دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله عوامل سبب ساز گرايش رابطه نامشروع

عوامل سبب ساز گرايش رابطه نامشروع

مقدمه :

زندگي مشترك نيز مانند هر امر و پديدة ديگر، آسيب ها و آفت هاي خاص خود را دارد و يكي از اين آسيب‌هاي بزرگ و عمدة زندگي مشترك، وجود رابطة نامشروع است (كاوه، 1383). مي دانيم كه رابطة نامشروع جنسي از ديرباز تاكنون ادامه دارد ، يعني از زماني كه پيوند ازدواج در جامعه مجاز شمرده شد . از لحاظ تاريخي- قبل از اسلام- از وقتي روابط نامشروع جنسي در ده فرمان موسي از جمله گناهان شمرده شد ، اين مسئله اهميت يافت. اين واقعيت كه رابطة نامشروع جنسي كار خطايي است و حتي گناه شمرده مي شود، از طريق جامعه در وجود ما كاشته شده است و در فرهنگ و دين ما وجود دارد و ما با آن بزرگ مي شويم. به رغم تكفير اجتماعي و ديني رابطة نامشروع، اين پديده هميشه مطرح بوده و با ما است(Layton Tholl , 2003 ). بي وفايي و خيانت، چنانچه در خانواده اي روي دهد ، بيش از همه همسري را كه مورد بي وفايي واقع شده ، مورد آسيب قرار خواهد داد و موجب مختل شدن بهداشت روان و از دست دادن تعادل عاطفي و رفتاري وي خواهد شد . در اين ميان ، فرزندان نيز از آسيب هاي وارد شده به ساختار خانواده بي نصيب نخواهند ماند ( كاوه ، 1383 ) .

البته بي وفايي و خيانت از اموري است كه نياز است تحقيقات و پژوهشهاي بيشتري در مورد آن انجام گرفته و به بررسي علل آن پرداخته شود و نتايج آن بصورت گسترده در اختيار عموم، به ويژه همسران قرار گيرد ، تا از مواهب آن بهره مند شوند ( كاوه ، 1383 ).

بيان مسئله :

احتمالاً هر مشاوري در خانواده درماني يا زوج درماني، با ضربه روحي و مخرب عواطف و روابط زناشويي بعد از كشف رابطه نامشروع روبرو شده است(Rubinstein & Ivanir, 1999). طبق آخرين اخبار آمار گيري 17% طلاق ها در آمريكا در اثر بروز روابط نامشروع بوده است و 70% زنان داراي همسر و 45% مردان داراي همسر از رابطه نامشروع همسرانشان بي اطلاع بوده‌اند ( Lyton tholl, 2003 ). در كشورهاي مختلف درباره عوامل و دلايل وجود پديده رابطه نامشروع و روشهاي درمان و پيشگيري آن تحقيقات و نظريات مختلفي بيان شده است. اما در كشورمان هنوز پژوهش علمي و چشمگيري در اين زمينه نشده است و ما هنوز به درستي نمي‌دانيم كه آثار مخرب اين پديده چگونه محيط خانواده را كه محيط عاطفي و مدرسه حقيقي مهر و محبت است، تهديد مي‌كند.در اين ميان مسئله اي كه نظر پژوهشگر را به خود جلب كرده است، اين است كه : چه عواملي موجب گرايش زنان و مردان متأهل به رابطه نامشروع جنسي مي شود؟با توجه به ويژگي هاي مسئله پژوهش، به دنبال مسئله و پرسش اصلي و همچنين با توجه به شواهد، عقايد و نظريات متخصصان و كارشناسان، پرسشهاي زير مطرح مي شود :

آيا نارضايتي از روابط جنسي همسران موجب گرايش آنان به روابط نامشروع مي شود؟

آيا نارضايتي از روابط عاطفي همسران موجب گرايش آنان به روابط نامشروع مي شود؟

آيا عدم اطمينان و سوء ظن نسبت به همسر و حس انتقام جويي نسبت به وي موجب گرايش زن و شوهر به روابط نامشروع مي شود؟

آيا نوعي تنوع‌طلبي بعضي از زن و شوهران موجب گرايش آنان به روابط نامشروع مي‌شود؟

آيا بين گرايش به روابط نامشروع با مدت زماني كه از ازدواج افراد مي گذرد، رابطه وجود دارد؟

آيا دلايل گرايش به روابط نامشروع در بين زنان و مردان متأهل متفاوت است؟

آيا ميزان گرايش به روابط نامشروع در ميان زنان و مردان متأهل متفاوت است؟

هدف اصلي :

هدف اصلي در پژوهش حاضر شناخت عواملي است كه موجب گرايش زنان و مردان متأهل به ايجاد روابط نامشروع جنسي مي شود.

اهميت مسئله :

در طول زندگي زناشويي، شايد بزرگترين آسيب روحي كه يك فرد ممكن است متحمل شود، به استثناي مرگ فرزند يا همسر، كشف رابطه نامشروع زوجين است. چون اصل غير قابل بحث حاكم بر زناشويي، وفادار ماندن نسبت به يكديگر است. با كشف اين نوع رابطه، اعتماد و وفاداري زوج زير سؤال مي رود و نسبتاً تخريب مي شود و روابط زوجين سير نزولي بيشتري پيدا مي كند. ( Lusterman,1995 ).

دانلود مقاله عوامل سبب ساز گرايش رابطه نامشروع
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد