دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله فیبرنوری

فیبرنوری

فهرست مطالب 
بخش اول : 1
جايگاه فيبر نوري 1
فصل اول 2
كليات 2
2-1-1 پارامترهاي انتخاب سيستمهاي مخابراتي 2
الف- مسائل فني و تكنيكي 2
فصل دوم 4
كاربرد فيبر در شبكه مشتركين 4
1-2-1 مقدمه 4
2-2-1 مقايسه انواع سيستم‌هاي شبكه مشتركين 5
3-2-1 نحوه به كار گيري فيبر نوري در شبكه مشتركين ايران 6
فصل سوم 9
كاربرد فيبر در شبكه بين مراكز 9
1-3-1 مقدمه 9
2-3-1 بررسي انواع سيستم‌هاي شبكه بين مراكز و مقايسه آنها 10
1-2-3-1 قابليت اطمينان 10
2-2-3-1 كيفيت سيستم 10
3-2-3-1 ضريب اشتغال فضا 11
4-2-3-1 سهولت نصب و نگهداري 11
3-3-1 نحوه برآورد قيمت تمام شده انواع سيستم‌هاي شبكه بين مراكز 14
1-3-3-1 سيستم‌هاي كابل مسي 14
2-3-3-1 سيستم‌هاي پي‌سي‌ام كابلي 15
3-3-3-1 سيستم‌هاي فيبر نوري 16
4-3-1 نحوه به كارگيري فيبر نوري در شبكه بين مراكز 18
فصل چهارم 20
كاربرد فيبر در شبكه راه دور 20
1-4-1 مقدمه 20
2-4-1 عملكرد انواع سيستم‌هاي شبكه راه‌دور 21
نوع سرويس، حجم پر ترافيك واستعداد توسعه آتي 21
كيفيت سيستم 22
شرايط محيطي 22
وضعيت جغرافيايي 23
3-4-1 نحوه به كار گيري فيبر نوري در شبكه راه دور 24
فصل پنجم 25
كاربرد فيبر نوري در شبكه روستايي 25
1-5 -1 مقدمه 25
2-5-1 پارامترهاي انتخاب سيستم‌هاي روستايي 25
3-5-1 نحوه به كار گيري فيبر نوري در شبكه روستايي 26
نتيجه‌گيري كلي 28
1-  استفاده از فيبر نوري در شبكه مشتركين 29
2-  استفاده از فيبر نوري در شبكه بين مراكز 29
3-  استفاده از فيبر نوري در شبكه راه دور 29
4-  ا از فيبر نوري در شبكه روستايي 30
خلاصه 31
بخش اول :
جايگاه فيبر نوري
فصل اول
كليات
1-1-1           مقدمه:
1-1-2  هر چند نظر فني استفاده از فيبر نوري در كليه قسمتهاي يك شبكه مخابراتي مسير مي‌باشد. اما در حال حاضر به علل اقتصادي در بعضي قسمتها از آن جاذبه داشته و كاربرد آن در بعضي قسمتهاي خصوصاً براي كشورهاي جهان سوم مصلحت مي‌باشد.
2-1-1 پارامترهاي انتخاب سيستمهاي مخابراتي
 در انتخاب هر سيستم مخابراتي لازم است دو پارامتر فني و اقتصادي را مد نظر داشته و با بررسي دقيق آنها نوع سيستم را تعيين نمود. تدوين يك برنامه دراز مدت مخابراتي صحيح نخواهد بود مگر از دو بعد اقتصادي و فني سيستم‌هاي موجود با يكديگر مقايسه گشته و مناسبترين سيستم انتخاب گردد.
الف- مسائل فني و تكنيكي
با توجه به اينكه مخابرات يك مسئله جهاني بوده وما نمي‌توانيم تافته جدا بافته از ديگران باشيم بايد در برنامه‌ريزي‌هاي دراز مدت از تمايل جهاني در انتخاب نوع سيستم دقيقاً وطلع بوده و آگاهانه نوع سيستم را انتخاب نمائيم در حال حاضر به علل مختلف از جمله نفوذ هر چه بيشتر انتقال ديتا در شبكه‌هاي مخابراتي و غيره چنين تمايلي به سمت ديجيتال مي‌باشد. سيستم‌هاي ديجيتال به دو صورت رادئويي و كابلي قابل اجرا مي‌باشند. با توجه با اينكه سيستم كابل كواكسيال اصلي بين دو نه تنها از نظر كيفي ازجحيتي بر فيبر نوري منحصر خواهد بود. فاصله تكرار كننده‌هاي راديو ديجيتال در خيلي موارد كمتر از فاصله لازم براي نوع آنالوگ مي‌باشد چنين اختلالي در شبكه فعلي ايران باعث ايجاد ايستگاه‌هاي تكرار كننده جديد مي‌شود كه علاوه بر افزايش قيمت تمام شده مشكلات نگهداري ايستگاه به طور مستمر را همراه خواهد داشت. در صورتيكه روشهاي فيبر نوري مشكلات كمتري دارند…………..

دانلود مقاله فیبرنوری
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد