دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه فرسایش خاک

فرسایش خاک

فهرست مطالب مقدمه
پيشگفتار
فصل اول «تشكيل خاك»
تشكيل ساختمان خاك
عوامل بيولوژيكي در تشكيل خاك
بافت خاك
تكامل خاك
فصل دوم «خواص خاك»
خواص فيزيكي خاك
تركيب شيميايي خاك
مواد آبي خاك                                                                         
مواد معدني خاك                                                                     
فصل سوم «فعاليت خاك و رابطه خاك با فاكتور هاي محيط زيستي»
روشهاي تعيين درجه فعاليت بيولوژيكي خاك                                  
اندازه گيري درجه فعالت انزيم در خاك     
اندازه گيري تنفس خاك
تهويه خاك
دماي خاك
واكنش خاك
استركتور خاك و فضاي حياتي
فصل چهارم «خاكهاي مناسب در چند گياه مختلف»
فراهم نمودن شرايط مناسب د رخاك
پيدايش خاك زراعتي
خاك مناسب زراعت چغندر قند
چغندر قند
خاك ماسب پنبه
خاك مناسب كنف
فصل پنجم «اهميت خاك»
خاك تا چه حد زنده و فعال است
اهميت خاك از نظر كشاورزي
طبقات خاك از نظر كشاورزي
فصل ششم «عناصر موجود در خاك»
گوگرد خاك
فسفر خاك
پتاسيم خاك
كلسيم خاك
منيزيم خاك
آهن خاك
منگنز خاك
مس خاك
فصل هفت «مشخصات مهمترين خاكهاي متداول جهان»
خاك خام
رانكر
اندسينا
پارارندسينا
ترافوسكا
خاكهاي غرقابي
خاكهاي دست ساز
فصل هشت «خاكهاي مناطق گرم و خشك»
عومال تشكيل دهنده خاك نواحي خشك
ويژگي هاي كشاورزي در خاك مناطق خشك
طبقه بندي خاكهاي مناطق و مناطق وابسته به آن
انواع خاكهاي مناطق گرم و خشك
انواع خاكهاي مناطق گرم و خشك اورتيز دل                                
انواع خاكهاي مناطق گرم و خشك لاتوز دل
انواع خاكهاي مناطق گرم و خشك پلاستوزدل                               
انواع خاكهاي مناطق گرم و خشك تراروز                                    
خاكهاي كويري
خاكهاي شور و قليا
اثر هاي نامطلوب شوري خاك
فصل دهم «حاصلخيزي و حفاظت خاك»
حاصلخيزي خاك و طريقه حفظ آن
جنبه هاي حياتي حاصلخيزي خاك
فرسايس و حفاظت خاك
منابع و مآخذ

مقدمه :
هر آنگه از خاكزيان و دنياي زنده خاك سخني به ميان‌آيد . نظرها به موجودات بزرگ خاكي ، به ويژه انسانها معطوف مي گردد . با كمي دقت و تفحص در اين باره مشاهده مي شود كه قسمت اعظم حيات به دنياي زنده غي قابل روئيت در خاك تعلق دارد و نقش انها در مقايسه با موجودات بزرگ ، غير قابل قياس است . طبيعتي كه در آن زندگي مي كنيم داراي شرايط ويژه اي است كه برقراري حيات را در آن ممكن مي سازد و تدام حيات به ثبات اين شرايط و ثبات اين شرايط به توازن بيولوژيكي بستگي دارد .
پيشرفت علم موجب گسترش تكنولوژيكي در زمينه هاي مختلف اعم از ميكانيكي و شيميايي گرديد كه كشاورزي كاربردي نيز از آن بي بهره نمانده است . بكار گيري اين تكنولوژي در كشاورزي مستلزم آشنايي كافي با خاك و تمام متعلقات آن اعم از جندار و بي جان ، اتمسفر و گاز هاي موجود در آن و هم چنين شرايط زيست محيطي است . در غير اينصورت نتيجه آن از هم پاشيدگي توازن بيولوژيكي و تغيير شرايط لازم براي حيات است . نازك شدن لايه اوزن در استراتوسفر و پارگي آن در بعضي از نقاط ، ايجاد بارانهاي اسيدي ،‌آلودگي آبهاي زير زميني و افزايش و گسترش روز افزون بيماريهاي گياهي حاصل اين عدم توجه و آشنايي است . بنا براين كسب اطلاعات بيشتر در زمينه هاي مختلف علوم كشاورزي لازم بوده و چشم پوشيدن از موفقيت هاي زودگذر كه از طريق مصرف سموم و غيره حاصل مي شود ، براي حفظ محيط زيست ، ضروري است . 1
پيشگفتار :‌

خاك يكي از مهمترين منابع طبيعي و عوامل توليد است . روزبه روز كه بر تعاددا جمعيت جهان افزوده مي شود و قدرت خريد مردم بالا مي رود و بشر مترقي مي گردد ، توقعات انسان از اين منبع بزرگ طبيعي و عامل مهم توليد بيشتر مي شود …….

دانلود پروژه فرسایش خاک
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد