دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله عوامل موثر بر مشاركت كاركنان در نظام پيشنهادها

عوامل موثر بر مشاركت كاركنان در نظام پيشنهادها
1-مقدمه
سرعت تغيير و تحول در سازمانهاي امروزي سريعتر از آن است كه با راه حلهاي گذشته و سنتي بتوان براي مسائل پيش رو چاره جويي كرد‏. در اين راستا اكثر سازمانها به طرق مختلف موفق به ارتقاء ظرفيت خود براي رويارويي با تغييرات پيچيده‏، تنوع محصول و پاسخگوئی به نيازهاي مشتريان در فضاي رقابتي جهاني شده اند‏.
مشاركت بعنوان يكي از فنون پيشرفته اداره سازمان مي تواند هدايت و كارگرداني كارآمدتر فعاليتهاي سازمان را جهت نوانديشي‏، پويايي و بقاء فراهم نمايد‏. يكي از سازوكارهاي نيرومند اين فرادگرد بر پايي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها مي باشد كه به منزله رهيافتي براي جلب مشاركت فردي و گروهي كاركنان، مشتريان وپيمانكاران با مديريت در اداره سازمان جهت حل مسائل و ايجاد بهبود مستمر در تمامي ابعاد است‏. نظام پيشنهادها تاكنون در بسياري از شركتهاي صنعتي بزرگ و كوچك و متوسط‏، كشورهاي پيشرفته از جمله ژاپن به اجرا درآمده است‏، به طوري كه شركت هاي صاحب نام‏، با ذكر تعداد پيشنهادهاي دريافتي از كاركنان و ميزان منافع حاصل از آن به عنوان افتخارات خود ياري مي كنند‏.
نظام پيشنهادها يكي از ابزارهاي كارآمد زير مجموعه مديريت مشاركتي است كه اجراي آن علاوه بر رشد فكري و آموزش خود جوش و مستمر كاركنان‏، موجب شكوفايي فكري‏، بهبود روابط انساني و … مي گردد‏. در كشور ما اين نظام از سال 1366 در بعضي از شركتهاي صنعتي و توليدي طراحي و اجرا گرديده است‏. براساس آمار ارائه شده تعداد پيشنهادهاي 83 واحد توليدي و خدماتي ايراني از سال 1366 لغايت 1380‏، با 153200 نفر پرسنل‏، 284000 فقره بوده است كه شاخص نفر-پيشنهاد آن براي اين مدت 85/1 فقره مي باشد‏. در صورتيكه طبق آمار منتشر شده در كشور ژاپن تعداد پيشنهادهاي 620 واحد توليدي‏، خدماتي‏، تجاري و دولتي‏(از آوريل 1987 تا مارس 1988‏) با 2044000 نفر پرسنل‏، 50537000 فقره بوده و شاخص نفر پيشنهاد 7/24 فقره مي باشد.

دانلود مقاله عوامل موثر بر مشاركت كاركنان در نظام پيشنهادها
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد