دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقاله عوامل موثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك

 بررسي عوامل موثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقوقي  بانك(بررسي موردي بانك كشاورزي )

1- مقدمه

بررسي عملكرد اغلب كشورها بيانگر آن است که بين سرمايه گذاري و سطح پيشرفت اقتصادي رابطه تنگاتنگي وجود دارد، بدين معني که کشورهايي که داراي الگوي کارآمدي در تخصيص سرمايه به بخش‌هاي مختلف اقتصادي هستند، اغلب از پيشرفت اقتصادي و به تبع آن رفاه اجتماعي بالاتري برخوردار مي باشند.

تجهيز و تخصيص منابع سرمايه گذاري به فعاليت هاي اقتصادي از طريق بازار مالي انجام مي‌پذيرد كه بازار اعتبارات بانكي جزئي از اين بازار است. انجام اين امر به عنوان اصلي ترين نقش بانك در بازار مالي، از طريق اعطاي اعتبار به مشتريان صورت مي گيرد. در اين راستا يکي از موضوعات حائز اهميت، بررسي و ارزيابي ريسک اعتباري ( يعني احتمال قصور در بازپرداخت تسهيلات اعطايي از سوي مشتريان) مي باشد. اندازه گيري اين ريسك در ميان ريسك هايي كه بانك در حيطه وسيع عملكرد خود با آن روست از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و کاهش و کنترل آن به عنوان يكي از عوامل کليدي اثر گذار بر بهبود فرايند اعطاي اعتبار و نتيجتاً بر عملکرد بانکها مطرح و نقش اساسي در پايداري و بقاي بانکها و موسسات مالي دارد.

منابع فارسي

ارجمند نژاد عبدالمهدي، “مديريت يكپارچه ريسك شناسايي مشتري”، نشريه تازه هاي اقتصاد، شماره 107

کبري فضل ا… ،تجزيه وتحليل صورتهاي مالي، انتشارات مرکز تحقيقات تخصصي حسابداري وحسابرسي سازمان حسابرسي، مهر 1378

بيدرام رسول، Eviews همگام با اقتصاد سنجي، انتشارات منشور بهروري، چاپ اول، بهار 1381

جمشيدي سعيد ، شيوه هاي اعتبارسنجي مشتريان، پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي ج.ا.ا، زمستان 1383

جنس و اسميت، “مرور تاريخي و نظريه امور مالي شركت ها” ، ترجمه حسين عبده تبريزي و فرودين صادقي زنجاني، فصل نامه حسابدار، ش 113

جي. بارلتروپ كريستوفر، نافتن دايانامك، تفسير گزارش ها و صورت هاي مالي بانك ها ، ترجمه كارشناسان اداره مطالعات و سازمان هاي بين المللي بانك مركزي ، انتشارات موسسه تحقيقات پولي و بانكي

فرمت : قابل ویرایش |  WORD | صفحات : 38

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


مقاله عوامل موثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد