دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه عقد ضمان

عقد ضمان

فهرست مطالب

كلیات 7
الف ـ مفهوم ضمان درك 7
فصل اول: قلمرو ضمان درك در حقوق ایران 11
الف ـ ضمان درك ویژه عین معین است 12
ب ـ ضمان درك نسبت به ثمن 13
ج ـ وضعیت ضمان درك نسبت به حق انتفاع (ضمان درك و حق انتفاع) 14
د ـ ضمان درك و بیع مال مرهون (ضمان درك و حق ناشی از رهن) 16
نتیجه: 19
فصل دوم: 20
الف ـ مبنای فقهی ضمان درك: 20
1. مسئولیت فروشنده نسبت به رد ثمن: 20
نتیجه: 23
2. مسئولیت فروشنده نسبت به خسارات: 24
الف) قاعده نفی ضرر: 24
ب) قاعده تسبیب: 25
ج) قاعده غرور: 27
3. مستحق للغیر بر امدن قسمتی از مبیع: 28
نتیجه: 29
ب ـ بررسی مبانی حقوقی ضمان درك در قانون مدنی: 30
بند اول : رابطه خريدار و فروشنده 30
بند دوم : رابطه خريدار و مالك 32
گفتار سوم – نحوه تعيين خسارات  وارده برمشترى 33
بند اول : محاسبه قيمت مبيع به نرخ روز طبق نظر كارشناس 34
بند دوم : محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران 34
نتیجه: 43
گفتار ششم-  اثر قرارداد در تشديد يا تخفيف و امكان اسقاط ضمان درك 44
بند اول : اثر قرار داد در تشديد يا تخفيف ضمان درك 44
بند دوم: اثر قرار داد در امكان اسقاط ضمان درك 45
نتيجه وارائه راهكار 45
مواد قانونی راجع به تصرف و فروش مال غیر 46
قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی 46
ماده 2 : 47
ماده 3 : 47
تبصره 1 48
تبصره 2 48
ماده 4 : 48
ماده 5 : 49
ماده 6 : 49
ماده 7 : 49
ماده 8 : 50
ماده 9 : 50
ماده 10 : 50
تبصره : 51
ماده 11 : 51
ماده 12 : 52
ماده 13 : 52
ماده 14 : 52
ماده 15 : 53
ماده 16 : 53
ماده 17 : 54
ماده 18 : 54
ماده 19 : 54
قانون مجازات اشخاصی كه برای بردن مال غیر تبانی می نمایند 55
ماده 2 : 55
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر 56
ماده 1 : 56
ماده 2 : 56
ماده 3 : 57
ماده 4 : 57
ماده 5 : 57
ماده 6 : 58
ماده 7 : 58
ماده 8 : 58
قانون مجازات اشخاصی كه مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند 59
ماده 1 : 59
ماده 2 : 59
ماده 3 : 60
پى نوشت ها: 61

ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و ان عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصرا مربوط به عقد ضمان است .
عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت ان و حتی به حواشی ان نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن ان با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق ان با فقه اهل سنت داشته است .
بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای كه از بدو تصویب ان تاكنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است كه مهمترین انها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر ان می‏باشد. چرا كه نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر مقررات فقهی و اراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی كه بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه انكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است كه هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود كه این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متاسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیكره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.

دانلود پروژه عقد ضمان
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد