دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه فيزيك پزشكي و كاربردهاي فشار

فيزيك پزشكي و كاربردهاي فشار
فهرست مطالب:
مقدمه: 1
فصل اول – تعريف فشار
 تعريف فشار 2
شاره‌ها: 3
خاصيت شاره اي 1: 4
خاصيت شاره 2: 4
خاصيت شاره اي 3: 5
كاربرد باليني اصل پاسكال: 6
اندازه گيري فشار جو: 8
فشار پيمانه اي: 9
فشار سنج: 11
فصل دوم – اندازه گيري فشار خون
فشارخون: 13
فشار نبض: 13
تغييرات فشار خون: 14
اندازه گيري فشار خون: 16
اندازه گيري مستقيم فشار خون: 19
اندازه كاف: 22
لمس فشار خون: 22
اندازه گيري دو طرفه: 23
تغييرات وضعيتي فشار خون: 23
شرايط قبل از اندازه گيري فشار خون: 25
شرايط بعد از اندازه گيري فشار خون 25
خلاصه نكات مهم: 25
فصل سوم – ساختمان و كار قلب
هموديناميك قلب: 27
انواع پمپ‌ها 28
قلب به عنوان يك پمپ نيرو 30
انرژي تامين شده توسط قلب 32
بررسي و معاينه فيزكي 35
فصل چهارم – فشار و دستگاه گردش خون
فشار و دستگاه گردش خون 36
جريان خون 38
كنترل ميزان جريان حجمي 41
كاربرد قانون پويزوله 43
تغييرات تندي خون در حين گردش 45
كشش ديواره و قانون لاپلاس 47
منابع و ماخذ 50
مقدمه:
آموزش نمي‌تواند نمي‌تواند شامل همه جزئيات باشد ولي بايد به گونه اي برنامه ريزي شود كه دانش پژوهان مايل شوند و بتوانند معلومات خود را افزايش دهند و طبعا آموزش فيزيك در دانشگاهها از حجم مواد، عمق ارايه مطالب و بكار گيري از ابزارهاي رياضي متفاوت است، لذا فيزيك در مرحله نخست آموزش بايد به عنوان يك عمل، نه مجموعه اي واقعيت‌هاي منفرد آموخته شود.
اين مجموعه شامل 4 فصل مي‌باشد كه هر فصل شامل تعدادي بخشي است
فصل اول شامل فشار و تعاريف و مثالهايي از آن مي‌باشد.
لصل دوم فشار و دستگاه گردش خون
فصل سوم به اندازه گيري فشار خون مي‌پردازد
فصل چهارم ساختمان و كار قلب مي‌باشد.
نيروهايي كه يك شاره به محيط اطرافش وارد مي‌كند، با كميتي به نام فشار شاره مشخص مي‌شوند فشار در يك شاره همان نقش كشش در يك طناب كشسان را ايفا مي‌كند فشار در يك شاره ممكن است از اعمال يك نيروي خارجي يا وزن خود شاره ناشي شود.
 تعريف فشار
از آنجا كه واژه‌هاي فشار  و نيرو اغلب در كاربرد معمولي باهم اشتباه مي‌شوند، بايد وجه تمايزي بين اين دو قائل شد.
فشار نيروي وارد بر واحد سط است كه به طور عمود بر سطح وارد مي‌شود
(1-1)                   
به عنوان يك مثال تفاوت بين نيرو و فشار، زني را در نظر بگيريد كه هر گاه كفشهايي با پاشنه‌هاي پهن و كوتاه و گاه كفشهايي با پاشنه بلند و باريك مي‌پوشيد. اگر چه وزني كه دو نوع پاشنه تحمل مي‌كنند يكسان و نيرويي كه توسط پاشنه‌ها بر زمين وارد مي‌شود.
يكسان است. ليكن، چون سطح پاشنه‌ها متفاوتند فشار وارد بر سطح تماس زمين به طور نسبتا بارزي متفاوت است……………

دانلود پروژه فيزيك پزشكي و كاربردهاي فشار
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد