباحث نظری ایجاد یک موزه شهر و حکمت و فوائد وجود آن در یک شهر می پردازیم .
تشکیل مجموعه ی موزه در سه مرحله انجام می گیرد :
1- برنامه ریزی ، 2- گرد آوری و غنی سازی ، 3- مدیریت و راهبری مجموعه .
در طرح مورد نظر (طرح احداث موزه شهر دماوند) ، برنامه ریزی مفصل مجموعه انجام شده است ، به دو مرحله ی گردآوری و غنی سازی ، و مدیریت و راهبری مجموعه نیز بصورت کلی بیان شده است ، چراکه تنها در صورت وجود یک موزه می توان به خرید یا گردآوری برخی اشیاء یا مجموعه ها پرداخت و آن را راهبری کرد ولی در حد ممکن مباحث مربوط به این بخش پیش بینی و پاسخگویی شده است .
یک موزه در درجه ی اول در خدمت جامعه ی خود است و موزه ای با عنوان موزه ی شهر دماوند باید در ابتدا رغبت شهروندان خود را به بازدید برانگیزد ، در غیر اینصورت به موزه ای ایستا تبدیل می شود که در برابر نیازها و فعالیتها ی فرهنگی و آموزشی شهر خود تسلیم شده است .
ناگفته پیداست که پرداختن به مباحث تئوری همراه با توصیف عملی کار ملموس شده و این هر دو با هم است که یک موزه کامل را تشکیل داده و حامل پیام موزه به بازدیدکنندگان می شود .
در این مبحث شرایط ایده آل برای تأسیس یک موزه در نظر گرفته شده است ، چه بسیارند موزه های مهم و مطرح ایران که فاقد بخشی از این امکانات یا تأسیسات خاص هستند و عملکرد مطلوب و مورد نیاز را در جامعه ی مورد نظر ندارد ، چنانچه به بخش موزه اولوژی توجهی نشود بعد از مدت زمان کوتاهی مجموعه ی موزه ، به مجموعه ای از اشیاء تبدیل می شود که بی هدف در مکان موزه قرار گرفته اند و تنها وجه مشترک آنها نگهداری این آثار در یک مکان واحد است .
همان طور که انتظار می رود برای ارائه ی یک طرح آموزشی جامع (که تحت عنوان سناریوی موزه یا نمایشگاه از آن یاد می شود) ، یک فرد به تنهایی قادر نخواهد بود طرح نمایشگاه را در قالب آموزشی پیاده کند و این کار نیازمند کار گروهی است . گروه کاری می تواند شامل افراد زیر باشد :
1-کارشناسان موضوع ، 2- سیاستگذار نمایشگاه ، 3- طراح .
البته می توان به این سه نفر اصلی آموزشیار ، مرمتگر ، محقق ، نویسنده ، نظرسنج ، هماهنگ کننده یا دبیر طرح را هم اضافه کرد .  (موزه و نمایشگاه، مجله موزه هاش؟ ص49)
بنابراین چنانچه در این پژوهش نقص و کوتاهی وجود دارد امیدوارم با راهنمایی اینجانب ، مشکلات و کمبودهای احتمالی رفع گردد . البته با توجه خاص جناب آقای پازوکی و دقت ایشان بسیاری از نواقص تا حد ممکن رفع شده است . در اینجا لازم است از زحمات و راهنمایی های بی دریغ استاد راهنمای بزرگوارم آقای پازوکی و حوصله ایشان در توضیح سلسله مراتب کار ، تشکر و قدر دانی ویژه داشته باشم .
در پایان از تمامی اداراتی که اینجانب را در تکمیل اطلاعات مورد نیازم کمک و راهنمایی نمودند تشکر می نمایم . اداره حفاظت محیط زیست دماوند ، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند ، اداره جهاد کشاورزی و دامداری دماوند ، فرمانداری دماوند ، ادره فرهنگ و ارشاد دماوند ، اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری دماوند .
چیستی موزه:
موزه نامی کهن است که از اندیشه های باستان به یادگار مانده است . بررسی ریشه و مشتقات باستانی این واژه باستانی از مفاهیم بسیاری پرده برمی دارد .
موزه واژه ای هند و اروپایی از تبار هلنی است . صورت هلنی آن تو-موسیون (To-Mouseion) یا موسیون (Mouseion) است . موزه در عصر کلاسیک که به معنای حقیقی خود بود ، به نیایشگاه یا پرستشگاه موسها یا موزها می شد . بنابراین تو-  موسیون یعنی پرستشگاه موسها یا درست تر ، معبدی که منسوب و متعلق به موزها بود .  (موزه دیروز امروز فردا ص 41) موزها الهه های هنر و صنایع در اساطیر یونان باستان بودند .  (موزه داری ص3)
در حوالی دهه ی 1290 ه.ق کلمه ی “موزه” از زبان فرانسه به زبان فارسی راه یافت .  (موزه داری ص3)
تعریف جامع ایکوم از موزه :
جامعترین تعریف موزه را ایکوم (شورای بین المللی موزه) در بند 3 و 4 اساسنامه خود چنین ارائه داده است : “موزه مؤسسه ای است دائمی و بدون اهداف مادی که درهای آن به روی همگان گشوده است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت می کند . هدف موزه ها تحقیق در آثار و شواهد بر جای مانده انسان و محیط زیست او ، گردآوری ، حفظ و بهره وری معنوی و ایجاد ارتباط بین این آثار ، بویژه به نمایش گذاردن آنها به منظور بررسی و بهره وری معنوی است .”
علاوه بر این ایکوم موارد مشروحه ی زیر را نیز مشمول تعریف یاد شده تشخیص می دهد :
1- مؤسسات حفظ و نگهداری و تالارهای نمایشی که پیوسته به و سیله کتابخانه ها و مراکز بایگانی نگاهداری و تأمین می شوند .
2- اماکن و آثار باستانی ، طبیعی ، مردم شناسی ، و تاریخی ای که به علت فعالیت در زمینه های گردآوری ، حفظ و نگهداری و نمایش آثار باستانی دارای اهمیت می باشند .
3- مؤسساتی از قبیل باغ های حیوان شناسی و گیاه شناسی و نمایشگاه جانوران زمینی و موجودات آبزی و . . . که نمایشگر نمونه های موجودات زنده می با شند .
4- ذخایر طبیعی .
5- مراکز علمی و نمایشگاه های فضایی .
تاریخچه ی موزه در ایران :
وظایف موزه ها در گذشته:
اماکن به اصطلاح موزه ه ای در دیروز (اماکن مذهبی- اعتقادی) نگهداری نشانه های رمزگونه ی اصلی مرتبط با حیات انسان ها را ، که در حقیقت حافظه ی خاطره های ازلی بودند ، به عهده داشتند و نهادهای مذکور وظیفه ی یادآوری حقیقت و تذکر ارزش ها را به آدمیان بر عهده داشتند ؛ عمل موزه داری و تفکر موزه ای ناخود آگاهانه و بدون شناخت و تسلط تحلیلی – عقلانی بر موضوع صورت می گرفته است .
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است