اسایش و راحتی امروز حاصل رنج و زحمت دیروز است.(کوروش کبیر)
خانه » لیست » پروژه » فلسفه و تاریخ » دانلود پروژه فیش های تبلیغی
دانلود پروژه فیش های تبلیغی

دانلود پروژه فیش های تبلیغی

فیش های تبلیغی
فهرست مطالب
داستان
آیات
روایات
نثر ادبی
سیره سه معصوم اول
امامت
سیره بزرگان
خطبات
 داستان :
مسموع‌ شد که‌ شبی‌ بحرالعلوم‌ گفت‌: مرا اشتهای‌ شام‌ خوردن‌ نیست‌. پس‌ از آن‌فرمود که‌ غذای‌ بسیار در ظرفی‌ ریختند و آن‌ را برداشت‌ و در کوچه‌های‌ نجف‌ گردید. پس‌به‌ در خانه‌ای‌ رسید که‌ صاحب‌ خانه‌ تازه‌ عروسی‌ کرده‌ بود و آن‌ او با عروس‌ گرسنه‌بودند و چیزی‌ نداشتند. پس‌ بحرالعلوم‌، دق الباب‌ نمود، داماد بیرون‌ آمد . سید فرمود: الآن‌هم‌ مرا زیاد گرسنه‌ شد. پس‌ آن‌ غذا را سه‌ قسمت‌ نمود: یک‌ قسمت‌ را برای‌ عروس‌ داد و دوقسمت‌ را سید با داماد صرف‌ نمودند.
اگر بنده‌ای‌ به‌ اندازه‌ی‌ عمر حضرت‌ نوح‌ (ع‌) عبادت‌ خدا را بنماید و به‌ مقدار کوه‌ احدطلا در راه‌ خدا انفاق کند و آنقدر عمرش‌ طولانی‌ شود که‌ هزار بار پیاده‌ به‌ حج‌ رود وبالاخره‌ بین‌ صفا و مروه‌ مظلومانه‌ کشته‌ شود ولی‌ تو را ای‌ علی‌ دوست‌ نداشته‌ باشد حتی‌بوی‌ بهشت‌ را هم‌ استشمام‌ نخواهد کرد.
تکیه‌ به‌ جای‌ بزرگان‌ نتوان‌ زد به‌ گزاف‌
مگر اسباب‌ بزرگی‌ همه‌ آماده‌ کنی‌
یکی‌ از شبها مقداری‌ پول‌ برای‌ حضرت‌ آوردند، فرمود: هم‌ اکنون‌ آن‌ را تقسیم‌ کنید.عرض‌ کردند، الآن‌ شب‌ است‌ صبر کنید تا فردا تقسیم‌ کنیم‌، فرمود: «تقلّبون‌ أن‌ أعیش‌ الی‌غد» آیا شما یقین‌ دارید که‌ من‌ فردا زنده‌ هستم‌؟ گفتند ما هم‌ برای‌ خود چنین‌ باوری‌ رانداریم‌. فرمود: پس‌ تأخیر نیندازید. شمعی‌ آوردند و زیر نور شمع‌ اموال‌ را تقسیم‌ کردند.
در آن‌ زمان‌ که‌ مردم‌ به‌ سفره‌ چرب‌ و درهم‌ و دینار معاویه‌ هجوم‌ می‌بردند، عده‌ای‌از راه‌ خیرخواهی‌ می‌گفتند یا امیرالمؤمنین‌ از اموال‌ بیت‌المال‌ به‌ اشراف‌ عرب‌ و قریش‌ بده‌که‌ اینقدر از کنار تو پراکنده‌ نشوند.
می‌فرمود: آیا از من‌ می‌خواهید که‌ پیروزی‌ را از طریق‌ ظلم‌ به‌ دست‌ آورم‌؟ نه‌ به‌ خداسوگند چنین‌ کاری‌ را نخواهم‌ کرد.
مقداری‌ عسل‌ و انجیر از همدان‌ و حلوّان‌ برای‌ حضرت‌ آوردند و حضرت‌ امر فرمودبین‌ یتیمان‌ تقسیم‌ کنند و خود حضرت‌ شخصاً بچه‌های‌ یتیم‌ را نوازش‌ می‌کرد. و از عسل‌و انجیر به‌ دهانشان‌ می‌گذاشت‌ عرض‌ می‌کردند چرا شما این‌ کار را می‌کنید؟ می‌فرمود:امام‌ پدر یتیمان‌ است‌، این‌ عمل‌ را انجام‌ می‌دهم‌ تا احساس‌ بی‌پدری‌ نکنند.
امام‌ علی‌ (ع‌) در نامه‌ معروف‌ خود به‌ عثمان‌ بن‌ حنیف‌ فرماندار بصره‌ نوشت‌:
بدان‌ که‌ پیشوای‌ شما از دنیا به‌ دو کهنه‌ لباس‌ و دو عدد نان‌ اکتفا کرده‌ و شما به‌چنین‌ کاری‌ توانا نیستید، ولی‌ مرا با تقوی‌ و کوشش‌ و پاکدامنی‌ و درستکاری‌ یاری‌ کنید…به‌ خدا سوگند از دنیای‌ شما طلا نیندوخته‌ و از غنیمتهای‌ آن‌ مال‌ فراوانی‌ ذخیره‌ نکرده‌ و باکهنه‌ جامعه‌ای‌ که‌ در ید دارم‌ جامعه‌ی‌ دیگری‌ آماده‌ نکرده‌ام‌.
در مواقعی‌ که‌ به‌ فقرا و مستمندان‌ اطعام‌ می‌داد از بهترین‌ نان‌ها و گوشت‌ها سفره‌را رنگین‌ می‌کرد ولی‌ خود از نان‌ جوین‌ خشک‌ استفاده‌ می‌نمود.
یک‌ روز برای‌ حضرت‌ معجونی‌ از آب‌ و عسل‌ هدیه‌ آوردند. با انگشت‌ آن‌ را مخلوط‌کرده‌ و فرمود طیّب‌ و پاکیزه‌ است‌ و حرام‌ نیست‌ ولکن‌ من‌ کراهت‌ دارم‌ به‌ نفس‌ خویش‌چیزی‌ را عادت‌ بدهم‌ که‌ نباید به‌ آن‌ عادت‌ کند.
امام‌ علی‌ (ع‌) یک‌ شب‌ مشغول‌ رسیدگی‌ و حسابرسی‌ بیت‌المال‌ بود که‌ طلحه‌ و زبیربه‌ حضرت‌ وارد شدند، امیرمؤمنان‌ (ع‌) چراغی‌ را که‌ در مقابلش‌ بود خاموش‌ کرد و چراغ‌دیگری‌ را روشن‌ نمود! آن‌ دو در نهایت‌ شگفتی‌ و تعجب‌ پرسیدند چرا چنین‌ کردی‌؟فرمودند: برای‌ آنکه‌ روغن‌ آن‌ از بیت‌المال‌ بود و من‌ سزاوار ندیدم‌ که‌ در مصاحبت‌خصوصی‌ با شما از آن‌ استفاده‌ کنم‌.
 سیره‌ عملی‌ امام‌
کنار سفره‌ غذا مانند بندگان‌ می‌نشست‌، اگه‌ دو لباس‌ مرغوب‌ و غیرمرغوب‌ تهیه‌می‌کرد مرغوبش‌ را به‌ غلام‌ خویش‌ می‌داد، با دست‌ خویش‌ هزار برده‌ را تربیت‌ کرد و درراه‌ خدا آزاد نمود. هر وقت‌ ثروتی‌ به‌ دست‌ حضرت‌ می‌رسید فقرا و مستضعفین‌ را جمع‌می‌کرد و پول‌ها را از دست‌ راست‌ به‌ دست‌ چپ‌ می‌ریخت‌ و می‌فرمود ای‌ پولهای‌ زرد وسفید مرا گول‌ نزنید و بروید و خیر مرا گول‌ بزنید و در همان‌ مجلس‌ همه‌ را به‌ هر صاحب‌حقی‌ عطا می‌فرمود و سپس‌ دو رکعت‌ نماز شکر بجا می‌آورد.
توحید
توحید و عشق‌ به‌ خدا
تحسین‌ به‌ موقع‌ یکی‌ از بهترین‌ وسایل‌ مسرور کردن‌ کودک‌ است‌. این‌ امر در نظراسلام‌ معرف‌ نظر از فواید تربیتی‌، باعث‌ نیل‌ به‌ اجر اخروی‌ و پاداش‌ الهی‌ است‌. اولیاعات‌گواهی‌ اسلام‌ عملاً به‌ این‌ اصل‌ بزرگ‌ تربیتی‌، توجه‌ کامل‌ داشتند و اطفال‌ خود را در مقابل‌کارهای‌ پسندیده‌ و سخنان‌ خوب‌، مورد تحسین‌ و محبت‌های‌ مخصوص‌ خود قرارمی‌دادند. روزی‌ علی‌ (ع‌) در منزل‌ نشسته‌ و دو طفل‌ خردسال‌ ان‌ حضرت‌ «عباس‌ بن‌ علی‌ وزینب‌ (س‌)» در طرف‌ راست‌ و چپ‌ آن‌ حضرت‌ نشسته‌ بودند. علی‌ (ع‌) به‌ عباس‌ فرمود: بگویک‌! گفت‌: یک‌! فرمود: بگو دو! عرض‌ کرد: حیا می‌کنم‌ با زبانی‌ که‌ یک‌ گفته‌ام‌، دو بگویم‌.علی‌ (ع‌) به‌ منظور تشویق‌ و تحسین‌ کودک‌، چشم‌های‌ فرزند خود را بوسید. و این‌ خوداشاره‌ به‌ یک‌ لطیفه‌ توحیدی‌ است‌. یعنی‌ موحّدین‌ و یکتاپرستان‌ هرگز به‌ شرک‌ و دوپرستی‌نمی‌گرایند. سپس‌ علی‌ (ع‌) به‌ حضرت‌ زینب‌ (س‌) که‌ در طرف‌ چپ‌ نشسته‌ بود، توجه‌ فرموددر این‌ موقع‌ حضرت‌ زینب‌ (س‌) عرض‌ کرد: «پدرجان‌ آیا ما را دوست‌ داری‌؟» حضرت‌فرمود: بله‌ فرزندان‌ ما پاره‌های‌ جگر ما هستنند» عرض‌ کردند: «و محبت‌ در دل‌ مردان‌ باایمان‌ نمی‌گنجد؛ حب‌ّ خدا و حب‌ّ اولاد. ناچار باید گفت‌ نسبت‌ به‌ ما شفقت‌ و مهربانی‌ است‌ ومحبت‌ خالص‌، مخصوص‌ ذات‌ لایزال‌ الهی‌ است‌» این‌ جمله‌ توحیدی‌ از زبان‌ حضرت‌زینب‌(س‌) دختر خردسال‌ آن‌ حضرت‌ نیز شایان‌ تحسین‌ و تمجید بود. در آن‌ موقع‌ علی‌ (ع‌)نسبت‌ به‌ این‌ دو کودک‌ ابراز مهر و محبت‌ بیشتری‌ فرمود و در واقع‌ تشدید محبت‌ وعطوفت‌ خود را پاداش‌ آن‌ دو طفل‌ قرار داد و بدین‌ وسیله‌ آنان‌ را تحسین‌ و تمجید فرمود.محیط‌ خانه‌ علی‌ (ع‌) مالامال‌ از توحید و یکتاپرستی‌ است‌. مملو از مهر خداوند و عشق‌ الهی‌است‌. اطفال‌ آن‌ خانواده‌ نیز به‌ همان‌ روش‌ تربیت‌ شده‌اند و کودکانه‌ آنها مانند پدربزرگوار خود لبریز از عشق‌ به‌ خدای‌ یگانه‌ و حب‌ّ حضرت‌ احدیّت‌ است‌………..

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است