دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارتحقیقی عدالت سزادهنده

عدالت سزادهنده
چکیده
در عصر حاضر، رایج ترین پارادایم‏های عدالت، عدالت سزا دهنده و عدالت ترمیمی است.تقابل این دو پارادایم، جدی‏ترین چالش موجود نظام‏های عدالت کیفری در دنیاست.عدالت در قلمروی حقوق کیفری، چگونه محقق می‏شود؟راه مبارزه با بزه و جلوگیری از تکرار آن چیست؟کیفرها چگونه باید باشند؟به طور سنتّی عده‏ای عدالت را در مفهوم سزادهی جستجو می‏کنند، آنان بزهکار را مستحقّ کیفر متناسب با شدّت بزه می‏دانند.امّا اندیشه‏های نوین عدالت کیفری به دنبال یافتن افق‏های تازه است.جنبش عدالت ترمیمی در این راستا آغاز گردید و رفته‏رفته یه وسیله فرآیندهای متعدد و متنوعی در جهان معاصر گسترش یافت.این مقاله، تقابل دو دیدگاه عدالت سزا دهنده و عدالت ترمیمی را ترسیم می‏نماید.بحثی مختصر از پیشینه تاریخی عدالت ترمیمی نیز مکمل بحث خواهد بود.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کلیات
فصل اول :عدالت سزادهنده
گفتار نخست : عدالت سزا دهنده
مبانی فلسفی
مبحث اول :انتقادات وارده بر اندیشه سزا دهی
مبحث دوم : عدالت ترمیمی
مبحث سوم :تعاریف عدالت ترمیمی
مبحث چهارم :عناصر عدالت ترمیمی
داوطلبانه بودن
گفتار دوم : اظهار حقیقت
مبحث اول : رودررویی
مبحث دوم :توافق
مبحث سوم :حمایت
مبحث چهارم : غیر علنی و محرمانه بودن
فصل دوم : از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی
گفتار نخست :از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی
مبحث اول : عدالت كيفري سنتي؛ ويژگيها و علل رويگرداني از آن
مبحث دوم : عدالت ترميمي؛ ويژگيها و علل روي آوري به آن
مبحث سوم : نقش بزهديده در فرآيند و پيامد هاي جرم ( از ديدگاه فقهي و حقوقي)
مبحث چهارم : عدالت كيفري سزا دهنده و جرم گرا
عدالت كيفري اصلاح گرا و مجرم گرا
گفتار دوم : عدالت كيفري ترميمي و بزهديده مدار
– ديدگاه كلاسيك ( مقصر دانستن)
2- ديدگاه حمايتي
مبحث اول : علل گرايش به بزهديده شناسي و عدالت ترميمي
مبحث دوم : نتايج گرايش به عدالت ترميمي وراهكارهاي عملي آن
الف – نتايج گرايش به عدالت ترميمي
نتيجه گيري
پیشنهادات
منابع
ABSTRACT
مقدمه :
عدالت کیفری،  مفهومی شناخته شده در ادبیات معاصر حقوقی جهان است.به ویژه زمانی که این واژه را در زبان فارسی به کار می‏بریم، رایج ترین الگوی آن، یعنی الگوی سزادهی متبادر به ذهن می‏شود.پارادیم سزادهی عدالت کیفری:«چارچوبی است که در برگیرنده‏ی ارزش‏ها، اهداف، دیدگاه‏ها و فرضیّه‏هایی است که زیر بنای اجزای عدالت سزا دهی در جوامع غربی راتشکیل می‏دهد، یعنی تکیه بر کیفر و جنبه‏ی تنبیهی آن در عدالت سزادهنده، بر استحقاق بزهکار بر کیفر تأکید می‏شود.بنابراین باید با وی آن گونه رفتار کرد که او با دیگران چنان کرده است.
در تقابل با این الگو، پارادایم ترمیمی به عنوان پارادایم نوین عدالت کیفری ظهور کرده و در حال حاضر به عدالت ترمیمی شهرت یافته است.
در این پارادایم به جای تکیه بر کیفر بزهکار به اصلاح آسیب‏های ناشی از بزه و به نیازهای بزه‏دیده توجّه می‏شود..
طرفداران عدالت ترمیمی معتقدند که الگوی سزادهی عدالت کیفری در مبارزه با بزه، شکست‏خورده است و برای مقابله با بزه و پیش‏گیری از وقوع آن در آینده، باید مدل جدیدی پیشنهاد شود.
آنان معتقدند که نرخ رو به افزایش کیفرهای حبس، نتایج معکوسی به دنبال داشته است، نرخ بزه افزایش یافته و تکرار جرم به یک هنجار تبدیل شده است و نه یک استثناء.اکثر کسانی که محکوم می‏شوند، بعد از طی دوران حبس، دوباره مرتکب بزه می‏شوند.بنابراین، به اندیشه‏های جدید در قلمروی حقوق کیفری نیاز داریم که این اندیشه‏ها امروز تحت عنوان«عدالت ترمیمی»در حال گسترش است…………

دانلود کارتحقیقی عدالت سزادهنده
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد