دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله عملكرد مديريت در آموزشگاه پسرانه

دانلود مقاله عملكرد مديريت در آموزشگاه پسرانه

اين آموزشگاه در سال 1374 تأسيس شده است. متراژ كل زمين 4532 متر مربع مي باشد فضاي اين آموزشگاه براي اجراء برنامه هاي ورزشي تا حدودي مناسب مي باشد. در بدو رود به محيط در سمت راست، قسمتي براي پاركينگ در نظر گرفته شده است و قسمت ديگر زمين فوتبال و بستكبال مي باشد. سرويس هاي بهداشتي در انتهاي آموزشگاه مي باشد آبخوري ديواري هم براي دانش آموزان در نظر گرفته شده در مقايسه با دوره راهنمايي كه آبخوري وجود ندارد.

فقط يكي از ديوارهاي آموزشگاه نقاشي شده است كه به نظر من بهتر است نقاشي هاي بيشتري كشيده بشود و يك محيط شاد را ايجاد كرد. از لحاظ فضاي سبز همانند دوره راهنمايي است و حتي بدتر در حاليكه دانش آموزان دوره ابتدايي به فضاي سبز بيشتر و گل و سبزه بيشتري نياز دارند، فقط آسفالتهاي سياه محيط را پوشيده است. محل ايستادن دانش آموزان براي مراسم صبحگاهي با رنگ سفيد نقطه گذاري شده است. براي ايجاد نظم در صفها.

عملكرد مديريت در آموزشگاه پسرانه

بخش اول

بيان سير تهيه گزارش از

« عملكرد مديريت» در آموزشگاه پسرانه «ياوري»

« تنها مقياس موفقيت، نسبت بين آنچه كه، بايد انجام ميداديم و آنچه كه بايد مي بوديم از يك طرف و كارهايي كه انجام داديم و موفقيت هايي كه كسب كرديم از طرف ديگر، مي باشد».

« راچ، جي، ولز»

فصل اول

وضعيت فيزيكي آموزشگاه

بنازم باغباني كه از هر شاخه ميسازد                 هزاران غنچه خندان و بر افلاك مينازد

ساختمان و محيط آموزشگاه :

اين آموزشگاه در سال 1374 تأسيس شده است. متراژ كل زمين 4532 متر مربع مي باشد فضاي اين آموزشگاه براي اجراء برنامه هاي ورزشي تا حدودي مناسب مي باشد. در بدو رود به محيط در سمت راست، قسمتي براي پاركينگ در نظر گرفته شده است و قسمت ديگر زمين فوتبال و بستكبال مي باشد. سرويس هاي بهداشتي در انتهاي آموزشگاه مي باشد آبخوري ديواري هم براي دانش آموزان در نظر گرفته شده در مقايسه با دوره راهنمايي كه آبخوري وجود ندارد.

فقط يكي از ديوارهاي آموزشگاه نقاشي شده است كه به نظر من بهتر است نقاشي هاي بيشتري كشيده بشود و يك محيط شاد را ايجاد كرد. از لحاظ فضاي سبز همانند دوره راهنمايي است و حتي بدتر در حاليكه دانش آموزان دوره ابتدايي به فضاي سبز بيشتر و گل و سبزه بيشتري نياز دارند، فقط آسفالتهاي سياه محيط را پوشيده است. محل ايستادن دانش آموزان براي مراسم صبحگاهي با رنگ سفيد نقطه گذاري شده است. براي ايجاد نظم در صفها.

– زمانيكه وارد ساختمان مي شويم در بدو ورود سمت راست اتاقي واقع شده به نام اتاق تربيتي و اتاق بهداشت، در روبرو دو دفتر ديده مي شود يك دفتر آموزشگاه دخترانه و ديگر دفتر پسرانه. چرا كه اين آموزشگاه هم شيفت دخترانه و هم پسرانه داردكه از هم مجزا هستند. تعدادي از كلاس ها در سمت چپ دفتر پسرانه قرار گرفته اند كه اين كلاسها عبارتند از : آمادگي بوستان، آمادگي گلستان، دوم رجايي، دوم باهنر، اول پاكنژاد، اول مطهري در ضمن اين آموزشگاه در دوره آمادگي نيز دانش آموز مي پذيرد.

آزمايشگاه وسالن امتحانات هم در طبقه اول واقع شده اند.

اما …

– اما وضعيت آزمايشگاه : امكانات و وسايل تا اندازه ايي وجود دارد اما كهنه هستند، محيط آزمايشگاه بزرگ است ويك ميز و تعدادي صندلي در نظر گرفته شده است اما وسايل نظم  و تربيتي ندارند و  به  صورت پراكنده در هرجايي گذاشته شده اند. به گفته آقاي رشيدي از آزمايشگاه براي دروس علوم بيشتر استفاده مي شود اما معلمان آنچنان كه بايد و شايد استفاده نمي كنند. به نظر من معلمين علوم مي توانند از دانش آموزان بخواهند خود، خارج از آموزشگاه اشياء يا وسايلي كه مربوط به درس مي شود تهيه و به مدرسه بياورند و در آموزشگاه از آن استفاده شود مثلاً اگر درس در رابطه با انواع سنگ يا برگ گياه است مي توان اين كار را انجام داد و خلاقيت را در آنها پرورش داد.

در طبقه دوم، نماز خانه، آبدارخانه در كنار هم هستند تعدادي از كلاسها نيز از جمله كلاس دوم شهيد فهيمده كلاسهاي چهارم (مدني، طالقاني و بهشتي) ، كلاسهاي پنجم ( صدوقي و مفتح) و كلاسهاي سوم ( خاتمي، چمران) در اين طبقه واقع شده است. اين آموزشگاه همچنين داراي گارگاه IT و اتاق نور مي باشد اتاق نور با موكت فرض شده است و كلاسهاي قرآن در اين اتاق برگزار مي شود و داراي تلويزيون و ويدئو هم مي باشد.

براي هر يك از كلاسها قفسه اي در نظر گرفته شده كه تعدادي كتاب داستان و علمي و … در آنها قرار داده شده است و دور تا دور كلاس باكارهاي دستي بچه ها تزيين شده است. در راهرو كلاسها جالباسي هايي نصب شده كه دانش آموزان و معلمين، چادر يا كت خود را روي آن آويزان مي كنند.

– اتاق دست هاي كوچك انديشه هاي بزرگ :‌در طبقه اول آموزشگاه اتاقي به اين نام وجود دارد اين اتاق پر از كارهاي دستي دانش آموزان دختر و پسر مي باشد. دانش آموزان با پس مانده هاي كاغذ، چوب و .. وسايلي را تهيه كرده اند تعدادي از وسايل توسط خود دانش آموزان در مدرسه تحت راهنمايي معلم تهيه شده و تعدادي هم خود بچه ها در خارج از آموزشگاه در منزل درست كرده و به آموزشگاه آورده اند.

در ضمن كلبه جايزه اي هم وجود داشت كه بر روي آن نوشته شده « تلاش از شما، جايزه از ما».

– نوشته خواندني :

در آموزش مديران، توجه به طرح نظريات علمي از ضروريات است. اكنون ديگر بر همگان ثابت شده است كه سازمان ها را نمي توان تنها با سليقه هاي فردي و يا با شيوه هاي مبتني بر تجربه و خطا اداره كرد.

– نظريه هاي علمي به ويژه در دانش ميان رشته اي مديريت وزير شاخه هاي آن، مديريت آموزشي و آموزشگاهي عموماً برگرفته از ساير فرهنگ ها هستند و با شرايطي فرهنگي و بوي كشور ما تطبيق ندارند، علاوه بر اين به صرف اطلاع از نظريه هاي علمي، نمي توان اطمينان داشت كه از آموزه هاي اين نظريه ها در عمل نيز ب توان بهره گرفت. اين موان نوعي نوآوري و تجديد نظر در روش هاي آموزش مديران نيز هست براي توانمند سازي مديران و كيفيت بخشي به سازمان ها، نيازمند برنامه هاي آموزشي خاصي هستيم در آموزش حتماً بايد نظريه هاي علمي را مطرح كنيم. ولي اين نظريه ها، با فرهنگ بومي ما سازگاري كامل ندارد. ارائه چنين آموزش هايي به مديران مانند اين است كه بخواهيم براي آنان لباسي بدوزيم، بدون اينكه اندازه هايشان را در اختيار داشته باشيم.

با چنين وضعي، بايد در آموزش هاي جديد بين « علم» و« تجربه» پيوند برقرار و « كاربرد خلاق نظريه ها» را به شكلي ملموس و قابل درك براي مديران تصوير كنيم، بدون آنكه در هزار توي نظريه ها، تعاريف و رويكردهاي گوناگون غوطه ور شويم، نظريه هايي كه باعث مي شوند احساس كنيم صرفاً انديشه هايي براي خواندن و لذت بردن هستند و نه براي خواندن و به كار بستن.

يكي از روش هاي نه چندان جديد ارائه‌ي « كاربرد خلاق» به صورت تمرين هاي ساده و قابل قبول، روش « مطالعه موردي» در مديريت است كه از آن به عنوان « مسأله هاي مديريت» نيز ياد مي شود «‌مطالعه موردي» ، « مورد كاوري، قضيه نگاري وافته كاوري، شيوه اي است كه امروزه در مباحث مرتبط با يادگيري فنون و روشهاي بسياري از علوم كاربرد يافته است. استفاده از مطالعات موردي در زمينه موضوعات مديريت و مديريت آموزشگاهي در جهان، عمري به درازاي هفت دهه  دارد. ادر اين شيوه آموزشي، رويدادي واقعي با آفريني مي شود و به صورت موردي و ترجيحاً با بياني جذاب همچون داستان، نمايش نامه، گفت و گو و… ارائه مي شود سپس پرسش هايي درباره مورد مطرح و از خوانندگان خواسته مي شود درباره پرسش ها بينديشند و پاسخ آنها را بيابند. امروزه از مطالعه موردي علاوه بر طرح در كتابها و نشريات ويژه مديران و ياد گيرندگان خاص، در كارگاههاي آموزشي نيز استفاده مي شود معمولا مدرس كارگاه، موردي را قرائت مي كند، سپس از آنها مي خواهد درباره آن به گفتگو و تبادل نظر بپردازند و در پايان وقت تعيين شده يكي از اعضاي گروه، به نمايندگي، ديدگاهها و نظريات اعضاي گروه را براي ديگران بيان مي كند. معمولا مدرس كارگاه نيز براساس دانش مرتبط با موردي كه در حال تجزيه و تحليل است اطلاعاتي را در اختيار شركت كنندگان قرار مي دهد و بدين ترتيب « علم»، تجربه و تفكر با هم مي آميزند و روش هايي براي حل مسائل ظهور روبرو  مي يابند.

به گفتة دكتر شريعتمداري (1369) در تعليم و تربيت اسلامي، تكيه بر تفكر و انديشه، بحث و گفتگوي فعال  وبالاخره به كارگيري اصول به منظور حل يك معضل يا پاسخگويي به نيازهاي روز، روش اصلي تدريس بوده است. با استفاده از همين الگوي كلي، روش مطالعه موردي، محتواي اصلي درسي مانند حقوق را تشكيل مي داده است. در اين روش استاد واقعه اي را در قالب صورت مسأله تشريح مي كرد و پاسخ حقوقي و مستدل دانشجويان، مبناي ارزيابي و ارتقاي آنان بود ( مجد فر، 1384)

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 36

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمائید

 

دانلود مقاله عملكرد مديريت در آموزشگاه پسرانه
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد