دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارتحقیقی قرار وثیقه

دانلود کارتحقیقی قرار وثیقه

 چکیده
اهمیت موضوع از ان جهت است که در حال حاضر در محاکم ایران این امر مانند بسیاری ازاموردیگردرحاله ای از ابهام و هریک ازمحاکم به سلیقه خود و استنباط خویش از قانون عمل می کنند. عده ای این موضوع را مربوط به اجرای احکام مدنی و عده ای دیگر در حوزه وظایف اجرای احکام کیفری می دانند.ریشه این اختلاف نظر قدر مسلم نقص قانون است چرا که قانون وجود امری را پیش بینی کرده اما به نحوه اجرای آن اشاره ای نکرده است.در مجموع شاید نظر اکثریت این باشد که ضبط و اخذ توسط اجرای احکام مدنی و طبق قوانین اجرای احکام مدنی انجام شود ولی ایرادات اساسی نیز بر آن وارد است که بررسی خواهد شد.
ضمنا قصد داریم درخصوص ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 نیز بحثی داشته باشیم از این جهت که آیا اعمال ماده 2در خصوص افرادی که درمورد ایشان قراراخذ وجه الکفاله یا وجه التزام صادرمی شود به لحاظ قانونی صحیح است یا واجد اشکال می باشد.

دانلود کارتحقیقی قرار وثیقه

فهرست مطالب
چگیده
مقدمه
کلیات
فصل اول :: قرار وثیقه
گفتار اول :کلیات و مفاهیم
مبحث اول : ماهیت وجه الکفاله و وثیقه
مبحث دوم:میزان وجه الکفاله یا وثیقه
مبحث سوم:نحوه ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله و وجه التزام
مبحث چهارم :اخذ وجه الکفاله و ضبط وثیقه وظیفه کدام قسمت ازدوایر دادگستری است؟ اجرای احکام مدنی یا اجرای احکام کیفری
مبحث پنجم: اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
گفتار دوم : فوت مکفول- مکفول له-کفیل
1- فوت مکفول
2- فوت مکفول له
3- فوت کفیل

دانلود کارتحقیقی قرار وثیقه

مبحث اول : فوت وثیقه گذار
مبحث دوم : افلاس یا اعسارکفیل ووثیقه گذار
مبحث سوم :قرار وثیقه
فصل دوم :وثیقه
گفتار اول :وثیقه
مبحث اول : ضبط وثیقه
مبحث دوم : اعتراض به ضبط وثیقه
مبحث سوم :ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله و وجه التزام
مبحث چهارم :نحوه ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام
گفتار دوم :وثیقه و تلف مورد وثیقه در قانون دریایی ایران و مقایسه آن با مبانی فقهی و حقوق مدنی
مبحث اول :وثیقه و تلف آن
مبحث دوم :اختیارات فرمانده در نهادن وثیقه
مبحث سوم :ماهیت وثیقه و تلف مورد وثیقه در حقوق دریائی و تفاوت آن با فقه و حقوق مدنی
مبحث چهارم :قبض مورد وثیقه از دیدگاه حقوق دریائی و مبانی فقهی و حقوق مدنی
مبحث پنجم :تلف مورد وثیقه از دیدگاه حقوق دریائی و مبانی فقهی و حقوق مدنی
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع
ABSTRACT

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 60

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


 

دانلود کارتحقیقی قرار وثیقه
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد